Průzkum: Lidé jsou většinově pro, aby stát zdanil zvýšené zisky energetických firem

od redakce

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a Reset se vyslovily v rámci kampaně Energie lidem! k nadnormativním ziskům energetických společností, které tyjí z těžké situace, do které se dostávají lidé a rodiny. Téměř 80 procent lidí podporuje zdanění nadměrných zisků energetických firem. Je třeba, aby ministři států EU našli shodu, požadují organizace.

Na 78 procent respondentů a respondentek průzkumu veřejného mínění agentury OMG je pro, aby stát zdanil zvýšené zisky energetických firem a peníze využil na kompenzaci vysokých účtů za energie. Pouze 13,6 procent lidí je proti.

České sociální a ekologické organizace, které spojily síly v rámci kampaně Energie lidem!, podporují zastropování výrobních cen i důkladné zdanění nadměrných zisků. Ministr Jozef Síkela by se měl (30. září 2022) na Radě EU pro energetiku domluvit se svými kolegy z dalších států EU na konkrétním řešení, aby domácnosti i firmy měly větší jistotu, jsou přesvědčeny organizace. Získané peníze by podle nich měly být využity na zastropování cen pro spotřebitele, které plánuje česká vláda. 

Z uniklých dokumentů vyplývá, že Evropská komise navrhuje pro elektřinu z obnovitelných zdrojů, jádra a hnědého uhlí zastropovat cenu pro výrobce na 180 eur za MWh, vše nad tuto část by získávaly členské státy na pomoc lidem. Vedle toho by fosilní korporace odevzdávaly tzv. solidární příspěvek z nadměrných zisků z obchodování s černým uhlím, plynem a ropou – ten by měl činit minimálně 33 % ze zisku, který bude vyšší o více než 20 % průměru za poslední čtyři roky. Podle ekologických organizací je to ovšem málo a fosilní byznys by měl odevzdat veškeré zisky vyšší než 10 % loňského zisku.

Češi a Češky mají celkem jasno…

Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, říká: »Je nespravedlivé, že fosilní korporace nyní mají enormní zisky, zatímco lidé trpí kvůli energetické krizi. Nikdo by neměl vydělávat na energetické chudobě, ani teď, ani nikdy v budoucnu. Proto požadujeme, aby Evropská komise a členské státy zajistily, že daně z nepřiměřených zisků budou co nejvyšší a budou se vybírat již za letošní rok. Jenom tak bude dostatek peněz na pomoc lidem i na masivní zateplování a rozvoj obnovitelných zdrojů.«

Petr Doubravský z organizace Re-set: »Když se některému odvětví v důsledku vnějších okolností nedaří, třeba během pandemie, stát jej z našich daní podporuje. Je proto přirozené, že když se v důsledku vnějších okolností některému odvětví mimořádně daří, stát jej zdaní. Současná situace na energetickém trhu je bezprecedentním tržním selháním a zdanění je jedním z potřebných kroků k získání prostředků na pomoc domácnostem i firmám, pro které je současná situace neúnosná.«  

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA: »Češi a Češky mají celkem jasno v tom, že nadměrné zisky energetických společností je nutné zdanit a využít peníze na kompenzace drahých energií. Zároveň jde o nutné řešení, abychom vysoké ceny zvládli a ministr průmyslu Jozef Síkela by měl udělat vše proto, aby ze zasedání evropských ministrů pro energetiku odcházel s konkrétním a funkčním řešením. Ale tím to nekončí. Je potřeba dotáhnout zastropování cen energií pro spotřebitele v Česku a zároveň nastavit sociální slevu cílenou na domácnost ohrožené energetickou chudobou. Stopy brání extrémním cenám, ale stále jsou pro řadu lidí příliš vysoko.«

Navrhují 10 systémových opatření pro pomoc lidem

Ekologické a sociální organizace tento týden spustily kampaň Energie lidem!, v rámci níž navrhují kromě zastropování cen dalších 10 systémových opatření pro pomoc lidem s vysokými cenami, prevenci energetické chudoby a dostupné energeticky efektivní bydlení nezávislé na drahých sociálních palivech. Mimo jiné sociální slevu z energií pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, zákon o podpoře bydlení, zpřístupnění dotací na zateplování a solární střechy nízkopříjmovým domácnostem, odstranění bariér pro sdílení lokální čisté elektřiny či ochranu nájemníků a nájemnic.    

