Nejlepší zájem dítěte v náhradní rodinné péči

od redakce

Jaký je nejlepší zájem dítěte v náhradní rodinné péči, probere ve čtvrtek 18. října v Brně konference o tom, jak se tímto zájmem řídit nejen v pěstounských rodinách.

Jak pomáhá pěstounská péče při budování trvalých vztahů dítěte? Je kontakt dětí s vlastními rodiči vždy prospěšný? Jak může prohlubovat traumata? Nabízí české prostředí dostatečné podmínky pro rozvoj přechodné pěstounské péče? To jsou otázky, které mají na přetřesu odborníci na konferenci Nejlepší zájem dítěte v náhradní rodinné péči. Koná se v Křišťálovém sále Staré radnice.

Účastníci si připomenou sté výročí narození psychologa Zdeňka Matějčka. Sdružení dodnes ctí jeho inspirativní myšlenky, které vyzdvihují význam rodiny pro vývoj dítěte, neboť rodina umožňuje dítěti zažívat, co je to doma, jak pestré mohou být mezilidské vztahy, co je důvěra a spolupráce, zodpovědnost za druhého, ale také blízkost i bezpodmínečné přijetí a pravé hodnoty v životě.

Věnovat se budou tématu zrodu osobního vztahu v dětství v rovině toho, jak se liší vývoj za normálních podmínek a v případě, kdy prvotní potřeby dítěte nejsou naplněny a kdy do jeho života vstupuje náhradní rodinná péče.

Kontakty s původní rodinou – problém

Odkaz dětského psychologa Zdeňka Matějčka (1922-2004) se promítá také do dalších aktuálních otázek pěstounské péče, jako je sanace původní rodiny, ze které bylo dítě odebráno. Doba sanace není pevně stanovena, ani kritéria pro návrat dítěte do rodiny. »Zejména je problematické prokázání trestných činů páchaných na dětech. Jen jeden případ z deseti je nakonec vyhodnocen jako trestný čin a vede k omezení rodičovských práv. Právě tyto skutečnosti komplikují proces návratu dítěte do biologické rodiny,« upřesňuje vedoucí poradny náhradní rodinné péče Sdružení pěstounských rodin Sylva Dvořáčková.

Právě tématu kontaktů dítěte s rodiči se bude na konferenci věnovat příspěvek psycholožky Ireny Sobotkové, a to v kontextu traumatizace i psychických potřeb dítěte. »V praxi pozorujeme, že vzniká bludný kruh vystavování dětí nevhodným kontaktům s rodiči a následně hledání psychologa či psychoterapeuta, který má následky kontaktů ošetřit. Řada dětí čeká doslova mezi rodinami na to, zda a kdy si jejich rodiče uspořádají život a projeví o ně opravdový zájem,« objasnila Sobotková. Otázka kontaktů dětí svěřených do pěstounské péče s jejich původní rodinou je složitá. Většina dětí je totiž odebrána z rodin z velmi závažných důvodů, jako jsou těžké zanedbávání, ignorování potřeb dítěte či špatné zacházení. Děti bývají často svědky násilí a projevů drogové závislosti rodičů. To vede k traumatizaci dítěte.

»Při nastavování kontaktů bývá často opomíjen důležitý fakt, že dítě si v těchto ohrožujících podmínkách nemůže k rodiči vytvořit pevné a bezpečné citové pouto. Pokud jsou kontakty nastaveny nevhodně, to znamená nedostatečně citlivě s ohledem na psychiku dítěte a na to, co v rodině zažilo, může docházet k opakované traumatizaci. To má mnoho různých negativních dopadů, a to od zvýšené úzkosti přes zlobení a agresivitu až po poruchy chování a nejrůznější dlouhodobé následky v podobě psychických potíží a poruch. V současné době se zvyšuje počet dětí, pro které se pak kvůli tomu hledá terapie. Nejlepší zájem dítěte tak zůstává jen prázdnou frází – i o tom budeme na konferenci hovořit,« vysvětlila Sobotková.

Jak chápat identitu dítěte

Příspěvek Sobotkové upozorňuje na často se vyskytující zkreslené chápání pojmu identita dítěte, což taktéž vede ke zvýšenému tlaku na kontakty dítěte s rodiči. »Pojem identita je velmi komplexní. Neexistuje jeho ideální chápání. V oblasti pěstounské péče jde o to, že vytváření osobní identity je jedním z častých argumentů pro realizaci kontaktů dětí v pěstounské péči s jejich rodiči. Dítě samozřejmě musí znát pravdu o svých rodičích a být seznámeno se svou historií. Informace o rodině jsou potřebné pro tvorbu osobního příběhu dítěte. Potřebu znát své kořeny však nelze zaměňovat za nutnost kontaktu s rodiči v případech, kdy je kontakt pro dítě rizikový, kdy narušuje pocit bezpečí a jistoty,« komentovala Sobotková a upozornila, že výzkumy jasně ukázaly, že dítě v dlouhodobé pěstounské péči si utváří zdravou osobní identitu na základě bezvýhradného přijetí v pěstounské rodině, kde se cítí doma, nikoli na základě kontaktu s původní rodinou, ze které bylo odebráno.

Sdružení pěstounských rodin je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995, která působí v oblasti náhradní rodinné péče. Sdružení doprovází pěstounské rodiny v ČR, hledá nové zájemce o pěstounskou péči a nabízí vzdělávání pro pěstouny. Klade si za cíl poskytovat trvalou podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem a pečujícím osobám. Sdružení nabízí doprovázení pěstounským rodinám a dětem v Brně, Bystřici pod Hostýnem, Praze, Plzni a Znojmě v rámci dohod o výkonu pěstounské péče.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Sdružení pěstounských rodin/Vratislav HNÁTEK

Přečtěte si další články

3 komentáře

historky z KLDR 13/10/2022 - 00:43

Stateční bojoví piloti předvedli před světem sílu lidového letectva a chvályhodně plnili stranický řád výcviku tím, že prokázal bezkonkurenční statečnost a nezdolného bojového ducha v rozsáhlém kombinovaném nácviku leteckých úderů, který neměl v armádě období. stavební historie a vedeny bleskově podle operačního plánu strany. Byli plné nekonečného štěstí a radosti ze na nádvoří Ústředního výboru strany jako ve chvíli poté, co přijali náhlé volání váženého soudruha Kim Čong-una .

Zpravodaj 13/10/2022 - 00:39

Havel si myslel, že je na 1. místě projektu Česká republika na 1. místě a Vrabel měl taky pocit, že je na 1. místě projektu Česká republika na 1. místě a teď zjistili, že u obou je na 1. místě projekt Česká republika na 1. místě.
Čučche!

ÚV 12/10/2022 - 12:44

Teď není čas na politické handrkování, na pořadu dne je práce a hledání nejlepších řešení.

Bc. Emil Pernica, předseda OV KSČM

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.