Nová kolektivní smlouva zajistí zaměstnancům nárůst mezd

od redakce

Po třech měsících kolektivního vyjednávání je rozhodnuto. Zaměstnancům Dopravního podniku města Brna vzrostou od Nového roku mzdy o 2000 Kč a o dvě procenta. Zaměstnancům to zajišťuje kolektivní smlouva, kterou podepsalo vedení podniku se zástupci odborových organizací.

»Při kolektivním vyjednávání bylo nutné zohlednit aktuální ekonomickou situaci, kdy se inflace blíží 20 procentům a všichni naši zaměstnanci se potýkají s následky energetické krize. Do vyjednávání jsme vstupovali s nabídkou navýšení mezd o pět procent, na které jsme dostali přislíbené finance od města Brna. Ve chvíli, kdy došlo k zastropování cen elektřiny a plynu, můžeme pro naše zaměstnance uvolnit větší objem finančních prostředků,« uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek s tím, že podnik také musí reagovat na situaci na trhu práce, kdy je obrovský nedostatek řidičů a pracovníků v kvalifikovaných dělnických profesích. »Musíme být schopni udržet dosavadní pracovníky a být atraktivním zaměstnavatelem pro nové. Proto jsme za předpokladu, že se nám bude hospodářsky dařit, připraveni v průběhu roku dále mzdy navyšovat, a to buď do základu nebo formou mimořádných odměn« dodal. Kolektivní smlouva je platná od 1. ledna do 31. prosince 2023.

»Rozdělení navýšení mezd na procentuální a fixní část pomůže dorovnat rozdíly mezi tarifními skupinami našich zaměstnanců. Pracovníci, kteří jsou v podniku nově nebo krátce, zde budou moci pracovat za výhodnějších podmínek než dosud,« sdělil předseda Základní organizace OS dopravy Dopravního podniku města Brna Libor Weinstein.

Dopravní podnik valorizaci mezd kryje z kompenzace od města Brna i vnitřními úsporami a výnosy z externí činnosti, jako je pronájem reklamních ploch a zájezdová doprava. Průměrná aktuální měsíční mzda řidičů DPMB je, včetně přesčasů, 39 297 Kč.

(vž)
FOTO – Hana TOMAŠTÍKOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.