O části brněnského rozpočtu rozhodnou občané

od redakce

Brno nechá posedmé rozhodnout občany o výdajích části z městského rozpočtu. Hlasováním rozhodnou, na co letos použít 35 milionů korun. Jeden projekt může dostat nanejvýš pět milionů Kč.

»Brno je průkopník participativního rozpočtování na úrovni statutárních měst a také v roce 2023 je tím, kdo v ČR poskytuje největší alokovanou částku na občanské projekty. Možnost spolurozhodovat o vyhrazené části veřejného rozpočtu Brňany stále neomrzela. Dokazuje to historie více než osmi set podaných projektů a přes 90 000 hlasujících, zapojených do této akce,« řekl brněnský radní pro participaci Filip Chvátal. »Díky participativnímu rozpočtu může opravdu každý přijít s nápadem na zlepšení našeho města. Na území jedné městské části mohou být realizovány nápady v maximálním objemu 10 000 000 Kč. Podávat projekty lze od začátku února do 15. května, ale čím dříve to uděláte, tím větší šanci máte získat podporu a postoupit do listopadového finále. Již teď se těším na to, s čím lidé přijdou. V letošním roce si současně dávám za cíl zvětšit počet hlasujících Brňanů,« dodal.

Návrhy projektů se podávají od 1. 2. do 15. 5. (následně sbírají podporu veřejnosti a procházejí hodnocením proveditelnosti). Projekty musí být veřejně prospěšné, být na území Brna, směřovat do majetku města a jejich předpokládané náklady na realizaci (včetně provozních nákladů na tři roky) mohou být do pěti milionů korun včetně DPH. Podat projekt lze velmi jednoduše prostřednictvím stránek paro.damenavas.cz. Podporu navrhovatelům poskytují pracovníci Odboru participace brněnského magistrátu,  kteří v případě potřeby pomohou i s vyplněním formuláře nebo zodpovězením dotazů.

Brněnský participativní rozpočet funguje od roku 2017 a za dobu jeho trvání bylo na základě nápadů obyvatel města dokončeno již 35 projektů za 63 milionů Kč. Další tři desítky ještě nehotových projektů se nyní uskutečňuje.

Brněnská radnice nabízí občanům i další formu participace, a to »občanské návrhy«. Ty nejsou limitovány harmonogramem jako participativní rozpočet, jednotlivé nápady nemají ani finanční omezení. Pokud přihlášený návrh na webu získá 10 000 lajků, bude se jím zabývat Rada města Brna. Více na: navrhy.damenavas.cz.

Člen Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha k tomu poznamenal: »V současné době je toto přepych, který si nemůže město dovolit. Lidé chudnou a je třeba zabrat v oblasti sociální. Čekají nás také velké investice a bude opravdu potřeba každé koruny.«

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.