Dojde k uzákonění možnosti plateb i v hotovosti?

od redakce

Senát Parlamentu ČR projednal návrh novely Listiny základních práv a svobod. Cíl navržené změny je zakotvení ústavního práva používat v platebním styku hotovost. V důvodové zprávě se uvádí: »Řada občanů se obává, že bezhotovostní platby se buď stanou povinné, nebo hotovostní platby zcela vytlačí z užívání hotové peníze, přestanou být přijímány a vlastnictví bankovního účtu, platební karty a bankovní identity se stane buď povinnost, nebo holá nezbytnost.«

Zpravodajkou ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice je senátorka Jaromíra Vítková. Předkladatelé uvádějí obavu o narušení ochrany soukromí ve vztahu k elektronickým platbám a také obavu z případného blackoutu.

»Nikdo by neměl být omezen placením jen v elektronické podobě, měla by být zachována možnost platit jak v hotovosti, kartami i elektronicky. Vyslechla jsem si různé názory i komentáře od odborníků z ekonomického prostředí, ale také od zástupců České národní banky i Ministerstva financí ČR. Většina odborníků uvádí, že je důležité zachovat možnost platit tuzemskou hotovostí, ale zakotvení přímo do Ústavy není vhodné. Ústava je ‚zákon nad všemi zákony‘ a její změny by měly být naprosto výjimečné. Pro zakotvení plateb v hotovosti se hodí běžný zákon,« uvedla Vítková.

Česká národní banka zastává názor, že občané mají legitimní očekávání, že tuzemskou hotovostí mohou u obchodníků platit a že je třeba, aby jim tato možnost zůstala garantována. Řešení spočívající v novelizaci zákona o oběhu bankovek a mincí by bylo dostačující. S obdobným názorem přišlo i Ministerstvo financí ČR, které zakotvení práva na placení v hotovosti jako základního práva v Listině základních práv a svobod nepodporuje. Ale sděluje, že pro takovou úpravu by byl vhodný běžný zákon.

»Je důležité zachovat všechny způsoby platby pro občany. Právo na hotovost by mělo být obsaženo v rámci běžného zákona, a to o oběhu bankovek a mincí a o České národní bance, ve kterých by byly stanoveny i sankce při nedodržování. To jsem navrhla v doprovodném usnesení, které plénum Senátu schválilo,« zakončila Vítková.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.