Nebýt blokády, tak by Kuba byla v příznivější situaci. Beseda s kubánským velvyslancem

od redakce

Společnost česko-kubánského přátelství uspořádala v Praze 22. října tradiční podzimní besedu s velvyslancem Kubánské republiky v ČR Danilo Alonsem. Beseda měla příjemnou atmosféru, která je charakteristická pro tyto akce SČKP. Akci zahájila předsedkyně SČKP Tereza Čechová.

Hlavním hostem byl velvyslanec s manželkou a konzulární pracovnice Velvyslanectví Kubánské republiky v Praze. Tlumočila jako vždy výborně Eva Mánková. Besedy se zúčastnil i místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča.

Hurikán způsobil značné škody

Úvodní vynikající vystoupení měl velvyslanec, který sdělil mnoho velmi zajímavých informací, jež se u nás moc nepublikují. Úvodem řekl, že letošní rok byl pro Kubu velmi náročný, a to z několika důvodů. Na prvním místě je to stále blokáda Kuby, která trvá již 60 let. Další problém, který Kuba musela řešit, jsou škody způsobené hurikánem, jež zasáhl Kubu. Pravda je, že u nás se velmi vzedmula vlna solidarity a lidé sbírali peníze, aby byly zaslány kubánskému lidu. Ale zde je problém, jak peníze převést na účet na Kubu.

Celková škoda, kterou způsobil hurikán, se odhaduje na tři miliardy dolarů. Jedním slovem, jak řekl velvyslanec, bylo poškozeno vše, co přišlo hurikánu do cesty – elektrárny, domy, podniky atd. Je pravda, že představitelé vlády včetně prezidenta republiky jezdí po celé zemi a zjišťují, co lidé potřebují, a snaží se jim pomoct.

Vláda USA samozřejmě využívá blokády a Kubě nepomáhá. Naopak snaží se dělat vše pro to, aby získala na svoji stranu obyvatele Kuby a aby oni vyvolali demonstrace a nespokojenost s nynější vládou Kubánské republiky. Na tyto akce vláda USA dává nemalé finanční prostředky, hovoříme o miliardách dolarů. Ale toto se americké vládě nedaří. Naopak tímto krokem vláda USA spojuje lid Kuby, který se ještě více semknul a který podporuje současnou vládu. Nebýt blokády Kuby, tak by Kuba dnes byla v jiné, lepší a příznivější situaci, než se nachází dnes. Proti Kubě je vedena ekonomická válka, čili blokáda, ale i válka v kyberprostoru.

Nový občanský zákoník

Letos byl na Kubě přijat nový občanský zákoník, který je velmi moderní a odpovídá potřebám 21. století. Než byl tento právní předpis schválen, byl dán k široké veřejné diskusi a podněty této diskuse a referenda byly zapracovány do předpisu, a až teprve poté byl dán k projednání Národnímu shromáždění Kubánské republiky. Nový zákon definuje práva dětí, seniorů, rozšířených rodin, včetně toho, že umožňuje svazek stejnopohlavních párů a tyto vztahy dává na roveň.  Svazek párů podporuje 55 procent občanů. Pro tento zákon se v referendu vyslovilo 66 procent obyvatel. Mimochodem ve Švýcarsku, kde měli referendum o stejnopohlavních párech, se vyslovilo »pro« 55 procent obyvatel Švýcarska.

Velvyslanec také připomněl, že 2. či 3. listopadu letošního roku bude Valné shromáždění OSN hlasovat o ukončení blokády Kuby, půjde o rezoluci VS OSN. V loňském roce hlasování dopadlo velmi dobře ve prospěch Kuby. Proti rezoluci se vyslovilo 184 států, 20 bylo proti a dva až tři se zdržely.

Jak pan velvyslanec řekl, zajímavá byla reakce Ukrajiny v této otázce. Ukrajina se totiž zdržela hlasování, což bylo překvapivé a nečekané. Jak řekl pan velvyslanec, letos se dá očekávat také příznivý výsledek. Pro USA je to velmi špatná zpráva. Osobně si myslím, že USA muselo zklamat hlasování Ukrajiny, když ji USA v současném konfliktu velmi podporují.

Jednotu chránit jako oko

Následovaly dotazy účastníků. První dotaz se týkal, zda kubánští lékaři nadále působí v Africe, jako tomu bylo dosud. Odpověď pana velvyslance byla jasná – ano, naši lékaři tam působí. Další dotaz byl velmi zajímavý, alespoň z mého pohledu. Zda věřícím na Kubě může být i člen komunistické strany. Pokud takový člověk vede příkladný život, klidně může být členem strany, odpověděl ambasador.

Pan velvyslanec sdělil větu, kterou kdysi řekl Fidel Castro – jednotu musíme chránit jako oko. Musíme být spjati s lidem a masami. Vedoucí představitelé musí žít s lidmi, ne odděleně. Fidel také mj. řekl, že je třeba lidi naučit číst, přemýšlet a připravovat se na život v jiném světě.

Další, co připomněl pan velvyslanec, je také ozkoušeno praxí. Mladé generaci chybějí prožitky kapitalismu, oni dnešek berou jako samozřejmost. Tím kapitalismem je myšleno období na Kubě do roku 1959.

Kubánci vyvinuli vlastní vakcíny

Pokud jde o covid, tak situace na Kubě byla jiná než v Evropě. Jednak Kubánci vyvinuli vlastní vakcíny proti covidu a jednak měli 2-3 případy denně, tedy onemocněním bylo zasaženo 1,1 milionu lidí a zemřelo 8500 lidí. Účinnost vakcíny je kolem 95 procent.

Poslední otázka v diskusní části z publika zněla takto: Jak je to s obchodováním, když je na Kubu uvalena blokáda? Výslovně obchodování zakázáno není, odpověděl velvyslanec. »Máme u nás potraviny z USA, ale tam je problém, že loď je sice doveze, ale musí se vrátit až za dlouhou dobu do USA. Obchodujeme s Venezuelou, Francií, Velkou Británií, SRN, ČR.«

Ivo LÁTAL

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv

Přečtěte si další články

2 komentáře

jmm 25/10/2022 - 16:46

Zamával jsem Kubě z “Fort Zachary Taylor”.

Cuba si, Yankee no!

Fery 27/10/2022 - 13:18

Chceš snad říct, soudruhu, že jsi své dolary nacpal do chřtánu amerických imperialistu, místo toho co bys podpořil hladovejici kubánský lid? Ty budeš zakukleny agent CIA, něco jako Slánský! Věřím, že Strana s tebou zatočí stejně! Psovi psí smrt!

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.