Dopis premiéru Fialovi v zájmu Juliana Assange

od redakce

Skupina osobností České republiky zaslala dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi, v němž žádají o to, aby český premiér intervenoval u svých britských partnerů za obnovu všech nezadatelných práv Juliana Assange, který je perzekvován za to, že uplatnil svobodu projevu. 

Dopis začíná připomínkou verdiktu z minulého týdne, kdy Assange může být vydán do USA. Proti tomuto verdiktu není u britské justice odvolání. »Zvrátit jej tak je pouze v silách vlády či osobně premiéra Jejího Veličenstva. Pan Julian Assange je perzekvován za to, že uplatnil svobodu projevu z těch nejušlechtilejších pohnutek. Skutečné pozadí agresí, vedených v rozporu s Chartou OSN, odhalil statisíci doličných předmětů, o jejichž autenticitě není pochyb. Neohrozil tím jediný lidský život či zdraví, ani národní bezpečnost kteréhokoli státu. Další ničivé války, jež byly v původním plánu, se naopak podařilo odvrátit i nemalou zásluhou WikiLeaks,« píše se v dopise.

Fiala se zavázal k obraně lidských práv

Přesto je Assange »drasticky krácen na svých právech a svobodách již desátým rokem. Vážně to poškodilo i jeho zdraví. Bude-li vydán do USA, je téměř jisté, že stráví zbytek života za mřížemi. Vláda, jíž předsedáte, i Vy osobně jste se, vážený pane premiére, zavázali našim občanům i okolnímu světu k rozhodné obraně demokratických norem a práv. Svoboda projevu je jejich úhlavním pilířem«. Proto se signatáři dopisu obrátili na Fialu s naléhavou výzvou, aby u svých britských partnerů intervenoval za obnovu všech nezadatelných práv pana Juliana Assange, »který se zasadil o věc míru a demokracie obdivuhodně neohroženým způsobem. Útrapy, jimž je bezdůvodně vystaven, jsou alarmujícím mementem napříč celým demokratickým světem. Vyvoďme z něj včasné a důsledné závěry i v naší zemi!«

Podepsáni jsou PhDr. Petr Hampl, Ph.D., Viktorie Hradská, Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., Eva Novotná, Václav Novotný, Lenka Procházková, Jan Schneider, PhDr. Josef Skála, CSc., Plk. Ing. Jaroslav Štefec, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Šulc, CSc., Doc. Ing. Radim Valenčík, CSc., Ivan Vyskočil, PhDr. Zdeněk Zbořil. Mluvčím této skupiny je spisovatelka Lenka Procházková.

(mh)

Přečtěte si další články

7 komentáře

fronda 25/04/2022 - 22:49

To je fraška, Hnědala a lidská práva? Ten je dokáže leda tak pošlapávat, stejně jako jeho kyjevští soukmenovci.

Paterak 25/04/2022 - 16:33

No to jste se obrátili na toho pravého. Fiala Assangemu tak akorát ještě podtrhne stoličku…

Trojanová Vladislava 25/04/2022 - 10:19

Mluví se o minulé totalitě, ale to co se dnes odehrává je novodobý otrokářský řád. Jsou lidé a nad lidé.
Cizinci vzhledem k finančním možnostem mají větší práva – např. bydlení , stavba zbytečných komunikací, které ubírají půdu. Censura funguje daleko více než v minulosti. Někdo se snaží o rozbití státu. Žádný hospodář si neprodá prostředky k výrobě. Lidé by se měli vzpamatovat. Bude se těžko rozbíjet neokapitalistická chobotnice.
Zatím to vypadá, že máme jen povinnosti, práva jsou jen na papíře.
Trojanová

Sluka 25/04/2022 - 11:35

Soudružka zapoměla vyjmenovat ty práva.

jmm 25/04/2022 - 08:11

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
.
.
.
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
.
.
.

Sluka 25/04/2022 - 11:37

Soudruhu lhát a vymýšlet si by se nemělo.

Paterak 25/04/2022 - 16:39

Soudruhu Sluko, nebyl vy jste v šedesátých letech uvědomělý svazák.a tak nějak jste v té době zastydl? No jo, píší sem soudruzi různých názorů…

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.