Home AktuálněZpravodajstvíZe světa Výzva z Bělehradu za mír a proti imperialistickým válkám

Výzva z Bělehradu za mír a proti imperialistickým válkám

od redakce
0 komentář

Deklarace 16. setkání evropských komunistických mládežnických organizací

V srbské metropoli Bělehradu se konalo setkání (tentokrát již v pořadí šestnácté) zvané MECYO (anglicky: Meeting of European Communist Youth Organisations). Na společném kongresu konaném ve dnech 25. až 27. listopadu 2022 se setkali delegáti z celkem 21 organizací z 19 různých zemí. Českou republiku zde reprezentovali dva delegáti za Komunistický svaz mládeže (KSM).

Účastníci setkání jednali pod heslem: NADĚJE SPOČÍVÁ V LIDOVÉM BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám – ZA SOCIALISMUS.

Vřele poděkovali Svazu komunistické mládeže Jugoslávie (SKOJ) za hostování 16. MECYO. Uvítali dosažení 30 let aktivit spolku SKOJ v roce 2022, který dává mnoho podnětů komunistickému mládežnickému hnutí v Srbsku a ve východní Evropě.

Mladí komunisté posílají z Bělehradu výzvu za mír a proti imperialistickým válkám!

Srbsko a území bývalé Jugoslávie se staly obětí euroatlantického imperialismu a byly zasaženy vojenskými intervencemi USA-NATO-EU, které bombardovaly Svazovou republiku Jugoslávii v roce 1999, podepřenými pod záminkou konfliktů mezi národnostmi, které se rozhořely již v předchozích letech. Poté NATO okupovalo oblasti Kosovo a Metochii a vytvořilo zde protektoráty s největší vojenskou základnou USA v Evropě – Bondsteel, aby vkročilo do regionu, který posloužil jako půda pro velký zisk amerických a eurounijních imperialistů.

Z Bělehradu, Srbska, jehož obyvatelé krváceli kvůli imperialistické válce USA-NATO-EU, posíláme poselství solidarity a podporujeme všechny lidi, kteří trpí kvůli kapitalistickému barbarství a imperialistickým válkám.

Především vyjadřujeme naši solidaritu s ukrajinskými a ruskými obyvateli, kteří žili po mnoho desetiletí v bratrství a soudružsky konstruovaném socialismu. Dnes se tito lidé na Ukrajině stali obětí kompetice mezi buržoazními třídami, které využívají fašistických, nacionalistických a reakčních idejí a sil, aby poštvaly lidi proti sobě a aby zajistily podporu pro buržoazii v každé zúčastněné zemi. Znovu jsme tak svědky bolestivých následků svržení socialismu v SSSR a obnovy kapitalismu, který znovu přinesl vykořisťování a podkopávání práv, snů a nadějí mladých.

Nebezpečí rozšířenější válečné konfrontace je dnes více viditelné než kdy dříve. Nová epicentra napětí a kompetic kvůli vyostřování střetů zájmů vznikají mezi a uvnitř euro-atlantického (EU-NATO-USA) a vznikajícího euro-asijského (Rusko-Čína) centra. Nebezpečí silnější eskalace konfliktu mezi imperialisty se stává evidentním kvůli zvyšování vojenských výdajů, vzájemným hrozbám jaderných útoků, militaristickým rozhodnutím na nedávném summitu NATO a nových vln mobilizace lidí, kteří mohou sloužit v armádě, v zemích přímo zapojených do konfliktu. Rovněž se zvyšují rekrutační kampaně v zemích, které nejsou přímo zapojeny do konfliktu. Vítězství jakýchkoli imperialistů přinese pouze nové utrpení a silnější upevnění vykořisťování lidu Evropy a celého světa.

Apelujeme na obyvatele našich zemí, aby se nestavěli na stejnou stranu s žádnou národní buržoazií, aby jejich boj obrátili proti vykořisťovatelům a aby vedli nezávislý boj proti kapitalismu a jeho válkám. Vyzýváme obyvatele našich zemí, aby bojovali za mír a proti válce, za okamžité zastavení palby a za zrušení ekonomických sankcí, za zavření vojenských základen, za odchod všech zahraničních vojenských jednotek, za návrat vojenských sil nacházejících se mimo hranice a za posílení boje za vysvobození našich zemí ze všech imperialistických plánů a aliancí.

Odpovědí je společný boj lidu celého světa proti příčinám způsobujícím válku, chudobu a uprchlíky!

Mládež Evropy dnes čelí ještě větším obtížím v jejím úsilí stát se plně vzdělanými, pracovat podle práv a žít na základě současných možností tvarovaných pokrokem ve vědě a technologii a evolucí výrobních sil jako celku.

Tyto potíže jsou způsobeny vysokými cenami, stoupajícími cenami základního spotřebního zboží a energetickou chudobou. To vše je výsledkem protilidové politiky EU a buržoazních vlád všech odstínů – konzervativních, krajně pravicových, liberálních i sociálně demokratických – v zájmu kapitálu a za vytvoření nových zdrojů kapitalistické ziskovosti. To ukazuje úzký okraj manévrování mezi rozdílnými vládami v rámci kapitalismu. Jedním z těchto příkladů je politika European Green Dealu, který je jednou z hlavních agend evropských monopolů a nemá nic společného s ochranou životního prostředí. Ve stejnou chvíli se stáváme deprivováni našimi vyhlídkami, systematickým ničením našeho živobytí, zatímco globální oteplování stále ničí naši planetu. To dokáže být zastaveno pouze rozvojem socialismu.