V rámci kampaně Energie lidem! budou organizace a iniciativy také mobilizovat dobrovolníky a dobrovolnice a organizovat svépomocné skupiny, které budou ve svém sousedství dělat úpravy na domech tak, aby unikalo méně tepla a snižovala se spotřeba, například izolováním starých oken nebo půdních prostor. Dobrovolníci a dobrovolnice budou také informovat o možnostech dostupné státní podpory, aby se ji lidé, kteří na ni mají nárok, nebáli využít. Pro informování veřejnosti o možnostech rychlých úspor a kompenzací neúnosných účtů u ohrožených domácností bude sloužit tištěná brožura a webová stránka https://energielidem.cz/  

Součástí kampaně jsou Platforma pro sociální bydlení, Za bydlení, Hnutí DUHA, Re-set, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Limity jsme my a Fridays for Future.

(za, mh)

Přečtěte si další články

55 komentáře

LYMAN 03/10/2022 - 06:18

Military-Portál.cz
21 hod
·
Lyman osvobozen! ♥♥
Včera se ukrajinským vojákům po dlouhých bojích podařilo osvobodit Lyman. Jakmile byla uzavřena kapsa kolem města, začal masakr. Ruští vojáci se snažili probít z obklíčení ven, ale marně, na internetu už kolují fotografie a videa zničených ruských ústupových kolon. Pro Rusy se jedná o ztrátu nejen územní, ale hlavně i morální a ruská armáda přitom utrpěla silnou ránu do své “prestiže”.
Ztráta Lymanu je pro Rusy o to bolestnější, jelikož se podle nich již jedná o “ruské území”. Pseudoreferenda vyvolaná ruskými okupačními úřady přiřkla toto území již Rusku a ztráta strategického města regionální důležitosti je v Rusku vnímána velice negativně, osobně bych řekl, že ještě více než ztráta celé Charkovské oblasti. 30. září Lyman vstoupil do Ruské Federace, 1. října Lyman vystoupil z Ruské federace. Během obrany Lymanu bylo zabito mnoho ruských vojáků a stovky jich padly do zajetí. Velice těžké ztráty také prodělaly jednotky, které měly prorazit ukrajinské obklíčení zvenku, ty byly totiž složeny primárně z nově naverbovaných branců s velice malou bojovou hodnotou. Podle výpovědi ukrajinských a ruských vojáků útočili ruští branci jako lehká pěchota, tedy bez podpory jakýchkoliv vozidel a to v několika vlnách. Jakým masakrem takový útok musel skončit si dokážete představit asi sami…
Jako doteď jsem bral vtipy o taktice z druhé světové války jako trefný a příhodný vtip, nenapadlo mě však, že toho budou Rusové skutečně schopní, z čehož jsem docela smutný, abych pravdu řekl. 🙁
Ukrajinský generální štáb Lymánský kotel příhodně těmito slovy:
“Všichni ruští vojáci v Lymanu jsou buď mrtví, nebo zajatí.”
V Lymánském kotli byla podle dostupných zpráv kompletně zničena ruská 58. brigáda, která sehrála klíčovou roli při útoku na Gruzii v roce 2008, stejně tak i 752. gardový motostřelecký pluk, který se kdysi podílel na stavbě Berlínské zdi a okupaci Československa v roce 1968. zúčastnil se také invaze do Gruzie, kde v roce 1994 v podobném kotli utrpěl ztráty více než 50%.
Ukrajincům se v Lymanu také podařilo ukořistit komunikační uzel HELIOS-4 ruské 200. motostřelecké brigády, což je velice důležitý úlovek, jelikož nám dává možnost nahlédnout do ruské komunikační architektury a případně zkvalitnit odposlechy ruských velitelů.
Rusové mají podle dostupných zpráv problémy se stabilizováním fronty, neboť se v okolí nacházejí především nově odvedení branci bez žádných bojových zkušeností a bez těžké techniky. Ukrajinci již svádějí boje o město Kremina, nějakých 30 kilometrů východně od Lymanu a 20 kilometrů severně od Severodoněcku a Lysyčansku.
