Plumlovská přehrada získala nový bezpečnostní přeliv

od redakce

Pracovníci státního podniku Povodí Moravy dokončili práce na plumlovské přehradě. Po rekonstrukci bezpečnostního přelivu a vývaru splňuje nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce trvaly rok a půl. Zajistily bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně.

»Plně jsme rekonstruovali zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smysl toho je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po osmdesáti letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zasloužila,« řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Rekonstrukce objektů si vyžádala využít specifické postupy, aby se nádrž nemusela vypouštět a práce mohly pokračovat »za provozu«. Kvůli pracím na skluzu a vývaru vodohospodáři převáděli vodu z nádrže do říčky Hloučely potrubím. »Aby mohli stavbaři pracovat na funkčních objektech pod nádrží za plného provozu, položili jsme provizorní potrubí o délce 150 metrů, kterým jsme převáděli veškerou vypouštěnou vodu z nádrže až do prostoru za rekonstruované vývary tak, aby se stavba nezaplavila. V srpnu jsme potrubí demontovali a průtok začali opět převádět manipulacemi přes spodní výpustě,« vysvětlil Gargulák.

Kvůli bezpečnosti obyvatel po toku řeky pod nádrží byla při modernizaci vodního díla částečně snížená přehradní hladina. Letní rekreace na vodní nádrži se konala i za snížené hladiny. V létě klesala hladina nikoliv z důvodu pokračujících prací, ale kvůli nedostatku srážek a nízkému přítoku do přehrady. Přítok klesal v letních suchých měsících až na hodnoty kolem 29 l/s. Přitom minimální zůstatkový průtok pod vodní nádrží, který musí Povodí Moravy udržovat z důvodu zachování života v řece na 128 litrech/s, což je více než čtyřnásobek.

Práce začaly v březnu 2021 a díky dobrému načasování trvaly jen do konce září 2022. Náklady na rekonstrukci činily asi 31 milionů Kč.

Bezpečnost jde na úroveň tisícileté povodně

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny. Dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny. »Například v roce 2006 se na vodní nádrži Vranov vyskytla tisíciletá povodeň dvakrát během tří měsíců. Ta pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde, je opravdu malá, ale my s ní musíme počítat,« doplnil Gargulák. Přísná kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích současných děl. Podobné modernizace zvládlo Povodí Moravy v nedávné době například na Vodním díle Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany.

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižovat povodňové průtoky a nadlepšovat minimálních průtoky Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu ma ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní.

(vž)

Přečtěte si další články

2 komentáře

fronda 05/11/2022 - 22:51

Nezapomeňme na ubitého studenta Šmída.

fronda 05/11/2022 - 22:50

Takže pravda bude někde uprostřed. :)

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.