Českým školám chybí učitelé češtiny jako cizího jazyka

od redakce

V českých školách chybí specifické podpůrné pozice, jako jsou asistenti pedagoga hovořící jazykem uprchlíků, školní psychologové, a především učitelé češtiny jako cizího jazyka. Problém s adaptací ukrajinských žáků proto přetrvává i rok po jejich příchodu do republiky. Vyplývá to z výzkumu vědců Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI, který prezentovali na odborné konferenci v Senátu.

České školy jsou vůči ukrajinským žákům vstřícné. »Je ale vidět, že pedagogové nemají rozvinuté kompetence pro podporu žáků cizinců. Přesto, že si kladli za cíl, aby se ukrajinští žáci v prvé řadě sociálně začlenili mezi vrstevníky, úplně se to nepodařilo,« uvedla vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová.

Na začátku školního roku tvořili ukrajinští žáci ve třídách izolované ostrůvky a tato situace se do konce školního roku nezměnila. Pedagogové se navíc stejně jako žáci samotní silně obávali, jak ukrajinští žáci zvládnou přijímací zkoušky a přechod na střední školu. »Přes neúspěch části z nich v prvním kole přijímacích zkoušek jsou však nyní většinou umístěni na středních školách a své studijní perspektivy vnímají pozitivně,« uvedla Šeďová. Přijetí však nemusí znamenat, že budou tito žáci na střední škole úspěšní. Vědci z Národního institutu SYRI doporučují, aby střední školy nově přijaté ukrajinské žáky systematicky sledovali, zajistili pro ně poradenství a v případě potřeby doučování.

Výzkumníci jednak realizovali hloubkový sběr dat na šesti základních školách, v jehož rámci pořídili více než šest desítek rozhovorů s řediteli, učiteli, ukrajinskými žáky a jejich rodiči, pozorovali také výuku a doučování a zadávali žákům dotazníky na zjišťování vrstevnických vztahů. Dále pracovali se vzorkem 24 ukrajinských žáků 9. ročníku, se kterými vedli opakované rozhovory před přijímacími zkouškami na střední školu a po nich. I z těchto dat dnes prezentované výsledky výzkumu vyplývají.

V českých školách se k 31. březnu 2023 vzdělávalo celkem 51 281 dětí ukrajinských uprchlíků. Nejvíc, a to 39 680 jich registrovaly základní školy. V mateřských školách bylo zapsáno 7668 ukrajinských dětí, ve středních školách 3368 kluků a děvčat. Dalších 92 jich pak bylo na konzervatoři a 473 v přípravných třídách.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv autora

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.