Ztráta Lymanu ještě více rozvířila vody mezi ruskými vojenskými odborníky, ale i kremelskými propagandisty. Například Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov se velice nepěkně vyjádřil o ruském generálovi Alexandru Lapinovi, veliteli Centrálního vojenského okruhu který byl pověřen operacemi na východě Ukrajiny. Možná by Kadyrov mohl převzít odpovědnost za nějaký kousek fronty, co myslíte? 🙂
Kremelský propagandista Rybar se také rozčiluje nad celkovou strukturou Západního vojenského okruhu, kde byly koncentrovány elitní jednotky Ruské Federace, jejichž cílem bylo bojovat s jednotkami NATO a dostávali tak přednostně to nejnovější ruské vybavení, výstroj a techniku. Rybar jednotky Západního vojenského okruhu označil jako “přehlídkovou a demonstrační armádu”. Kritizuje také velení ruských jednotek, které podle něj žilo někde ve skleníku bez přístupu k čerstvému vzduchu a nejsou schopni se přizpůsobit moderní realitě.
Je pravda, že ruští vojenští blogeři a vojenští analytici se již začínají pomalu odtrhávat od ruské propagandistické interpretace 2. nejsilnější armády světa a tak slova “Elitní” nebo “Legendární” zaznívají již většinou s uvozovkami. Sami totiž jistě víte, jak “Elitní” a “Legendární” svazky ruské armády v boji pohořely, vzpomeňme například na “Elitní” 4. Gardovou tankovou divizi “Kantěmirnou”, kterou ruská propaganda honosila názvy jako “Kladivo na NATO” a často se říkalo, že pokud se divize rozjede, tak se během pár dní zastaví až v Portugalsku. Divize se sice v únoru rozjela, ale dojela už u Charkova, kde byla ještě v únoru prakticky celá zničená. Nebo “Legendární” 1. Gardová tanková armáda, výkvět ozbrojených sil Ruské Federace, potomci hrdinných obránců Stalingradu, kteří v případě útoku imperialistického NATO budou bránit Moskvu. 1. Gardová tanková armáda, výkvět ozbrojených sil Ruské Federace nedokázal ubránit ani Lyman.
Rybar je také nespokojený s použitím ruských branců jako žrádla pro kanóny, jejich bojová hodnota je totiž mizivá a v žádném případě nemohli zabránit pádu Lymanu.
Kremelský propagandista Rybar situaci hodnotí ovšem velice realisticky a trefně:
“Přidáme-li k tomu problémy komunikace mezi jednotlivými složkami ruské armády, pak je obraz ozbrojených sil Ruska velice depresivní. Je na čase si přiznat, že jsme do Speciální vojenské operace vstoupili s naprosto nebojově připravenou armádou a začít dělat něco pro nápravu situace. Vrhat nevycvičené mobilizované mladíky do předních linií je špatný krok. Jsou zapotřebí jiná řešení. ”
Obdobná situace panuje i na telegramovém portálu kremelských propagandistů WarGonzo, kteří si lamentují, že pro Ruský svět a Novorusko bojují na informační frontě ale není to dost.
V Rusku začalo vyšetřování výměny zajatců z 21. září. V něm bylo 215 ukrajinských zajatců vyměněno za 55 ruských vojáků. Mezi propuštěnými byli i “nacisté” z Azovstalu, kteří očividně žádní nacisté nejsou, jinak by je Rusové nepropustili a 10 zahraničních dobrovolníků. Údajně se mělo jednat o výměnu protlačenou samotným Putinem, i když byla FSB silně proti, protože si uvědomovala, jaký to bude mít dopad na veřejné mínění o denacifikaci Ukrajiny, když Rusové uznají, že členové praporu AZOV nejsou nacisté a propustí je.
Na Ukrajinu dnes odcestovala další várka 12 francouzských samohybných houfnic Caesar.
Ukrajincům se včera podařilo sestřelit dva ruské bojové vrtulníky Kamov Ka-52.
U Doněcku již pár dní probíhá ruská ofenzíva, ovšem bez žádným úspěchů, Rusové zde nejsou schopni žádného postupu.

