Zaměstnání v oboru informačních technologií: deset »ajťáků« na jednu »ajťačku«

od redakce

Jedním z předsudků, který vládne ve světě jedniček a nul, je ten, že informační technologie ovládají primárně muži. Žen v IT přibývá, je jich ale stále málo, navíc jejich platy zatím stále nedosahují výše jejich mužských kolegů.

Česko má mezi státy Evropské unie nejmenší zastoupení žen v informačních technologiích, v jednom z nejprestižnějších a nejlépe finančně ohodnocených oborů připadá na deset mužů jen jedna žena.

Vývojářek je jako šafránu
»Podle našeho průzkumu se zastoupení žen v IT v České republice pohybuje mezi 10 až 15 procenty. Tato čísla jsou oproti ostatním západním zemím výrazně nižší, ale postupně rostou. Podle zprávy LinkedInu z roku 2023 se počet žen v IT globálně zvýšil o 24 procent za posledních pět let. Ženy v IT zastávají různé pozice, největší zastoupení žen je na pozicích projektový management, analýza dat, UX/UI Design a testování. V oblasti vývoje mají ale hlavní zastoupení stále muži,« popsala Denisa Janatová, ředitelka společnosti smitio.

Rozdíly panují nejen v zastoupení žen na konkrétních pozicích, výrazně se liší i finanční ohodnocení. Stále existuje mzdová propast mezi muži a ženami. »Podle našeho průzkumu může být rozdíl v průměrném
platu, který je v informačních technologiích aktuálně kolem 75 tisíc korun měsíčně, až 20 procent ve prospěch mužů,« dodala Janatová.

Ženy podle ní přinášejí do IT několik výhod, které jsou pro zaměstnavatele velmi cenné. Ženy často přistupují k výzvám jinak než jejich mužští kolegové, což může vést k inovativnějším a efektivnějším řešením. Tato různorodost pohledů může výrazně zvýšit kreativitu a schopnost týmu nacházet nové způsoby, jak řešit složité úkoly.

Firmy se poslední dobou snaží stále více zaměřovat na podpo- ru rovnosti pohlaví v IT odvětví a aktivně hledají způsoby, jak přilákat a udržet více žen. Firmy si stále více uvědomují hodnotu různorodých týmů a vytvářejí prostředí, které je přívětivější pro ženy. Mnoho technologických společností investuje do programů na podporu žen v technologiích, poskytuje stipendia, pořádá speciální workshopy a nabízí mentorství. Navíc v Česku působí iniciativy, které se zaměřují na poskytování vzdělávacích programů, workshopů a mentorství speciálně pro ženy. Tyto programy nejen zvyšují technické dovednosti žen, ale také budují jejich sebevědomí a sítě kontaktů v IT komunitě.

Příležitost pro matky s dětmi
Právě online kurzy a školení lákají ženy na rodičovské dovolené. Ženy, které dříve pracovaly v naprosto odlišném odvětví, tak mají příležitost získat zaměstnání na juniorských IT pozicích. Jedním z hlavních benefitů, které oblast informačních technologií nabízí, je podle Janatové časová flexibilita. Řada firem nabízí možnost pracovat na dálku, zkrácený pracovní týden nebo částečné úvazky. Právě to vyhovuje ženám s menšími dětmi, které tak lépe dokážou skloubit péči o rodinu s prací.

Revoluci v zastoupení žen v informačních technologiích přinese podle odborníků umělá inteligence (AI). AI vytváří nové pracovní role, které mohou být atraktivní pro ženy, například v oblastech datové vědy a etiky. Firmy, které využívají AI, často kladou důraz na diverzitu, aby zajistily etický vývoj technologií. A v neposlední řadě technologie umožňují flexibilnější pracovní podmínky.

Jiří WERTZ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.