Procvičili záchranu tonoucích osob z ledu

od redakce

Dukovanští elektrárenští hasiči využili zmrzlé hladiny k procvičení záchrany tonoucích osob z ledu. Na zamrzlých hladinách, kde led nepozorovaně slábne, se zvětšuje riziko jeho prolomení. Hasiči proto využili rouchovanský rybník. Procvičovali v něm správný postup při záchraně tonoucí osoby, pod kterou se prolomil led.

V opakovacích cvičeních si postupně všichni dukovanští hasiči zkoušejí, jak správně v takovém případě zasahovat. Roste počet aktivit na zamrzlých vodních plochách, tedy bruslení, lyžování nebo jen pěší turistika. Když se osoba propadne do ledové vody nebo zůstane pod ledem, rozhoduje čas a profesionalita zásahu. V blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany, kde jednotka podnikových hasičů sídlí, a díky své blízkosti je povolávána k zásahům v jejím okolí, je hned několik vodních nádrží, u kterých může být jejich spolupráce vyžádána hasiči z Kraje Vysočina. Vedle rozlehlých vodních nádrží Dalešice a Mohelno jde o menší rybníky a vodní nádrže.

Vyproštění tonoucího z ledové tříště anebo z ledového propadliště je technicky velmi náročné. »Jeden ze záchranářů se pomocí žebříku dostane k tonoucí osobě a další záchranáři zůstanou na břehu u lana. Záchranáři poté vytahují tonoucího figuranta z vody a transportují ho na břeh. I pod zasahujícím hasičem hrozí prolomení ledu, a proto musí při pohybu po zamrzlé vodní ploše rozložit své těžiště položením se na led a dbát co největší opatrnosti,« popsal správný postup velitel cvičícího družstva Radek Kubíček.

Minimální bezpečná síla ledu by měla být 10 cm a v takovém případě má led namodralou barvu. Ledová vrstva bývá vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí prolomení ledu i při mírném zatížení. Lidé by se proto neměli po zamrzlých hladinách nikdy pohybovat sami.

(vž)

FOTO – Jiří BEZDĚK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.