Podezření z korupce! Ústecký kraj má další ostudu…

od redakce

Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje koncem února bylo od počátku naplněno očekáváním, co se dozvíme o machinacích s veřejnými zakázkami v Krajské zdravotní. Informace o aktuálním dění u největšího poskytovatele nemocniční péče v Česku a největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji již médii proběhly, ale přesto stojí za připomenutí: Přesně týden před jednáním zastupitelstva zadržela policie 10 lidí kvůli podezření z korupce při dodávkách zdravotnické techniky do Krajské zdravotní (KZ) a Nemocnice Jihlava. Jednalo se o operační stoly, zařízení pro laparoskopické operace, defibrilátory atp.

Obvinění měli ovlivňovat veřejné zakázky tak, aby je získaly předem vybrané firmy. Organizovaná skupina si podle závěrů vyšetřovatelů následně rozdělovala úplatky ve výši 10 % z jednotlivých zakázek. Škodu, kterou měla skupina způsobit, odhadli vyšetřovatelé zatím na zhruba 25 milionů korun.

Vlastně o nic nejde?

Očekávali jsme, že se téma otevře hned na začátku jednání, bohužel i přes údiv a odpor řady zastupitelů byl aktivitou krajské koalice tento bod zařazen až na odpoledne kvůli údajné nemožnosti zástupců představenstva KZ dostavit se dříve. To byl první signál, že vedení kraje i představenstvo společnosti se celý problém chystají zlehčovat.

Na běžných bodech zastupitelstva byla, dá se říci, shoda. Zastupitel KSČM Radek Černý upozornil na mnohokrát opakované žádosti o prodloužení termínu ukončení dotačních zakázek ze strany některých obcí. »Může se stát, že se zakázky z různých důvodů protáhnou. To lze pochopit. Je ale přinejmenším divné, že žadatel žádá o prodloužení termínu po osmé,« poznamenal ve svém vystoupení Černý.

Kauza Krajské zdravotní byla na pořadu po polední přestávce. Společnost zastupoval předseda představenstva MUDr. Štěrba, který zrekapituloval události předchozího týdne a popsal situaci. V nočních hodinách 19. 2. byl orgány činnými v trestním řízení požádán o součinnost a byl přítomen v sídle KZ. Následně od 15.00 hodin jednalo představenstvo, které odvolalo v tu chvíli zadrženého dosavadního generálního ředitele MUDr. Malého.

Výkonem funkce ředitelky byla pověřena MUDr. Soharová, která se zastupitelům také krátce představila. Nepochází z našeho kraje, ale již půl roku zde pracovala na projektu zajištění dětské ambulantní péče, která v kraji chybí, a tak se ji snaží zajistit Krajská zdravotní ve vlastní režii. Úkoly pověřené ředitelky se rozšířily po dalším jednání představenstva společnosti v pátek 23. února. Byla pověřena zahájením auditů, kontrolou veřejných zakázek a lidských zdrojů.

Tvrdá kritika od veřejnosti: Jen špička ledovce

K tématu Krajské zdravotní na zastupitelstvu vystoupil pan Tomáš Jelínek z řad veřejnosti, který je bývalým zaměstnancem KZ. Pracoval jako vedoucí správy a údržby nemovitostí v Nemocnici Rumburk. Podle jeho sdělení je KZ špatně řízena a nynější kauza odhalila jen špičku ledovce. Podivil se nad tím, proč se neopravují staré budovy v rumburské nemocnici, bezmyšlenkovitě se nakupuje vybavení – nové CT, rentgen, myčky, když staré je funkční. Kritizoval nákupy nekvalitního nábytku nebo příliš velkých lůžek, která neprojdou dveřními zárubněmi.

Podle pana Jelínka se v Krajské zdravotní »kašle« na nezdravotnické zaměstnance, není na prémie atd. Za minulého vedení byla KZ řízena vertikálně, což prý fungovalo. Ředitelé odštěpných závodů řídili jen zdravotní péči. Nynější kombinovaný způsob nefunguje. Představenstvo podle pana Jelínka selhalo a mělo by podle jeho soudu odstoupit. Odstoupit by měl i radní pro zdravotnictví za ANO Radim Laibl.

Předseda představenstva více než 10 minut kritiky odbyl pouze tím, že pan Jelínek měl vše oznámit, když to zjistil, neoznamovat skutečnosti až nyní. V podobném duchu se vyjádřila i pověřená ředitelka.

Opozice nechce přihlížet zametání kauzy

Předseda klubu KSČM Jaroslav Komínek ve svém projevu vytkl předsedovi představenstva Štěrbovi, že svou funkci nezvládl. »Očekávali bychom trošku pokory po zjištění tak rozsáhlého průšvihu. O Ústeckém kraji se bude opět mluvit, jako o kraji, kde se krade,« nebral si servítky Komínek. Jedinou reakcí hejtmana Jana Schillera (ANO) byla uštěpačná poznámka, že si Komínek dělá kampaň a nahrává video. Inu, když nejsou argumenty, musí se zaútočit jinak.