RASPUTIN 03/10/2022 - 06:20

ruSSká ,,armáda” – Potěmkinova vesnice ! už jsou všem pro srandu !

Rok 1920: Neúspěšné komunistické spiknutí 02/10/2022 - 18:06
fronda 02/10/2022 - 21:41

Samé lži. Prosincová generální stávka (s řadou postřílených stávkujících) se konala na protest proti nedemokratickému převzetí Sociální demokracie menšinovou pravicí. S požehnáním buržoazního režimu. Něco podobného se odehrálo v 90. letech v případě koalice Levý blok / strany Levý blok. I tehdy buržoazní režim pomocí právnických kliček poškodil radikální levici ve prospěch prorežimních revizionistů.

Lakatoš 02/10/2022 - 22:22

Máte velmi “zvláštní” zdroje informací. Pak se nedivte, že jste všem pro srandu.

ruSSáci a komunisté lžou 02/10/2022 - 17:32

Náš problém tkví v tom, že jsme konstantně zahlcováni pozitivními zprávami. Můžeme tomu říkat i konstantní lhaní od shora dolů,“ řekl Gurulyov, načež byl rozhovor přes Skype ukončen kvůli „ztrátě spojení“ – .https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-ukrajinci-vstoupili-do-lymanu-v-ulicich-se-bojuje-ale-rusti-vojaci-se-stahuji-215915#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm

fronda 02/10/2022 - 21:36

No, stačí se podívat na ruské weby (pokud je Hnědala demokraticky nezablokoval), abychom se přesvědčili, že informují velice otevřeně. Na rozdíl od propagandy šířené ČT, Seznamem a dalšími dezinformačními kanály.

Lakatoš 02/10/2022 - 22:18

Přesně tak. Ruský internet je gejzírem názorové pestrosti, proti tomu co se děje u nás.

Zlatí, zlatí komunisté 02/10/2022 - 14:47

Za komuinstů a Babiše bylo líp
Hovězí výrazně zdražuje, lidé si ho odpírají. Před náhražkami ale řezníci varují

Čím dál tím hůř 02/10/2022 - 14:44

Provoz z důvodů vysokých cen energií a surovin už některé pekárny ukončily. Ve hře je nejen samotná cena, ale i nemožnost plánovat na delší období. Turbulentní změny nedávají možnost pekařům vzít si úvěr na pece, které stojí i několik milionů. „Vím nejméně o dvou pekárnách, které skončily, protože současnou situaci nezvládly. Kdybychom zkrachovali my, tak přijde o práci zhruba patnáct lidí. To znamená zásadní výpadek příjmu v patnácti rodinách. A opravdu je možné, že budeme muset propouštět,“ přiznává Jakub Kodys, který je hrdý na to, že u některých produktů drží desítky let stále stejnou recepturu.

Vaska 02/10/2022 - 10:23

Vedle Číny také Rusko získává stále větší vliv v Africe. Po nedávném vyhnání Francouzů i s českými poskoky z Mali a přijetí pomoci ruské armády, podobný scénář se začíná rýsovat v sousední Burkině Faso: “V Burkině Faso vypálili ambasádu Francie – nové úřady chtějí spolupráci s Ruskem v boji proti terorismu”
https://t.me/neCT24/16912

lawrow 02/10/2022 - 08:02

Rusko mučí a vraždí nevinné. V New Yorku si ale užívá právo veta a „garantuje mír ve světě“

fronda 02/10/2022 - 21:31

A je to vůbec pravda?

petr 02/10/2022 - 07:52
fronda 02/10/2022 - 21:32

On někdo banderovské propagandě ještě věří?

RUDÝ SMRAD S KYBLÍKEM 02/10/2022 - 06:27

Spalme veřejně složenky, vyzývala proruská kolona. Přišel jen jeden komunista s kyblíkem.

V Česku funguje množství nejrůznějších občanských sdružení či hnutí. Spolek neplatičů zvoucí na veřejné pálení složenek se zálohami na energie je tady ale poprvé. Zamýšlený protest proti vládě však skončil naprostým fiaskem. Před sídlo společnosti PRE dorazil v sobotu 1. října pouze jediný protestující. S plechovým kyblíčkem, sirkami a kusem papíru.