Stále se zvyšující počet mladých pracujících cítí, že systém, ve kterém žijí, neskončí. V období takzvané Čtvrté průmyslové revoluce se rozdíl mezi současným potenciálem lidstva a reálnými podmínkami, ve kterých ti, kteří budují tento svět, žijí, stává stále víc a víc očividným.

Komunistické mládežnické organizace vyzývají mladé lidi k boji proti NATO a EU, proti každé imperialistické alianci a jejich imperialistickým plánům, proti buržoazním vládám, jejich válečné propagandě a protilidové politice a za celkovou reorganizaci společnosti. Vyzývají mládež k boji za bezplatné vzdělávání a zdravotní péči, za kvalitní a levné bydlení, za pracovní práva, proti nezaměstnanosti a přepracovanosti a také za přístup ke kultuře a sportu, za kvalitně strávený čas. Komunisté žádají skutečnou ochranu životního prostředí od barbarství kapitalistického rozvoje! Skutečným řešením pro lid a mládež našich zemí je využít spravedlivého hněvu mládeže v organizovaném boji za naše potřeby a práva, proti všem vykořisťovatelům a vlastníkům kapitálu, na cestu svržení buržoazní moci a za novou socialistickou společnost.

Naší budoucností je socialismus! Antikomunismus neprojde!

Odsuzujeme zbabělý útok fašistických skupin proti kancelářím Ústředního výboru Nové komunistické strany Jugoslávie (NKPJ) v Bělehradě a také provokativní nečinnost státních orgánů. Srbská vláda nese velkou odpovědnost za povzbuzování fašistických kriminálních živlů, protože přistoupila k rehabilitaci více než tří tisíc nacistických kolaborantů. Tato politika je vedena s aktivní podporou EU. Ještě jednou vyjadřujeme solidaritu s NKPJ a SKOJ.

Evropská unie, buržoazní strany a jejich vlády stupňují antikomunistickou hysterii, aby ochránily vykořisťovatelský kapitalistický systém před narůstajícím rozhořčením pracujícího lidu a před hromadícím se vztekem.

Různé kapitalistické instituce se neustále snaží položit rovnítko mezi komunismus a fašismus falšováním historie. EU vyzdvihla antikomunismus na svou oficiální politiku, prosazuje zákaz činnosti komunistických stran, komunistických symbolů a komunistické ideologie a perzekuci komunistů a jakýchkoliv bojujících lidových sil. Zároveň živí krajně pravicové strany, fašistické skupiny a nacistické gangy, které deklarují loajalitu k »hodnotám EU«, jako je antikomunismus. Usnesení Evropského parlamentu z roku 2019 je jen jedním příkladem. Popravdě střílejí po minulosti, aby zabili budoucnost. Všechny buržoazní státy stále více prosazují tendenci k represím vůči dělnickému hnutí, aby chránily svou moc. Jejich buržoazní demokracie nebo fašistické vlády jsou nástroji diktatury kapitálu.

Dějepisné knihy jsou plné propagandy proti Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím. Odsouzení kolaboranti s nacistickým Německem jsou nyní rehabilitováni pod hlavičkou »opravy verdiktů ideologických soudů«.

Ničení a vandalismus antifašistických a sovětských kulturních památek v řadě evropských zemí sílí, často doprovázené jejich nahrazováním nacistickými monumenty. Jak se tato protisovětská nenávist rozvíjí napříč Evropou, vede ruská vláda dvojakou politiku, kdy využívá sovětského dědictví jako legitimizujícího nástroje a zároveň agresivně prosazuje antikomunistickou propagandu a pomlouvá nedocenitelný přínos Lenina a Velké říjnové socialistické revoluce, úspěchy budování socialismu. Na Ukrajině čelíme největší tragédii ve formě rehabilitace a legalizace nacistické ideologie ze strany státu, kde jsou od roku 2014 obětí takové politiky komunisté, pokrokoví lidé a lid Ukrajiny.

Komunistické organizace mládeže vyjadřují solidaritu s našimi soudruhy Michailem a Aleksanderem Kononovičovými, členy Komunistické strany Ukrajiny a Svazu komunistické mládeže Ukrajiny, kteří byli uneseni bezpečnostními službami reakčního ukrajinského režimu.

Na druhé straně státní orgány v Rusku manipulují veřejným míněním, aby rehabilitovaly Krasnova a další kolaboranty nacistů a popularizovaly filosofii obhájců fašismu. V Rusku se navíc ulice ve velkém přejmenovávají po protisovětských historických osobnostech a dělnictvo čelí represím, jako například v případě vůdce odborového svazu Courier, levicového aktivisty Kirilla Ukrajintseva, který byl za svou odborovou činnost vězněn.

Socialismus rozdrtil fašismus a je jediný, který umožňuje překonat rozpory generované kapitalismem a který otevírá dveře k budování společnosti skutečně bez jakéhokoli vykořisťování. Proto – bez ohledu na to, co udělají mechanismy systému – socialismus zůstává budoucností a jediným skutečným východiskem pro lid. Budoucnost nelze zakázat. Lid zvítězí!

Komunistické organizace mládeže Evropy pokračují ve svém úsilí o rozvoj a koordinaci našeho společného boje. Protože NADĚJE SPOČÍVÁ V LIDOVÉM BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám – ZA SOCIALISMUS!

(zas)

(Překlad KSM)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.