Pracovní zkušenosti v Dukovanech

od redakce

Pracovní zkušenosti získávají v Jaderné elektrárně Dukovany budoucí zaměstnanci díky stážím ještě před svým nástupem. Šestice studentů strávila několik měsíců na stáži přímo v jaderné elektrárně.

V rámci spolupráce zaměstnanců Skupiny ČEZ s vysokoškolskými studenty získávají účastnící těchto stáží cenné zkušenosti o samotné práci i daném pracovním místě ještě před uzavřením pracovního poměru a nástupem do elektrárny. Díky tomu budoucí zaměstnanci znají velmi přesně nejen samotnou pracovní náplň, ale také pracovní prostředí a kolektiv.

Program, pod kterým se tato spolupráce skrývá, nese název ČEZ Experience. Jde o několikaměsíční stáž, během které studenti docházejí do firmy, aby získali praktické zkušenosti z oboru. Cílem stáží je umožnit studentům praxi a získat i šikovné a motivované nové zaměstnance. Během této stáže studenti velmi často pracují na konkrétních úkolech daného útvaru, se kterým vypomáhají. Termín a četnost docházení je individuální podle možností uchazeče a dohody s vedoucím pracovníkem.

V Dukovanech letos před prázdninami tímto způsobem načerpávalo zkušenosti hned šest studentů z VUT Brno, fakult elektro, chemické a strojní, kteří obsadili všech pět vypsaných míst. Zčásti to byli studenti, kteří již dříve absolvovali stáž Letní univerzita a chtěli ve spolupráci s elektrárnou pokračovat.

»Uvítal jsem možnost spolupráce se stážistou, který byl ochotný a schopný sestavit několik dílčích a samostatných evidencí do jednoho systému tak, aby ho bylo možné podrobněji sledovat a koordinovat,« řekl o stáži studenta Lukáše Pčolára ze Znojma vedoucí skupiny Komponentoví inženýři – tlakové nádoby Jiří Tranda a dodal: »Rád bych s ním dále spolupracoval. Práce s Lukášem byla velmi dobrá, má zájem o danou problematiku i o elektrárnu jako celek.«
A jak viděl stáž ČEZ Experience student Lukáš? »Možnost podílet se na jakémkoliv projektu na primárním okruhu je něco úžasného! Určitě bych rád navázal další spolupráci, nejlépe v oblasti materiálů a technologií na primárním okruhu nebo podobného zaměření,« prozradil Lukáš své plány do budoucna.

Studenti za odvedenou výpomoc nedostávají žádné finanční prostředky. Odměnou jim je získaná praxe a také odborné návštěvy provozu elektrárny. V červnu se všichni studenti společně podívali až k reaktoru, což byl pro mnohé z nich největší zážitek.

Polovina stážistů využila ČEZ Experience na více než sto procent. Někteří budou spolupracovat na částečný pracovní úvazek a jeden student se od září stane řádným zaměstnancem Jaderné elektrárny Dukovany. Stáže se konají po celý rok. Vždy záleží na konkrétní domluvě studenta se zástupcem elektrárny.

Stáže ve Skupině ČEZ trvají od roku 2018 a účastnilo se jich na tři desítky uchazečů.

(vž)

Přečtěte si další články

5 komentáře

MajkazG 10/08/2022 - 15:59

Pětiletkou k socialismu
Stanislav Svoboda

Škoda, ze jsem jestě malý
a ze nemám tvrdé svaly;
jen co vyjdu školu,
půjdu hned do dolů.
Budu v černém kabátě,
jak ten na tom plakátě.
Bude ze mne soudruh horník
s černým prachem na tváři,
zato z uhlí všem lidem
v kamnech světlo zazáří.

Rudý vítr 10/08/2022 - 16:24

(◍•ᴗ•◍)❤

Miroslava 10/08/2022 - 20:13

Bože, díky
za ty havíře černé 🖤

POZOR !!! 10/08/2022 - 15:24

Zase opsano v nejakeho bulletinu, protoze s bolseviky se nikdo nebavi

čtenář 10/08/2022 - 14:34

Spieva si more, strieka peny

na pusté brehy nocou, dňom.

Do diaľky hľadí súdruh Lenin.

Čo vidí v kraji ďalekom?

Do budúcnosti sa on díva

a možno vidí práve nás

a možno práve o nás sníva,

jak šťastní budeme tu rásť.”

————
Padali bomby na domy,

hrmeli delá v diali,

na také deti ako my

pamätal súdruh Stalin.

Povedal svojim vojakom,

Nech šťastne žijú decká,

svet osloboďte! V svete tom

aj deti zo Slovenska.”

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.