Home AktuálněZpravodajstvíZe světa KS Británie: Korunovace? Divadlo

KS Británie: Korunovace? Divadlo

od redakce
0 komentář

Výkonný výbor Komunistické strany Británie vydal na zasedání v neděli 8. května následující prohlášení ke korunovaci Karla III. a britské monarchii jako takové:

Cílem korunovace bylo udržet veřejnou podporu instituci, která ztělesňuje hrubé nerovnosti, privilegia a antidemokratickou povahu naší společnosti.

Britská vládnoucí třída a její hromadné sdělovací prostředky si uvědomují, že mnoho lidí vítá možnost se shromáždit v reakci na výzvy založené na vlastenectví, tradici a ceremoniích, a proto udělaly vše, co bylo v jejich silách, aby toto divadlo podpořily.

Pravda v Morning Staru

Nesouhlasné hlasy byly téměř umlčeny. Jako obvykle byl jediný deník – Morning Star, který se nepřipojil k royalistické hysterii – vyloučen ze všech mediálních recenzí denního tisku. Není divu, že metropolitní policie jako instituce sama, o níž není známo, že by se zavazovala k rovnosti a demokracii, zatýkala a zadržovala dobrovolnice ženské bezpečnosti, jakož i pokojné demonstranty proti monarchii. V některých případech byli lidé zatčeni dříve, než vůbec něco udělali, v podstatě jako by se dopustili »zamýšleného zločinu«.

Odborové svazy by měly protestovat proti tomuto používání represivní legislativy – která by mohla být kdykoli použita proti stávkujícím a jejich stoupencům – a požadovat, aby ji nastupující labouristická vláda zrušila.

Propojení s krvavou historií militarismu

Samotný korunovační ceremoniál potvrdil úzké vazby mezi monarchií, anglikánskou církví, zavedeným politickým zřízením a britskou dlouhou a krvavou historií militarismu, dobývání a drancování. Komunistická strana odmítá oslavovat monarchii neoddělitelnou od jejího podílu na britské pověsti reakční koloniální a imperialistické mocnosti.

Místo servilních přísah sloužit navždy hlavě aristokratické rodiny a zbožných frází o »službě národu« a »pomoci chudým« požaduje komunistická strana masivní přesun bohatství z kapitalistické třídy do dělnické.

Místo mýtické královské svrchovanosti založené na pokrevní linii navrhuje komunistická strana lidovou svrchovanost založenou na lidu a jeho volených zástupcích v parlamentech, vládách a masových hnutích.

Místo falešné národní jednoty, která skrývá hluboké společenské, národní a náboženské nerovnosti, bojuje komunistická strana za socialismus a federální sekulární Británii, ve které Anglie, Skotsko a Wales požívají rovného postavení a lidé mohou svobodně praktikovat své náboženství nebo vůbec žádné náboženství, bez privilegovaného postavení pro jeden národ nebo víru.

Zrušit monarchii

Důležitým krokem k těmto cílům by bylo zrušení všech pravomocí a institucí vztahujících se k monarchii, včetně takových postů jako hlava anglikánské církve a vrchní velitel ozbrojených sil, společně s královskou výsadou, soukromou radou a dalšími neodpovědnými státními úřady.

Zrušení samotné monarchie, která má být nahrazena zvolenou hlavou státu pro ceremoniální účely, by završilo proces, který potřebuje masovou podporu veřejnosti, aby uspěl.

Důležitá pro získání takové podpory bude snaha reformovat, demokratizovat a restrukturalizovat státní aparát, což by vyústilo v jeho transformaci v takovou, která bude sloužit zájmům dělnické třídy a lidu obecně, spíše než zájmům velkých monopolních kapitalistů soustředěných na londýnskou City. To je revoluční podstata socialismu.

Komunistická strana bude mezitím pokračovat v připomínání a oslavování bojů těch, kteří bojovali proti vykořisťování a útlaku v Anglii, Skotsku, Walesu i jinde. Proto vyzýváme lidi, aby se v nadcházejících týdnech ve velkém počtu dostavili na Festival tvůrců řetězů (The Chainmakers‘ Festival), Durhamský důlní galavečer a Festival mučedníků v Tolpuddle.

Ze serveru komunistických a dělnických stran

www.solidnet.org

přeložil Vladimír SEDLÁČEK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.