Připomínka norimberského tribunálu uzavřela květnové oslavy

od redakce

Připomínka Mezinárodního vojenského soudu hlavně s německými válečnými zločinci hitlerovské vyhlazovací mašinérie v bavorském Norimberku (od 20. 11. 1945 do 1. 10. 1946) byla obsahem promítání ruského filmu Norimberk s českými titulky v brněnském Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě. Tímto hraným filmem uzavřel spolek RKOSM letošní májové oslavy, včetně svátku Dne vítězství.

Dvouhodinový film je příběhem mladého sovětského kapitána Volgina, který jako rozvědčík prošel s frontou tři roky od Stalingradu do Berlína. Po Dni vítězství 9. 5. 1945 se těšil, že pojede konečně domů. Avšak dostal rozkaz odjet do americké zóny do rozbitého města Norimberku. Tam dříve vznikalo a bujelo nacistické a fašistické hnutí v Německu. Nyní se tam formoval tribunál, ustavený na základě dohody vítězných mocností Spojenců USA, SSSR, Velké Británie a Francie z pracovníků jejich vojenské justice.

Mezinárodní vojenský soud uznal většinu z 22 souzených vinnými přípravou a vedením agresivních válek a mnoha dalšími zločiny (válečnými a proti lidskosti). Dvanáct osob odsoudil k smrti. Prohlásil SS, SD, gestapo a vedoucí štáb NSDAP za zločinecké organizace.

Jazyků znalý kapitán Volgin ve snímku Norimberk překládá představitelům sovětské delegace na norimberském tribunálu, ale  hlavně se zapojuje do dramatického shánění svědků. I do likvidace ozbrojeného útoku bývalých německých fašistů a nacistů na norimberské vězení ve snaze násilně osvobodit odsouzené válečné zločince těsně před jejich popravou. Ti mají na svědomí 70 milionů zabitých lidí ve světě v období světové války, z toho 27 milionů zmařených životů sovětských občanů.

Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě hodlá v Brně promítání filmu Norimberk zopakovat ještě 22. června při příležitosti výročí přepadení SSSR fašistickým Německem.

(vž)


Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.