Osud Věteřova záleží na čistírně splašků

od redakce

Malá vesnice s 540 obyvateli na moravském Slovácku s ročním rozpočtem pouze 9,9 milionu korun – Věteřov na Hodonínsku – už roky neúspěšně řeší vznik pro rozvoj obce chybějící čistírny odpadních vod. Splaškami v kanalizaci »krmí« floru a faunu v potoce. Každá obytná novostavba si musí pořídit i vyváženou žumpu.

Věteřovský starosta David Zálešák uvedl, že chybějící čistírna limituje výstavbu a dotýká se v obci všeho i nových rodinných domů. Do vesnice se podařilo získat 15 rodin v produktivním věku, které si dostavují poslední z 15 rodinných domků v brownfieldu, jehož pozemky obec zasíťovala ze svého i na úvěr od banky. Avšak všichni majitelé nově postavených a zkolaudovaných nemovitostí musí nákladně vyvážet zřízené fekální jímky. Obci roky chybí ČOV na kterou nemá peníze.

Tento problém dělá vrásky na čele zastupitelů, nelze vyřizovat stavební povolení, potok je znečistěný, nelze budovat tolik chybějící vodní prvky, je potřeba rekonstruovat veřejné osvětlení s uložením rozvodů do země i část místní komunikace. Samospráva řeší udržitelnost místní mateřské školky i provoz ordinace obvodního lékaře. Není jasné kde a v jaké míře je potřeba zahájit zemní práce spojené s rekonstrukcí kanalizační sítě. »Hospodaření s odpadními vodami nás doběhlo, je nejvyšší čas tuto nutnou a pro obec vysoce nákladnou záležitost řešit,« zdůraznil Zálešák.

Zastupitelstvo se musí rychle rozhodnout, jakou ČOV kde postavit, jak a s kým dohromady ji realizovat. To proto, aby neblokovala rozvoj obce, protože souběžně stavět u budov vyvážené žumpy není dobré řešení. První zásadní věcí v této otázce odpadů bylo vypracování studie v roce 2012, která uvažuje napojení smíšené kanalizace na ČOV Ždánice. Bylo evidentní, že výše tehdy odhadované investice (asi 35 milionů Kč) obec asi odradila, a tak se tento nepříjemný úkol odsouval, jak jen to bylo možné. V minulém volebním období začali zastupitelé problém konečně řešit. ČOV Ždánice navíc prošla před dvěma roky rekonstrukcí a z hlediska kapacity by nebyl problém obec Věteřov na ni připojit. Velký zádrhel ale je vyřizování věcných břemen na pozemky, přes které má vést potrubí od vtokového objektu Věteřov do ČOV Ždánice.

Při celkové délce 3286 metrů bude potrubí procházet přes asi 250 pozemků, takže jednání s tolika vlastníky pozemků je velice náročné. Přesto ale již bývalé zastupitelstvo s tímto začalo a podařilo se uzavřít kolem 50 smluv. Jednání s vlastníky je velmi zdlouhavé. »Buď se obci podaří dohoda se zbytkem vlastníků, anebo bude zvažovat zřízení vlastní ČOV na dluh za 10 nebo 20 milionů korun, třeba i s ekologickým čistěním odpadních vod v rybníčcích. Obojí má svoje výhody i nevýhody, ale jednoznačně je vidět, že odsouvat tento problém již dále nejde,« rozhodně podtrhl starosta.

Nyní žijí fašankem

Mimo tyto palčivé problémy rázovitá vesnice moravského Slovácka Věteřov aktuálně žije krojovaným fašankem (masopustem), plesem sportovců a podobně. Letos chystá výpravu svých krojovaných občanů do nedalekého Kyjova. Zapojí se tam do programu hojně navštěvovaného folklorního pásma Slovácký rok, který se koná v Kyjově jednou za čtyři roky.

Zajímavá lokalita Věteřova je nejvyšší kopec v okolí – Babí lom (417 metrů n. m.), lidově zvaný Babylon. Z něj je vidět do dáli desítky kilometrů k rakouským a slovenským hranicím. V nejstarších dobách byl věteřský katastr zalit mořem až do výše 500 m. Důkazem jsou mořské lastury srdcovky, které se nacházejí na Babyloně. Tohle místo určitě stojí za návštěvu. »Tož dondite!« uzavřel starosta Zálešák.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.