Hlas z Brna: Spojuje nás boj proti marasmu

od redakce

Sedmý ročník Brněnského odborného semináře, letos s tématem Kudy z krize, uspořádala 15. dubna v moravské metropoli tamní městská organizace KSČM s Institutem české levice (IČL). Sál zaplnilo více než půldruhé stovky zájemců, kteří také podepisovali petici proti zvyšování věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let.

V příspěvcích zazněla spousta zajímavých myšlenek. »To, co nás spojuje, je, jak bojovat proti marasmu v současné společnosti a jak nastartovat postup správnými cestami tak, aby to opět nebyly cesty slepé. Aby se neupínaly k něčemu, co nakonec nebude mít řešení,« varovala předsedkyně KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná, jež se této názorově širší diskuse účastnila. Na Brněnském odborném semináři, který se již stal tradicí (podobně jako Litoměřický odborný seminář a dříve Vratimovský), hovořili ekonomové, sociologové, odborníci na zahraniční a bezpečnostní politiku, kteří si kladli otázku, jakým způsobem řešit krize různých oborů, jež se dnes vzájemně prolínají. »Není pravda, když se říká, že politická levice v této situaci neví, co má dělat,« uvedla Konečná: »Návrhy tady prostě jsou! To, že ti, kteří o tom nahoře rozhodují, o nich nechtějí slyšet, neznamená, že je nebudeme dál prosazovat. A že je jednou nebudeme uskutečňovat na nejvyšších místech!«

Komunisté připraví zcela konkrétní návrhy. »Komunistická strana to dělá pro 87 % občanů, kteří v nejnovějším výzkumu veřejného mínění uvedli, že proti loňsku se jim letos zhoršila životní úroveň. Zorganizujeme další odborné semináře, petiční akce, jsme mezi lidmi venku. Chystá se řada demonstrací, setkání, musíme nespokojené lidi vzájemně propojit tak, aby ve chvíli, kdy přijdou volby, jsme měli důvěru lidí, kteří budou určovat směr vývoje společnosti. Budou vědět, že komunisté planě neslibují, naopak zcela konkrétně vědí, co v dané situaci dělat,« nastínila europoslankyně. Čerstvé statistické údaje potvrdily, že bezmála devíti z deseti obyvatel se letos žije hůř než vloni. Naopak jedno procento dotázaných uvedlo, že se jim žije lépe. Milionářům a miliardářům majetek dále nabobtnal.

»Navzdory všeobecné nespokojenosti podpora vládní koalice neklesá. Poměr hlasů koalice-opozice zůstává přibližně na úrovni 50:50. Povědomí lidí o KSČM zaostává. Potvrdily to i minulé volby, kdy levice v nich dopadla děsivě špatně. Přiznání reality je nejlepším krokem k zavedení nápravy. Volby odhalily naprosto špatnou systematickou a organizátorskou práci politické levice a tzv. vlastenecké sféry. Jinak by nebylo možné, aby odborový předák Josef Středula nebyl schopen nasbírat pro svoji kandidaturu 50 000 podpisů a musel žadonit o podpisy senátorů. Jak je možné, že žádný z kandidátů, kteří se hlásí k vlastenecké scéně, nebyl schopen nasbírat oněch 50 000 hlasů? Údajně vlastenecká strana s dvaceti poslanci mu v tom nepomohla,« konstatovala šéfka komunistů.

»Musíme si to vyhodnotit, jinak nemá smysl se do podobných akcí znovu pouštět. Radikální levice předpokládá aktivní přístup člověka. Často diskutujeme naprosto zbytečné, o nepodstatných, banálních věcech. Myslíte si, že zajímají toho, pro koho bychom naši politiku chtěli dělat? Tito lidé věci veřejné ze svého vnímání už často zcela vytěsnili. Nebo jim stačí televizní noviny na Nově a maminkám sledovat web na Seznamu.cz. Nemůžeme se proto divit, že lidem dělá problém rozeznat politickou levici od pravice, příčinu a důsledek nějaké události, nebo zjistit podstatu problému. Musíme se naučit s lidmi komunikovat tak, aby se alespoň něco málo dostalo k těm, pro které politiku KSČM vlastně děláme!«

Podle Konečné prvním předpokladem politického úspěchu je, aby lidé o komunistech věděli, znali jejich názory, návrhy řešení. »Např. vědí Brňané o tomto skvělém semináři? Jeho záznam dáme proto na Facebook. Ale co dál?« Proto předsedkyně zdůraznila, že je nutné do šíření myšlenek moderními komunikačními kanály, které sleduje většina společnosti, investovat.

