Na Pomezkách tentokrát i s muzikou

od redakce

Mezinárodní antifašistické srazy v Krkonoších se konají od roku 1922. Akci hojně navštěvují němečtí antifašisté a lidé levicového přesvědčení. Díky za šedesátku levicových účastníků z bývalé NDR a také za desítku Poláků, kteří dorazili v sobotu 2. září k Obecnímu úřadu Malá Úpa, dříve Celnici. Z České republiky tu velká přesila nebyla, tak na tři desítky osob.

Nejvíce se zúčastnili samozřejmě »domácí« – pořadatelé z trutnovské KSČM a Klubu českého pohraničí, kteří zajistili výborné borůvkové koláče a nápoje. Akci uváděl Jiří Cee.

Všichni řečníci, kterými byli Petr Šimůnek, Věra Žižková (oba KSČM), Zbyněk Cincibus (KČP), manželé Schömmelovi (Die Linke) a další z DKP, KDP a jiných spolků, dále profesor Zbigniew Wiktor (KS Polska, nyní zakázaná) – hovořili o potřebě míru a odmítali metody politiky a preferenci zbrojení současných vedoucích představitelů evropských států, a zejména USA. Na levici je jasno v tom, které síly vedou boj o světovou nadvládu a rozpoutávají menší či větší válečné konflikty, protože je to v zájmu velkokapitálu bez ohledu na přírodu i problémy lidstva. Hovořili také o tom, že je nutno spojit antimilitaristy do jednoho šiku. To se, bohužel, příliš nedaří doma ani v mezinárodním prostoru, alespoň ne ve střední Evropě.

Folklorní soubor Kowarskie Wrzosy opravdu potěšil účastníky srazu, kteří si s ním také zanotovali.

Vzpomínka na »rudou babičku«

Dojemná byla vzpomínka na »rudou babičku« Elisabeth Monsigovou z Gartzu (nar. 1924), provdanou podruhé Filenzichovou, která navštěvovala často tyto srazy od roku 1937. Ze SRN se kvůli nemožnosti s dvěma dětmi sehnat zaměstnání přestěhovala do NDR. Letos téměř ve sto letech zemřela. Celý život podporovala německé komunisty, jejího otce komunistu umučili nacisté v roce 1933.

Na veselou strunu zahrál folklorní soubor Kowarskie Wrzosy (Kowary je městečko v polském Podkrkonoší – Dolní Slezsko). Sympatické seniorky v krojích a tři muzikanti zpívali veselé slezské lidovky, hlavně o lásce, a zahráli i jednu českou.

Na Sněžku se poté vydali na dvě desítky zájemců o výstup. Však jim počasí celkem vydrželo – mrak se převalil a občas se krátce prodralo sluníčko.

Stoletá tradice

Tradiční setkání proletářů, komunistů, socialistů antifašistů a dalších levicově smýšlejících lidí se konají v Krkonoších na počest prvního setkání českých a německých mladých komunistů na hranicích v Královci v roce 1922. Setkání proletářů pokračovala až do roku 1933. Srazu roku 1927 se zúčastnil i předseda Komunistické strany Německa Ernst Thälmann. V proletářské tradici setkání pokračují komunisté z trutnovského okresu. Dne 24. září 1972 zde byl odhalen památník s textem: Pro vzpomínku na mezinárodní setkání českých a německých proletářů v Krkonoších 1922-1933. Památník byl v roce 1994 odstraněn, ale tradice pokračuje.

Mirka VOHRALÍKOVÁ

FOTO – autorka a Petr HOJNIC

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.