Home AktuálněZpravodajstvíEkonomika Baťův plavební kanál chystají na hlavní sezónu

Baťův plavební kanál chystají na hlavní sezónu

od redakce
0 komentář

Baťův plavební kanál chystají na hlavní přepravní sezónu pracovníci státního podniku Povodí Moravy. V předstihu dokončili opravy břehového opevnění mezi jezem Sudoměřice a Valchou. Dokončují práce na rejdách plavebních komor. Plavební sezóna odstartují slavnostně 1. května odemykáním Baťova kanálu v přístavišti v Otrokovicích.

Aby nenastalo omezování provozu, je nutno zvládnout většinu oprav a investičních akcí mimo dobu hlavní turistické plavební sezóny. Většinu prací proto dělá správce vodní cesty v době šesti měsíců zimního či chladnějšího ročního období. »Bezprostředně po ukončení loňské hlavní plavební sezóny jsme začali s opravou opevnění Baťova kanálu mezi Výklopníkem a Valchou. Tam jsme odtěžili nánosy z koryta a stabilizovali poškozené břehy vodní cesty. Práce jsou prakticky hotové a zbývá nám pouze vysázet zeleň,« popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Opravy tohoto úseku představují druhou etapu oprav opevnění Baťova kanálu mezi jezem Sudoměřice a Valchou. Oprava celého úseku vyšla na 44,8 milionu korun.

Plavba po Baťově kanálu bude letos plynulejší a bezpečnější i díky novým vyčkávacím stáním, která Povodí Moravy postupně staví při modernizaci rejd plavebních komor. »Novinka pro letošní hlavní plavební sezónu budou nová vyčkávací stání na rejdách plavebních komor ve Starém Městě, Petrově, Huštěnovicích a Uherském Ostrohu. Dokončovací stavební práce jsou na rejdách v Nedakonicích a Veselí nad Moravou. Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb plavidel před vstupem do plavební komory,« řekl Gargulák.Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 milionů korun. Opravy opevnění i modernizace rejd platí Státní fondu dopravní infrastruktury.

Těsně před zahájením nové plavební sezóny vodohospodáři čistí horní i dolní ohlaví (prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení) na všech 13 plavebních komorách a dělají údržbu a seřízení technologií plavebních komor. V podzimních a zimních měsících na počátku letošního roku mají pracovníci Povodí Moravy za sebou na celém úseku plavební cesty zdravotní probírky doprovodného břehového porostu. »Šlo především o likvidaci suchých a poškozených stromů, náletových dřevin, křovinového porostu a rákosu z plavební dráhy, také o likvidaci stromů poškozených polomy. Velkou měrou se na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu podepisuje aktivní činnost bobra evropského, kdy obzvlášť nebezpečné byly pro veřejnost okousané či z velké části nakousané vzrostlé stromy. Tyto odstraňujme tak, aby nepředstavovaly např. jejich pádem nebezpečí pro návštěvníky Baťova kanálu,« doplnil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy.

Letos bude provoz plavebních komor spuštěn tři dny před slavnostním zahájením hlavní plavební sezóny, tedy již v pátek 28. dubna 2023, konec je stanoven na neděli 1. října 2023. Komorování bude od 9.30 do 18.00 hodin. Slavnostní odemykání Baťova kanálu se uskuteční 1. května v přístavišti Otrokovice.

Povodí Moravy, s. p., je dle zákona číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, správce vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). Jedna z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Je to především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky – informoval mluvčí podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

(vž)

FOTO – Petr CHMELAŘ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.