Novinky z červnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

od redakce

Červnové zastupitelstvo MSK mělo na programu přes 120 bodů. K těm stěžejním patřilo projednání materiálu nazvaného Velký Mošnov – Návrh memoranda o spolupráci. Obsahem tohoto materiálu je příprava území o rozloze cca 57 ha navazující na Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Podílet se na rozvoji tohoto území má zájem Ministerstvo obrany ČR. To by zde chtělo vybudovat své logistické centrum. Navrhované memorandum určuje partnerům podmínky, za kterých by se měla spolupráce kraje a Armády ČR uskutečnit. Na straně kraje bude zajištění výkupu pozemků, napojení logistického centra na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě, vybudování protipovodňových opatření. Ministerstvo obrany se pak zavazuje poskytnout kraji podporu při žádosti o finanční prostředky na rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. K tomuto bodu vystoupil předseda klubu zastupitelů KSČM JUDr. Babka. Zmínil podporu KSČM při realizaci průmyslových zón budovaných na území Moravskoslezského kraje jako nástroje pro udržení zaměstnanosti v regionu. Hodnotil návrh memoranda jako nevyvážené ze strany Ministerstva obrany. Navrhl usnesení, ve kterém by měl kraj pokračovat v přípravách této akce za výhodnějších podmínek. Toto usnesení následně nebylo zastupiteli vládnoucí koalice přijato. I z toho důvodu zastupitelé KSČM toto memorandum následně nepodpořili.

Hasičský záchranný sbor v MSK druhý největší v republice

Na programu bylo dále projednání roční zprávy o stavu požární ochrany. Tento dokument se předkládá zastupitelstvu kraje ustanovení zákona o požární ochraně. Kromě statistik obsahuje vyhodnocení výkonu požárního dozoru, preventivní činnosti a zejména komentuje záchranné práce. Hasičský záchranný sbor MSK je druhý největší v ČR. Během roku 2021 bylo realizováno přes 25 tisíc zásahů. Kromě více jak 1000 profesionálních hasičů se na ochraně majetku, zdraví a životů obyvatel podílejí i stovky dobrovolných hasičů. Všem za jejich činnost v loňském roce komplikovanou covidovou situací i za činnosti spojené s organizací pomoci uprchlíkům poděkoval hejtman kraje.

Opět uhelná komise

Pro region Moravskoslezského kraje je stále aktuální situace kolem ukončení těžby černého uhlí. O situaci se debatovalo v materiálu, který je zastupitelstvu předkládán pravidelně. Očekává se, že těžba na Dole ČSM bude probíhat do konce roku 2023. Kraje, kterých se ukončení těžby přímo týká, se dohodly, že budou iniciovat opětovné ustavení uhelné komise. A to z důvodu, že od nástupu nové vlády je tako komise nečinná. Moravskoslezský kraj je prostřednictvím svého vedení i výborů a komisí v kontaktu s vedením společnosti OKD. Zastupitelé jsou si vědomi možných dopadů nestability v dodávkách uhlí pro teplárny a elektrárny. I z toho důvodu je podpořen požadavek Tripartity MSK na prodloužení činnosti kotlů v pěti teplárnách a elektrárnách na území kraje.

Pro podporu energetiky v regionu byl zastupiteli schválen záměr vytvořit v regionu Vodíkový klastr.

Koncertní hala se prodražuje

Co však nemělo podporu zastupitelů KSČM, byla dotace městu Ostrava ve výši 300 mil. Kč na realizaci projektu výstavby koncertní haly. Cena tohoto projektu se již dostává přes hranici 4 mld. Kč. A to je dle mínění zastupitelů KSČM, mnoha obyvatel kraje i města Ostravy za hranicí možností. A to zejména v době, kdy není jasné, jakou částku se podaří na profinancování projektu zajistit ze státního rozpočtu ani z fondů EU.

Občany v dnešní době bude jistě zajímat vyhlášení 4. vlny tzv. kotlíkových dotací, kdy je pro obyvatele kraje připravena částka téměř 850 mil. Kč. Žádosti o dotaci je možné podat v rozmezí 13. června až 31. srpna 2022.

Problém dětských lékařů

V závěru jednání zastupitelstva se projednávala situace dětského oddělení v nemocnici ve Frýdku-Místku. Omezení provozu tohoto oddělení vyvolal náhlý odchod několika dětských lékařů. A i když je zachován akutní příjem, ORL, oční, každému dětskému pacientovi je zajištěno ošetření, je jistě velkou komplikací, pokud je dítě odesláno na lůžko v jiné nemocnici. Problém nedostatku dětských lékařů je celostátním tématem. Podle zveřejněných grafů se s nedostatkem lékařů potýkají téměř všechny kraje v ČR. Ukazuje se jako jednoznačně správná podpora komunistických zastupitelů i poslanců, aby mohla v Ostravě pokračovat Lékařská fakulta na Ostravské univerzitě.

Ivan STRACHOŇ, zastupitel MSK, předseda kontrolního výboru

Přečtěte si další články

7 komentáře

Kotaz 23/06/2022 - 22:01

Pratele a obdivovatele euroasie.
Napiste sem konecne nektery, co mate doma kvalitniho znackoveho a ruskeho.
Nafta a plyn se nepocita, ten stejne nevyrabi.

Auto, televize, smartfone, vrtacku, rifle, tenisky, lyze, DVD, rtenku, aspon spendlik. PISTE!

tOjsOuOni 23/06/2022 - 19:40

1/X

Prvně si, velmi stručně, řekněme, jak to všechno začalo. Nebude to pro Vás nic nového ani překvapivé, vlastně jen jména budou oproti dnešku jiná.

Po převzetí moci bolševici zjistili, že to s budování komunismu nebude tak jednoduché, jak si mysleli při čtení spisů Marxe.

tOjsOuOni 23/06/2022 - 19:39

2/X

Marx totiž předpokládal, že revoluce proběhne v bohatých, průmyslových zemí a z toho, co zlí kapitalisté vybudovali, bude následně dělnická třída žít.

Jenže SSSR byl nesmírně zaostalou zemí. Prakticky nic se bolševikům nedařilo. Úroda v Rusku byla rok od roku nižší.

tOjsOuOni 23/06/2022 - 19:39

3/X

A bolševici věděli, že jejich moc stojí a padá s dělnickou třídou. Musí jednak nasytit dělníky a jednak získat zahraniční tvrdou měnu.

K tomu potřebovali ovládnout venkov. Dostat zemědělskou produkci pod státní kontrolu a především získat ukrajinské obilí.

car 23/06/2022 - 14:24

Prosím, ta bruselská ubohá onuce je český premiér?
Brusel řekne „PRD“ a onuce zavříská „PRD PRD“ sloužím Bruselu. Proboha, jak se tohle odporné, prolhané, trapné a nesvéprávné mohlo stát premiérem?

podhrot 23/06/2022 - 14:13

Parlament je lákadlo, ale musíme jít krůček po krůčku.

KK 23/06/2022 - 15:29

Sedmá příčka mě nezajímala. Vím, že budeme zpět na prvním místě.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.