O pražských zemětřeseních aneb Říjnové jednání zastupitelstva

od redakce

Dne 26. října roku 740 otřáslo Konstantinopolí silné zemětřesení, které poničilo hradby a budovy města. O 1283 let později, 26. října 2023, zasedalo pražské zastupitelstvo. Už to samo o sobě obvykle způsobuje zemětřesení (ne v Konstantinopoli, ale v Praze), otřásající důvěryhodností zástupců sedících ve vedení města.

Korupční aféry a kauzy, předražené zakázky, netransparentnost výběrových řízení, umlčování nepohodlných názorů či jejich označování za dezinformace, tím vším je hlavní město proslulé. Návrhy předkládané občany, které prosí pražské zastupitele o pomoc, bývají odmítány, stejně jako většina návrhů opozice.

A tak se ve čtvrtek 26. října nedostalo sluchu těm, jež si stěžovali na nedostupnost bydlení a vysoké náklady na bytovou výstavbu, kteří žádali zabývat se nepřehlednou situací ve společnosti ICT, řešit pražskou dopravu, konkrétně zřídit pozici koordinátora dopravních staveb. Požadavek oprávněný, vždyť kvůli nekoordinovaným opravám a uzavírkám dochází stále víc ke zpožďování veřejné dopravy a neprůjezdnosti komunikací. Problémem je i realizace již schválených akcí TSK (autobusové zastávky, cyklostezky ad.) pro rok 2023 za celkem 64 mil. korun. Pokud budou přesunuty do příštího roku, významně se prodraží.

Dostatečný počet hlasů se nenašel ani pro řešení situace kolem dětských zubních pohotovostí, které hlavnímu městu zoufale chybějí. V Praze žije 195 tisíc dětí mladších 15 let, další pacienti sem jezdí z jiných krajů. Počet pohotovostí je nezbytně nutné navýšit. Tyto však byly smeteny ze stolu.

Když docházejí argumenty…

…nestačí se člověk divit, co z některých úst ctihodných volených zástupců vypadne. Tentokrát se jednalo (opakovaně) o parkování elektromobilů v Praze zdarma. Tento benefit platí do konce roku, následně má být zrušen. Navrhovatelé požadující prodloužení argumentují tím, že elektromobilů je v hlavním městě oproti jiným evropským metropolím poměrně málo, pouhých 0,5 %. Benefit měl za cíl zvýšit jejich počet, a tím zlepšit životní prostředí. Nebudu se pouštět do hodnocení kladů a záporů elektromobility. Vím, že diskutovaných otázek je mezi odborníky dost – nedostatek nabíjecích stanic, problém s potřebným množstvím energie do budoucna, cenová dostupnost (či spíše nedostupnost) a mnohé další. Věcné argumenty pro a proti se ovšem dostaly do pozadí. Na pořad přišel místo toho »komunismus«, konkrétně kdo v pražském zastupitelstvu hájící či naopak odmítající podporu elektromobility, je větší obhájce komunismu.

Člověk, sledující ostré přestřelky, nevycházel z údivu. Nemluvě o tom, že diskutující z koalice i opozice očividně neměli absolutně žádné povědomí o tom, o čem vůbec mluví, o čem komunismus vůbec je. A tak byl jako obhájce komunismu označen jednou Patrik Nacher (ANO), podruhé Zdeněk Hřib (Piráti) či Eva Tylová (Piráti) a v samém konci už kdekdo. A za všechno mohly elektromobily! Slušelo by se poděkovat za propagaci naší strany, ovšem ve spojení s rozvášněnými diskutujícími a jejich plácáním je to vyloučené.

Pošta Na Strži

Proti úplatnému nabytí pošty do majetku hlavního města nebyl žádný zastupitel. Česká pošta nechtěla dlouho tuto budovu na čtvrté městské části Praze prodat. Nakonec se zasedlo k jednacímu stolu a dohodl se prodej za cenu 425 mil. korun. Jedná se o strategické pozemky, rozvojovou lokalitu v blízkosti metra a při plánované výstavbě tramvajové trati. Součástí je budova, garáž pro 39 automobilů a již zmíněné pozemky na cca 1,8 ha. Česká pošta získá zde pronájem na třikrát pět let, aby mohla dál provozovat své služby. Při rozhodování o rozvoji lokality bude magistrát spolupracovat s Městskou částí Praha 4. Nerozprodávat majetek hlavního města, ale naopak tento majetek získávat je určitě velmi důležité. Jako komunističtí zastupitelé jsme vždy aktivně vystupovali proti jeho rozprodávání. Druhá věc je ovšem nezodpovědná privatizace a zbavování se státního majetku, které má klíčovou roli pro zabezpečení zdrojů, bezpečnosti, služeb a potřeb obyvatelstva a celé České republiky.

Zákon o obcích a o hlavním městě

Pozměňovací návrh novelyprojednávané v Poslanecké sněmovně zvyšuje finanční limity částek, o nichž bude napříště rozhodovat rada. O co jde? Všechny limity se zvyšují pětinásobně. Rada by namísto zastupitelstva nově rozhodovala např. o majetkové účasti města místo do výše stávajících 5 mil. nově do 25 mil., o poskytnutí úvěru místo do 10 mil. nově až do výše 50 mil. Kč, o převzetí dluhu nebo převzetí závazku jiných osob do výše 25 mil. Kč, převedení pohledávek do výše 50 mil. Kč. Došlo by tak k zásadnímu snížení kontroly hospodaření Prahy ze strany zastupitelstva, ale i veřejnosti. Jednání zastupitelstva, na rozdíl od jednání rady, jsou veřejná. Občané je mohou sledovat přímo v sále či prostřednictvím internetového přenosu, mohou se vyjádřit k projednávaným bodům či v  interpelacích.