K účasti na „občanském pálení složenek“ zvala po facebooku i síti Telegram výrazně proruská internetová „televize“ Raptor, za níž stojí jeden z nejznámějších dezinformátorů pracujících mj. i pro ruskou státní televizi, zadlužený neúspěšný podnikatel Žarko Jovanovič.

Hnutí nazvané Česko, neplať! na sociálních sítích sdělovalo: „Mnozí z nás již obdrželi fialové ceny plynu a elektřiny. Mnozí z nás je teprve čekají. Nyní se již jasně ukazuje, že tato vláda obětovala naše úspory, sprostě okrádá a přivádí nás do chudoby.“ Následovalo provolání, že budou pokračovat kroky občanské neposlušnosti, a nezbytné věty o budoucnosti našich dětí. Na závěr TV Raptor vyzvala Česko, aby přece jen platilo. Nikoli ovšem za energie, nýbrž na provoz jejich „televize“.

V drobném dešti na Jungmannově náměstí před palácem Adria, kde sídlí společnost Pražská energetika (PRE), ale kde je v sobotu prázdno a zavřeno, postávali těsně před druhou po poledni asi tři lidé. Na dotaz, zda někdo z nich je zakladatelem hnutí Česko, neplať!, jeho předsedou nebo mluvčím, případně ví, kdo jím je, odpovídali vyhýbavě. Nevědí, kdo spolek založil, netuší, kdo ho vede, nejsou jeho představiteli, jsou tam „jenom tak“, nic pálit nezamýšlejí.

Za organizátora se poté prohlásil pán, jenž se představil jako Michal KLUSÁK, předseda OV KSČM Praha 10, který se na stranickém webu prezentuje poněkud matoucím heslem „Bohatství pro lidi, ne pro gaunery“. Ten se dostavil s plechovým kyblíčkem, ve kterém měl nacpaný papír zhruba velikosti A4 s nápisem Fialová složenka. Zcela osamocený, za stálého mrholení, s trochou obtíží přečetl z mobilu poselství Romana Blaška, generálního tajemníka Komunistické strany Československa, který se jako samozvaný zahraniční pozorovatel aktuálně účastnil pseudoreferenda o připojení ukrajinských území, pořádaného ruskou okupační mocí v Záporožské oblasti. Je také, jak jsme se dozvěděli, svolavatelem akce, na níž ho Klusák jen zastupuje.

Zástupci několika médií CNN Prima NEWS, iDNES…), kteří se pod dojmem, že by se mohlo něco dít, před palác Adria dostavili, si vyslechli například, že se musíme „bránit ukrajinizaci“. Dále, poněkud překvapivě, že spolek s názvem Česko, neplať! nevyzývá k neplacení. Občané prý za energie platit mají, ale co nejpozději, až na samém konci 30denní zákonné lhůty. Tím se, podle přítomného Klusáka a nepřítomného Blaška, dostanou dodavatelé energií i „fialová“ vláda pod tak masivní tlak veřejnosti, že nevydrží a zlevní.

Na otázku, zda věří, že jejich výzvy uposlechne takové množství lidí, aby si toho, že některé zálohy dostávají v nejzazším termínu, energetické společnosti vůbec všimly, Klusák odpověděl, že věří. Na dotaz, jestli se nebojí, že to někteří lidé, třeba jen vzhledem k názvu jejich hnutí, nebo kvůli svým nedostatečným kritickým schopnostem, špatně pochopí, přestanou platit úplně a přivolají na sebe exekutory, odvětil, že nebojí.

Občansky neposlušní účastníci, kteří by, jak pozvánka napovídala, na ulici na protest hromadně pálili skutečné složenky, které si vyzvedli ze schránek, se nedostavili žádní. Za poznámek typu „Ono to moc nehoří“ se Klusák jal škrtat sirkami a zmuchlaný papír v kbelíčku zapalovat. Když konečně chytl a vyvalil se z něj nepříjemný dým, glosoval to občansky neposlušný zástupce svolavatele slovy: „Fuj, to je smradu.“

1 2

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.