Přibývá žádostí o dotace na zelené střechy

od redakce

Podpora budování zelených střech pokračuje. Za jediný den získalo od radních příslib dotace od města Brna dalších 20 žádostí. O finanční podporu se opět ucházejí fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek a z firem pak především developeři. Tato dvacítka žadatelů může získat dohromady až 5 110 000 korun. Zeleň na střeše izoluje budovu od mrazu nebo naopak od letního vedra a zvlhčuje i ochlazuje mikroklima ve svém okolí na snesitelnější pro lidi se zdravotními potížemi.

»V dotačním programu na podporu budování zelených střech je v rozpočtu města Brna vyčleněno bezmála 20 milionů korun. Magistrátní odbor životního prostředí přijal zatím 76 řádně podaných žádostí včetně těch dvaceti, které jsme dnes projednávali. Celkově jsme v letošním roce stavebníkům přislíbili již 16 149 000 korun,« uvedlnáměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Projekty jsou radním předkládány po důkladné kontrole formálních náležitostí, technického provedení a souladu projektu s vyhlášeným dotačním programem a pravidly. »Na základě příslibu schváleného radou města pak mohou žadatelé zahájit práce na vybudování zelených střech. Stavbu musí dokončit ve lhůtě 18 měsíců, následně předkládají závěrečnou zprávu, aby mohl být projekt včetně výše nákladů zkontrolován. Výsledná výše poskytnuté dotace je pak buď ponechána, nebo snížena podle skutečných výdajů, její maximální hodnota je limitována výší příslibu. Žádost je pak znovu předložena v radě a Zastupitelstvu města Brna ke schválení,« vysvětlil Suchý.

Maximální výše dotace na 1 m² zelené střechy činí 1400 korun. Nad rámec této částky jsou v rámci podpory hrazeny také výdaje spojené s pořízením statického posudku, a to až do 10 000 korun. Minimální podporovaná plocha zelené střechy je 10 m², maximální 1000 m².

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.