Zastupitel a senátor Zbyněk Linhart (STAN) se připojil ke Komínkovi, když kritizoval, jakou ostudu bude kraj z celé kauzy mít. Na stole opět bude pseudoargument, že Ústecký kraj není schopen řádně připravovat a řídit projekty a dotace se tu rozkradou. S tím se klub KSČM plně ztotožňuje.

Zastupitelka Alena Dernerová (SD-SN, zvolena za STAN) přispěla do diskuse další šokující skutečností, když citovala výpověď z pracovního poměru primáře biochemie MUDr. Špičky. Ten jako důvod své výpovědi uvedl machinace se zakázkami na oddělení. Podle předsedy představenstva bylo vše v kompetenci ředitele. Ředitelka Soharová se nicméně se zastupitelkou Dernerovou, rovněž lékařkou, shodla na potřebě udělat ve společnosti externí audit v termínu březen až duben. Pokud jsou zjištění, která prezentovala Dernerová, založena na pravdě, jsou skandální a je s podivem, že vyplouvají na povrch teprve nyní, po otevření kauzy machinací s dotacemi.

Zastupitel Filip Ušák (bez pp, zvolen za STAN) vyzval jednotně s klubem KSČM a zastupitelem Jaroslavem Foldynou (SPD) vedení kraje k vyvození politické odpovědnosti. Konkrétně ji hledal u hejtmana a radního pro zdravotnictví. Komínek v této souvislosti upozornil, že současná krajská koalice při nástupu k moci deklarovala zdravotnictví jako svou prioritu, přitom se jedná už o několikátou kauzu v Krajské zdravotní v tomto volebním období. Hozenou rukavici nakonec zvedl radní pro zdravotnictví Laibl, který přiznal, že si vlastní odpovědnost uvědomuje a na příštím jednání Rady kraje je ochoten dát svou funkci k dispozici.

Předseda představenstva se na závěr bloku KZ pokusil rozptýlit Komínkovy obavy z celkového objemu dotací, jejichž proplacení po zveřejnění kauzy stát zastavil. Jedná se totiž přibližně o 650 milionů korun, které by případně KZ či Ústecký kraj musely pokrýt z vlastních zdrojů. Podle doktora Štěrby je reálně ohroženo financování v maximální výši přes 300 milionů korun, s čímž si KZ údajně je schopna poradit. Současně se předseda představenstva pokusil uklidnit veřejnost, když konstatoval, že kauza neohrožuje poskytování zdravotní péče v kraji.

KSČM byla ve vedení kraje úspěšná

Podle názoru komunistických zastupitelů naprosto selhaly kontrolní mechanismy – dozorčí rada, ale také další orgány společnosti. Valnou hromadou KZ je rada kraje, ta dosadila představenstvo, které jmenovalo ředitele, toho času ve vazbě. Politická odpovědnost je na místě. Vedení KZ i kraje však vše zlehčuje, a to přesto že opět klesne prestiž našeho kraje v rámci republiky. Nabízí se také otázka, zda nepochybili i úředníci, kteří veřejné zakázky připravovali. Můžeme předpokládat, že na to nám odpoví policejní vyšetřování.

Dle mého názoru by ve vedení takové společnosti, jakou KZ je, mělo být více odborníků, systém řízení by měl být zjednodušen a kontrolní mechanismy zefektivněny. Kdyby se podobná kauza objevila v jakékoli soukromé firmě, vždy by za podezřelého pracovníka byl někdo odpovědný. V krajské společnosti by to mělo být obdobně, a to až do nejvyšší politické úrovně. Není přípustné, aby vedení kraje ústy hejtmana Schillera situaci bagatelizovalo.

Když současné vedení kraje přebíralo úřad, vyhrožovalo policií a trestními oznámeními na členy předchozího vedení (KSČM, tehdejší ČSSD, dnes SocDem, a SPD-SPO). Nikoho asi nepřekvapí, že nic takového se nestalo. Naopak máslo na hlavě má současné vedení (ANO, ODS, TOP09, KDU-ČSL a Spojenci pro kraj).

KSČM byla ve vedení kraje i Krajské zdravotní velmi úspěšná – ostatně za doby hejtmana Oldřicha Bubeníčka jste podobné zprávy, jako je tato, číst nemuseli. Na dobrou práci ve volebních obdobích 2012–2016 a 2016–2020 se pokusíme navázat hned po příštích krajských volbách, které budou na podzim tohoto roku. Pokud nám dáte svou důvěru a hlas, můžete si být jisti, že na Ústeckém kraji a jeho organizacích si už policisté podávat dveře nebudou.

Petr KUBEŠ, zastupitel Ústeckého kraje

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.