Uplynulý rok v tuzemské živočišné výrobě

od redakce

Produkce masa u nás loni podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu dosáhla 466 856 tun, což bylo meziročně o 2,6 procenta více. Hovězího se vyrobilo 72 552 tun, stejně jako předloni, vepřového 217 008 tun (+2,6 %) a drůbežího 177 157 tun (+3,8 %). Přímý nákup mléka se meziročně snížil o dvě procenta, nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací byl vyšší o 1,2 %.

»Výroba masa nepřetržitě roste již čtvrtým rokem,« připomněl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Dodal, že »jatečná zvířata ze zemědělských podniků byla v minulém roce také ve větší míře vyvezena do zahraničí, zejména hovězí dobytek«.

Skot a hovězí maso

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se vzhledem k roku 2020 mírně zvýšily (o 4,3 %), a to ve všech významných kategoriích: ceny jatečných býků o 3,2 %, jatečných jalovic o 5,4 % a jatečných krav o 6,5 %. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 46,84 korun za kilogram v živé nebo 85,25 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice se loni s živým skotem obchodovalo více než v předcházejícím roce. Dovoz byl vzhledem k vývozu nevýznamný. Vyvezeno bylo 228,6 tis. ks (+3,1 %), z toho 71 tis. ks (+7,9 %) bylo určeno k porážce a 144,8 tis. ks (+2,7 %) k dalšímu chovu. V živých jatečných zvířatech se vyvezlo 24 448 tun masa, což je třetina roční produkce masa v České republice. Vývoz živého skotu posílil především do již zavedených zemí určení: do Španělska (telata), Turecka (mladý skot) a Německa (skot k porážce).

Schodek pohybu zboží přes hranice u hovězího masa se ve sledovaném období meziročně prohloubil na 28 181 tun vlivem zvýšeného dovozu (o 9,8 %) a sníženého vývozu (o 7,2 %). Dovoz hovězího masa vzrostl především z Polska.

Prasata a vepřové maso

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly loni hluboko pod úrovní roku předcházejícího (pokles o 16,3 %) a dosáhly průměrné hodnoty 26,47 Kč/kg v živém nebo 34,41 Kč v mase.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata se meziročně snížil na straně dovozu (98,3 tis. ks; −3,5 %) a zvýšil na straně vývozu (432,2 tis. ks; +4,6 %). Mladých prasat o průměrné hmotnosti 27,6 kg se vyvezlo 180,9 tis. ks. Vývoz těchto prasat tak dosáhl dvojnásobku jejich dovozu. Export jatečných prasat stoupl na 247,8 tis. ks (+3,7 %). Jejich jatečná hmotnost odpovídala desetině roční produkce vepřového masa v ČR. Mladá prasata se ve zvýšené míře vyvážela do Rakouska, jatečná našla větší uplatnění v Polsku.

Schodek pohybu zboží přes hranice v případě vepřového masa se prohloubil – dovoz vzrostl o 4,2 % na 281 790 tun a vývoz se zvýšil o 6,1 % na pouhých 34 903 tun. Největší nárůst dovozu vepřového masa byl zaznamenán u Německa a Belgie, naopak klesl dovoz ze Španělska a Nizozemska.

Drůbež a drůbeží maso

Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla loni mírně vyšší než v předcházejícím roce (o 1,8 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,11 Kč/kg živé hmotnosti.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se s živou drůbeží obchodovalo méně než předloni, zvláště s jednodenními mláďaty. Obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat se snížil u drůbežích mláďat o 7,3 %, přičemž jejich vývoz klesl o šest procent na 90,4 mil. ks. Tím zůstalo v ČR více drůbeže určené pro výkrm. Vývoz vykrmených kuřat a slepic k porážce se zvýšil o 4,4 % na 20 427 tun, tedy zhruba na množství, které odpovídá měsíční produkci drůbežího masa v ČR.

Schodek obchodu s drůbežím masem se ve sledovaném období snížil. Pohyb zboží přes hranice zaznamenal pokles o 8,9 % na 103 205 tun na straně dovozu a zvýšení o 23,5 % na 19 342 tun na straně vývozu. Omezení dovozu drůbežího masa se týkalo především Polska a Německa, naopak vyšší vývozy směřovaly například do Bulharska, ale také do Polska.

Výkup mléka a mléčné výrobky

Přímo od tuzemských producentů bylo loni nakoupeno 3046,5 milionu litrů mléka (meziročně o dvě procenta méně), z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2645,0 mil. litrů (nárůst o 1,2 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly průměrné hodnoty 8,96 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q (meziročně o 4,7 % vyšší). Nejvíce ceny stoupaly v závěru roku – v prosinci dosáhly maxima 9,62 Kč/litr.

Pohyb zboží přes hranice pro komoditu mléko a mléčné výrobky vykázal přebytek, který byl ale meziročně nižší. Dovezeno bylo 295,1 tis. tun (o 4,5 % více) mléka a mléčných výrobků, vývoz ale klesl o 1,4 % na 1119,7 tis. tun. Obchod se zakysanými mléčnými výrobky byl v přebytku 21 609 tun, podobně jako v předcházejícím roce, zatímco schodek obchodu se sýry a tvarohem se snížil na 35 445 tun. Zvýšený dovoz mléka se uskutečnil ze Slovenska, naopak meziročně méně mléka se vyvezlo do Polska, ale také na Slovensko.

(ici)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.