První a také jediný československý kosmonaut Remek

od redakce

Před 46 lety se ČSSR, v pořadí jako třetí, zařadila mezi země, které vyslaly svého občana do vesmíru. Díky práci československých vědců v rámci vesmírného programu Interkosmos se stal Vladimír Remek 87. člověkem, kterého raketa vynesla na oběžnou dráhu Země, kde prožil 190 hodin a 18 minut.

13. dubna 1967 byl v Moskvě zástupci socialistických zemí podepsán program o spolupráci při výzkumu a používání vesmíru pro mírové účely, který byl pojmenován Interkosmos. ČSSR se zapojila hned od začátku v oborech kosmické meteorologie, fyziky, biologie a medicíny.

Mezi roky 1969 – 1988 opatřili čs. vědci přístroji 21 specializovaných družic Interkosmos a v rámci tohoto programu odpovídali za zhruba 40% plněných úkolů. V pátek 24. října 1978 vyslána na oběžnou dráhu i první československá družice MAGION (14. listopadu se oddělila od družice Interkosmos 18, se kterou byla vypuštěna) u níž byla plánovaná životnost 3 týdny, ale ve skutečnosti pracovala 3 roky.

Přistávací modul Sojuzu 28, ve kterém se Vladimír Remek a Alexej Gubarev vrátili na Zem (Letecké muzeum Kbely, 2009)

Když byla v roce 1976 dohoda o programu kosmického výzkumu obnovována, byla doplněna ustanovením o přípravě letů mezinárodních posádek složených z občanů účastnických států programu Interkosmos. To, že k sestavení první mezinárodní posádky bylo přizváno Československo, je občas odůvodňováno jako satisfakce za srpen 1968, ale pravda je, že se jednalo o odměnu za velký přínos našich vědců a jejich aktivní účast ve vesmírném programu. A tak koncem roku 1976, po provedených lékařských prohlídkách skupiny adeptů, začala příprava dvou vybraných příslušníků ČSLA, pilotů mjr. Oldřicha Pelčáka a kpt. Vladimíra Remka.

V průběhu jejich výcviku pak byli rozděleni do 2 posádek: 1) velitel: Alexej Gubarev, kosmonaut – výzkumník: Vladimír Remek, 2) velitel: Nikolaj Rukavišnikov, kosmonaut – výzkumník: Oldřich Pelčák. Oba dva naši piloti prošli velmi náročným výcvikem, ovšem do vesmíru mohl letět pouze jeden z nich. Dva dny před startem oznamuje státní komise, před kterou dělali obě posádky závěrečné zkoušky, že poletí posádka Gubarev – Remek. A tak se Vladimír Remek, díky práci československých vědců v rámci vesmírného programu Interkosmos, stal 87. člověkem, který letěl do vesmíru.

Vladimír Remek a Alexej Gubarev (zdroj: Roskosmos)

Dnes pětasedmdesátiletý Remek byl v letech 2004 až 2013 byl europoslancem za KSČM a v letech 2014 až 2018 velvyslancem České republiky v Rusku. V říjnu 2021 mu prezident Miloš Zeman udělil Řád bílého lva za významné proslavení vlasti v zahraničí.

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.