Všichni si pamatujeme, jak strany zastoupené v pražském zastupitelstvu měly transparentnost jako hlavní volební heslo, jímž kolem sebe mávaly na všechny světové strany. Je tak na pováženou, že usnesení, které by s navýšením finančních limitů vyjádřilo nesouhlas Prahy, nebylo přijato.

Pochyby nad veřejnými zakázkami

Příklad první: Tři dny před jednáním zastupitelstva schválili radní zakázku ve výši 50 milionů korun na elektronickou spisovou službu pro firmu s většinovým majitelem obviněným v korupční kauze Dozimetr. Čí zájmy hájí vedení Prahy? Zájmy města a jeho občanů, nebo podezřelých firem a jejich byznysu? Po schválení výše uvedeného návrhu novely zákona o obcích pokvete radním finanční pšenka bez patřičné kontroly.

Příklad druhý: Veřejná zakázka na II. etapu výstavby metra D. Tato zakázka za 30 miliard korun opět plní stránky novin. A není divu. Po aféře Dozimetru rozhodovali o II. etapě metra D ti, kteří jsou s ní svým způsobem spojeni –  komise instalovaná lidmi z éry Dozimetru. Zakázka byla přidělena firmě Subterra, která je většinově vlastněná osobě podezřelé v rámci této kauzy. Vyloučena byla nejlevnější společnost (nabídla o 2,2 mld. Kč méně). Sdružení společností Porr tak proti vyloučení z tendru protestuje u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zpochybňuje je i věrohodnost referencí expertů, které vítězná firma na stavbu nominovala. Jejich zkušenosti byly jedním z kritérií výběru vítěze. Pokud by se ukázalo, že reference nebyly pravdivé, mohla být vítězem právě vyloučená společnost. A jak to dopadlo?

Projednávání bylo přerušeno a bude pokračovat na listopadovém jednání zastupitelstva.

Kapacity škol na území hlavního města

Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) informoval zastupitele o současném stavu i opatřeních do budoucna. Jeho prezentace byla obsáhlá a vypovídající a byla oceněna koaličními i opozičními politiky, což se často nestává. Na základě konkrétních dat, studií a analýz vyhodnotil stávající situaci, vysvětlil, co se dělá a co se chystá. Hovořil např. o vytvoření investičních rezerv na posílení kapacit v oblasti školství zřizovaných městskými částmi i magistrátem či o tom, že v rámci nemovitostí ve vlastnictví města jsou vytipovány objekty pro možné školské využití. Co se týká středního školství, v Praze je na školách 18 000 míst, což by pro Pražáky stačilo. Jenomže ve středním školství neexistuje spádovost. Důsledkem toho je, že až 35 % žáků pražských středních škol dojíždí do hlavního města ze Středočeského kraje. Proto mezi oběma kraji probíhají jednání. Navíc v obou krajích bude počet žáků i v následujících letech přibývat (na rozdíl od ostatních krajů). Za devět let bude v Praze o 3000 žáků opouštějících deváté třídy víc než letos.

A co radní Klecanda navrhuje? Navýšit kapacity na těch školách, v nichž lze splnit hygienické požadavky (o 1-2 kmenové učebny), navýšit kapacity pomocí přístaveb (půdní apod.), získat/koupit/postavit nové budovy a pozemky, kde by se dala umístit škola, upravit objekty získané od státu (ale většina jich je památkově chráněných), navýšit kapacity soukromých středních škol, ty mají často nižší počet žáků ve třídě (např. 15).

V minulosti se udělala spousta chyb a nyní se hasí průšvihy. Optimalizace školství, rozprodávání budov a pozemků, privatizace, krátkozraké vidění namísto plánování a další a další. Teď sklízíme plody nezodpovědné politiky posledních 33 let.

Farmářské trhy na náplavce budou!

Pod petici Za zachování farmářského trhu na Náplavce i v prosinci se podepsalo 1796 občanů. Nesouhlasili s výpovědí 14 let trvajících sobotních farmářských trhů v prosinci. Jednalo se o čtyři soboty, kdy měly být farmářské trhy nahrazeny trhy vánočními. Ty můžeme navštěvovat na řadě míst v Praze. Občané hájící trhy farmářské poukazovali na skutečnost, že farmářský trh poskytuje tradiční i originální potraviny, že jsou zvyklí chodit sem se svými dětmi, popisovali atmosféru a přátelské vztahy obyvatel s prodejci a vyzývali k podpoře českých zemědělců. Ti většinou prezentují malé rodinné farmy a výrobny, v nichž ve všední den naplno pracují, a nemohou se v tomto čase věnovat prodeji. Pokud by magistrát neposkytnul farmářům a veřejnosti odbytová místa, ohrozilo by to provozování jejich živnosti (výpadek tržeb). Právě prosincový prodej umožňuje ekonomicky přežít zimní měsíce, kdy se trhy nekonají. Tentokrát petenti i prodejci vyhráli – farmářské trhy zůstanou na náplavce i o vánočních prosincových sobotách.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha a bývalá pražská zastupitelka

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.