Městské části Brna dostanou navíc čtvrt miliardy korun

od redakce

Město Brno postoupí na rok 2023 svým 29 městským částem příjmy v celkové výši 2 138 163 000 korun. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 to představuje nárůst o 234 876 000 korun, tedy o 12,3 procenta více. Návrhu dali zelenou radní a posvětit jej mají ještě zastupitelé.

»Dohromady 211,5 milionu korun tvoří dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Jde o fungování stavebních a matričních úřadů včetně zvláštní matriky na Brně-střed nebo o výkon veřejného opatrovnictví. Zbylou částku 1,9 miliardy Kč představují dotace z rozpočtu města Brna. Menší část těchto prostředků je účelově vázána, např. na správu a údržbu kontejnerových stání, na zimní údržbu chodníků, na údržbu, úklid a čištění místních komunikací včetně údržby zeleně podél nich či na pořádání kulturních akcí. Přes 1,77 miliardy korun pak tvoří dotace neúčelová – jde tedy o prostředky, které mohou městské části využít dle vlastního uvážení,« uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Postupované prostředky města, které tvoří z velké části daňové příjmy rozdělované podle zákona o rozpočtovém určení daní, jsou městským částem rozdělovány podle následujících kritérií a jejich váhy takto:

•    dle počtu obyvatel městské části: 28 %,

•    dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách městských částí: 35 %,

•    dle délky silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města, na jejichž vozovkách a chodnících zabezpečují městské části čištění: 16 %,

•    dle velikosti ploch veřejné zeleně ve správě městské části: 13 %

•    dle výměry městské části: 8 %.

»Nejsou to jediné prostředky, které město Brno posílá městským částem. Samostatně se budou projednávat materiály na opravy a investice do majetku svěřeného městským částem, zejména do škol a školských zařízení,« doplnila Vaňková.

Přílišnou důvěru v uskutečnění těchto sdělení primátorky nemá předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha. Pro naši redakci uvedl: »Obávám se, že skutečnost bude úplně jiná. Ekonomická krize jistě zasáhne do příjmů města, a to výrazně. A nelze opomenout i výdajovou část v souvislosti se zdražováním a sociální situací mezi lidmi! Komunisté se na těžké časy již připravují. A jsou připravení pomáhat občanům v tíživých situacích.« 

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.