Hřbitovy se obejdou i bez hrobů. Nahradí je pietní biocentra?

od redakce

Architektka Blanka Solár se zabývá systémem pohřbívání. V rámci diplomové práce na Fakultě architektury VUT navrhla hřbitov bez hrobů. Svůj zájem spojila se spolkem Poslední stopa, z. s., a snaží se otevřít citlivé téma pohřbívání v kontextu velkého byznysu a legislativy. Její výstava Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum? odkrývá zpovědi hrobníka a zaměstnance krematoria a ukazuje soudobé možnosti udržitelného pohřbívání. V Praze bude zahájena 13. listopadu.

Výstava, která se se do Prahy přestěhovala z brněnské Galerie Mini na půdě Fakulty architektury VUT, kde byla k vidění po celý říjen, je audiovizuální konfrontací obrazů vize »hřbitova budoucnosti« architektky Blanky Solár a kritického hlasu hrobníka a zaměstnance krematoria, zprostředkovaného audio-narativem Adama Vokáče. Ten upozorňuje na realitu současného pohřebního průmyslu a představuje legislativní omezení v otázce volby naší poslední stopy.

Po více než 100 letech od legalizace pohřbu žehem a vlivem průmyslových reakcí na problém pohřbívání rostoucích městských populací si vyžaduje téma kritickou revizi. Výstava vybízí k zamyšlení v této otázce a umožňuje návštěvníkům připojit svůj podpis k petici za svobodné a udržitelné pohřebnictví, vydanou spolkem Poslední stopa.

Pietní biocentrum je vizí »hřbitova 21. století«. Projekt navazující na diplomovou práci Projektivní prostor; Hřbitov bez hrobů na FA VUT v Brně 2020 (ateliér Kristek-Sedlák) se svou strukturou a fungováním vztahuje ke dvěma oblastem – problematice biocenter a jejich údržby v české kulturní krajině, a na druhé straně k v současnosti probíhající debatě o liberalizaci pohřebního zákona a aktualizaci pohřebnictví v Česku. Tyto liberalizační tendence prosazují moderní, zpravidla ekologičtější a udržitelnější přístupy, které jsou již dostupné v zahraničí, zejména v podobě kompostování lidských těl – tzv. teramace (Německo, USA).

Diskuse nad citlivým tématem

V rámci vernisáže brněnské vernisáže proběhla diskuse Blanky Solár, hrobníka Adama Vokáče a ekologa a krajinného inženýra Viléma Jurka. Další podpobná doprovodná diskuse a výstava se uskuteční také 13. listopadu od 18.00 hodin v Pohřebním ateliéru na Vinohradské 161, v Praze–Strašnicích.

Blanka Solár (*1994) absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně a roční postgraduální studium na University of Strathclyde, Glasgow. Je zakládající architektkou studia bams office a iniciativy Cemetery of No Graves s cílem propojování relevantních odborníků a osvěty pro téma pietního biocentra. Od roku 2023 je členkou spolku Poslední stopa. V současnosti se věnuje vlastní architektonické praxi, kreativní tvorbě a aktivismu spojenému s přírodním pohřebnictvím.

Adam Vokáč (*1997) je hrobníkem a správcem Lučního hřbitova na Ďáblickém hřbitově v Praze. Absolvoval americký kurz Green Burial Masterclass a posléze založil spolek Poslední stopa, který se právě přírodním pohřebnictvím zabývá. Jeho prostřednictvím šíří osvětu o nových možnostech v pohřebnictví a cílí na jejich všeobecné i legislativní přijetí.

Vilém Jurek (*1985) je absolventem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně, oboru Krajinné inženýrství. Ekolog a popularizátor ochrany životního prostředí a dlouholetý pracovník neziskové organizace Rezekvítek pro péči o přírodu.

(vž)

FOTO – Blanka SOLÁR

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.