Parlament dětí a mládeže pro zřízení institutu ombudsmana pro děti

od redakce

Ve dnech 14. až 16. října se na Staroměstské radnici v Praze konalo celorepublikové zasedání Parlamentu dětí a mládeže České republiky (PDM). Akci zaštítila tři ministerstva – práce a sociálních věcí, školství a životního prostředí. Delegáti ze všech krajských parlamentů dětí a mládeže zvolili nové členy vedení, rady a předsednictva PDM.

Další volební období povede Parlament dětí a mládeže předseda Kamil Černý z Plzeňského kraje s první místopředsedkyní Isabel Goldbergerovou (Moravskoslezský kraj) a druhým místopředsedou Janem Pokorným (Jihočeský kraj). Doprovodný program zasedání obsahoval besedy s hosty, například s poslanci Evropského parlamentu i Poslanecké sněmovny či s expertem z UNICEF.

Ve druhém roce působnosti PDM je jeho cílem navázat spolupráci s organizacemi, které se podílejí na veřejném dění, a tvoří tak podmínky pro život mladých lidí v České republice. Jednou z nich je Dětský fond OSN (UNICEF), jenž zaujal účastníky zasedání větou: »Cílem je, aby UNICEF nemusel existovat.«

Usnesení také obsahuje důraznou podporu vzniku instituce ochránce práv dětí (ombudsmana pro děti), který musí být institucí samostatnou a nezávislou na veřejném ochránci práv, aby mohl účinně zajišťovat právní ochranu všem dětem bez rozdílu.

Podněty přicházejí odspodu

Kamil Černý poskytl rozsáhlý rozhovor deníku Haló noviny. V něm mj. vysvětlil, jak vypadá struktura PDM. Základnou jsou školské parlamenty, následují městské parlamenty, poté krajské parlamenty a špičku tvoří národní struktura – tedy Parlament dětí a mládeže České republiky. »Impulzy nebo podněty přicházejí od spodnější struktury k té, která je v pyramidě výše. Tudíž PDM ČR primárně komunikuje s krajskými parlamenty, které tlumočí potřeby a podněty ze struktur, které spravují pod sebou. Díky tomuto systému pak PDM ČR může pracovat s komplexním náhledem na situaci, zprostředkovaným z celé republiky.«

Podle Černého se PDM ČR vyjadřuje ke všem tématům, která se týkají mládeže a studentstva a prolínají se na národní úrovni. »Tato témata buďto iniciujeme my sami, tj. Parlament dětí a mládeže ČR, anebo jsou nám zprostředkovány z nižších struktur, jako jsou krajské parlamenty dětí a mládeže,« objasnil naší zpravodajce.

DCI zastřešující

Jednání v Praze potvrdilo, že i přes obtíže spjaté s koronavirovou pandemií nezmizel zájem o participaci studentů, ale i dětí z dětských domovů, které jsou také zapojeny do činnosti tohoto dětského a mládežnického parlamentu.

Parlament dětí a mládeže je zastřešen Spolkem zastánců dětských práv – českou sekcí DCI. »Jako PDM ČR jsme obdrželi tři křesla v Radě Spolku zastánců dětských práv, tudíž nejsme nijak exkomunikováni z děje v zastřešující organizaci a máme právo se ke všemu vyjádřit a jednat u kulatého stolu,« řekl Černý. Toto předchozí parlament, jenž se jmenoval Národní parlament dětí a mládeže, postrádal.

Dále obrovskou výhodou spolupráce s DCI je napojení na evropské struktury, jako je například Eurochild, zdůraznil Černý. »Díky tomu dokážeme mnohem snadněji naplňovat naši zahraniční agendu.«

(za, mh)

Přečtěte si další články

6 komentáře

ÚV KSČ 19/10/2022 - 23:46

❗❗JSME PRO MÍR ❗❗
Smažou to?

KMERLIN 19/10/2022 - 23:01

M A Z A T

Výpovědi propuštěných ukrajinských zajatců
„Člověka můžete řezat, bít, omotávat hlavu páskou. Bolest vydržíte. Hlad je ale nejhorší. Když po měsíci půstu zavřete oči, zapomenete na svou rodinu, na svou zemi, na všechno. Myslíte jen na jídlo. Celý jsem tam shnil.“

Můžu psát euroasijská horda? 19/10/2022 - 23:04

Jídlo nestálo za nic, to však nebylo to nejhorší. „Chovali se k nám jako ke zvířatům. Na jídlo jsme měli 30 sekund, během kterých jsme museli sníst všechno, co jsme zvládli. Voda byla záměrně vařící a chleba velmi tvrdý, kluci, kteří měli vyražené zuby, neměli čas se najíst. Bylo to 30 sekund a pak jste museli přestat

fronda 19/10/2022 - 23:16

Nezapomeňme na chudáka ubitého studenta Šmída.

ÚV 19/10/2022 - 23:01

Bolševici děti nezájem

fronda 19/10/2022 - 23:17

Viděl bych to jako projev politické pedofilie.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.