Zelená politika vs. kapitalismus

Europoslankyně se zabývala také evropskou zelenou politikou, která prodraží různá řešení s dopadem na rozpočet občanů. Komunisté vědí, že zelená politika, zelená planeta a kapitalistické ekonomické řízení jsou naprosté antagonismy. Zelená řešení budou dražší. Kapitalista či EU zátěž převede na občana, spotřebitele. Tak to domluvily nadnárodní korporace a Petr Fiala za českého předsednictví Evropské unii to potvrdil.

Kdo je dnes dělnická třída? nastolila otázku europoslankyně. Méně než průměrnou mzdu má v ČR asi 60 % ekonomicky aktivních lidí. Ekonomický pokrok má být založen na migrantech, utlačovaných menšinách, na klimatických změnách? Dělník nemá vlast, na jeho práci vydělává zaměstnavatel kdekoliv ve světě, zdůraznila. Český dělník by se neměl spokojit s poklesem své životní úrovně jen proto, že jinde se mají dělníci ještě hůř. »Nejdůležitější hodnotou levice je solidarita. Místo toho, aby vedení společnosti požadovalo solidaritu s potřebnými od jednoho procenta nejbohatších lidí, požaduje ji od 87 % občanů, kterým se životní úroveň proti loňsku zhoršila.« Konečná rovněž považuje za důležitou spolupráci levicových organizací a přípravu společných volebních subjektů komunistů, socialistů, zelených a dalších levicových uskupení. Jakákoliv pouze účelová spojenectví jsou určena k záhubě. »Spojovat je musí společný propracovaný volební program, který pomůže oněm 87 procentům utlačovaných lidí. Zmizet musí amatérismus ve volební kampani« uzavřela své vystoupení Konečná.

Hrozí zánik státu

Ekonom a vysokoškolský pedagog Radim Valenčík ve svém vystoupení řešil, jakou povahu má krize. Upozornil, že na webu je zavěšen nosný materiál Josefa Skály a Petra Hampla, zakladatelů hnutí Kudy z krize. Valenčík kritizoval akademickou sféru, která se snaží očistit od přemýšlivých lidí. Jako podivné označil výroky prezidenta Pavla, jenž vstoupil do KSČM v 21 letech prý z mladické nerozvážnosti, avšak volební právo by podle něj mělo být už od 16 let, protože člověk je již dostatečně vyspělý.

O tom, jak se Evropa a lidstvo mohou vyhnout válce, pojednal bezpečnostní a vojenský analytik Jaroslav Štefec. Evropa je v krizi ekonomické, potravinové, vojenské i logistické a dožili jsme se dle něho zániku vlastního státu. Vše důležité ovládají nadnárodní síly. Ke stavu Armády ČR Štefec podotkl mj., že stíhačky F-35 a vrtulníky se hodí k zapojení do systému NATO, ale nejsou vhodné k obraně území ČR. Poukázal na to, že zákon o mobilizaci je nevymahatelný. Muži a ženy ve věku 18-65 let se mají dostavit na mobilizační stanoviště, ale nikdo neví, co by si s nimi v kasárnách vojáci počali, když pro ně ve skladech není nic nachystáno. Sociolog Petr Hampl předložil sociologickou analýzu příčin krize a možnosti výstupu z ní. Lékař a voják z iniciativy Zachraňme náš stát Marek Obrtel, který je, jak zdůraznil, hrdým českým vlastencem (již v Haló novinách jsme informovali, že vrátil vyznamenání NATO), bojuje za návrat lidského organismu k dřívější rovnováze, namísto pěstování si souboru pacientů. Je názoru, že za miliardy korun se chemií léčí příznaky nemocí, nikoliv jejich příčiny.

Vytvořit široké volební hnutí

Jednání Brněnského semináře uzavřelhistorik a ředitel IČL Josef Skála. Přiblížil posluchačům snahy »šílenců zatáhnout ČR do války s jadernou mocností«. Uvedl, že nám vládne sestava, která nemá žádný pořádný volební program a hlasovalo pro ni jen 28 % voličů a voliček. Tento kabinet prosazuje cizí zájmy, zvláště USA. Jeden milion opozičních voličů nemá v Poslanecké sněmovně své poslance. A tři miliony voličů nechodí k volbám. Právě na ně se má KSČM zaměřit novými metodami, protože dosavadní staré způsoby její politiky nevedou k úspěchu. Skála navrhl vytvořit široké volební hnutí, jehož účastníci by si domluvili naprosto rovnoprávné partnerství, kdy žádný z účastníků nemá poučovat či napravovat druhého.

(vž)

FOTO – Václav ŽALUD

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.