První pololetí 2023. A co dál?

od redakce

Na téma První pololetí letošního roku v mezinárodní i domácí politice – a co dál? se zaměřil tradiční veřejný Diskusní čtvrtek Ideově výchovné komise Městského výboru KSČM v Brně. Funkce přednášejícího se ujal člen MěV KSČM Václav Fišer. Zastoupil ohlášeného historika a publicisty Josefa Skálu.

Program otevřel Fišer připomenutím vybraného sledu událostí první poloviny roku 2023 počínaje 1. lednem, připomínajícím již 30. výročí »obnovení samostatného českého státu« a konče mezinárodně významnou událostí, kterou se stala tzv. Prigožinova vzpoura. Témat, následně podrobených otevřené diskusi mezi téměř 40 přítomnými posluchači, včetně nestranické veřejnosti, byla řada. Větší ohlas vyvolala namátkou problematika vývozu obilí z Ukrajiny. Obilí, které koupili Američané, se však k hladovějícím v Africe nedostalo, protože uvázlo ve východních státech EU a navíc ve tvrdě kritizované kvalitě. Slovensko, Polsko a Maďarsko protestovalo, že nechce ukrajinské obilí kontaminované zakázanými látkami. Jen v ČR byli zodpovědní funkcionáři potichu ve snaze uplatnit špatné obilí v tuzemsku.

Z rokování Diskusního čtvrtku dále vyplynulo, že předlužený západní svět se pohybuje na hraně finančního krachu. Stalo se veřejným tajemstvím, že ukrajinské dluhy mají platit evropské státy, zatímco USA jim »zajistí vojenskou bezpečnost« (rozuměj – budou tam dál dodávat svoji vojenskou techniku). V širších souvislostech bylo diskutováno i vyřazení podmořských plynovodů Nord Stream, v jehož důsledku se především závislost západní Evropy na dovozu plynu z Ruska obrátila v závislost na USA.

Václav Fišer.

Stranou zájmu samozřejmě nezůstala Dohoda ČR s USA o obraně, jejíž významná nebezpečí pro suverenitu ČR vláda úporně bagatelizuje. Upozorněno bylo na právě přijaté novely vojenských zákonů, které však rizika plynoucí z dohody umocňují. Odmítnout je třeba také teze, že uzavření dohody je spojeno se »závazky k NATO«, protože tato dohoda nás nerecipročně podřizuje pouze zájmům USA!

Z minivelmoci levnou montovnou

Z hospodářských témat vyplynul souhlas s tím, že v důsledku »řízení« ekonomiky polistopadovými vládami se ČR změnila z kdysi minivelmoci s kvalitní průmyslovou výrobou a vývozem v současnosti na jen levnou montovnou západních firem a závislé odbytiště především nadvýroby západoevropských ekonomik. Ty však dnes rychle ztrácejí na lesku svého výkonu. Po 30 letech od obnovení kapitalismu u nás je 30 procent domácností ohroženo chudobou a ekonomika jede na dluh. Český průmysl i zemědělství a potravinářství by se měly znovu postavit na vlastní nohy namísto soudních postihů za názor. Je mnoho teorií, jak z problému ven. »Pokud nechce politická levice dál skomírat v ústraní, musí se zbavit vzájemného hašteření a spojit se do houfu a jednotného postupu. Přitom zarážející je, že největší odborářský svátek, který vznikl koncem 19. století v USA, tedy 1. máj, jihomoravské odbory zcela opomněly. Měly by se vzpamatovat a hájit zájmy všech pracujících, nikoliv jen svých prominentních členů,« konstatoval Václav Fišer.

Též připomněl, že Československo v období socialismu vyváželo investiční celky, tj. stavělo na klíč v rozvojových zemích světa továrny různého produkčního zaměření, cukrovary, rafinérie, teplárny a elektrárny. Češi internacionálně učili partnery v rozvojových zemích postavit se ekonomicky na vlastní nohy. Dnes vládnoucí parta, která zastupuje jen 28 procent ze všech voličských hlasů v ČR, prosazuje demokracii naruby.

»Jde o zachování české státnosti. Představitelé politické levice by si neměli hrát na svoji výjimečnost. Komunisté musí usilovat o renesanci myšlenek socialismu vysvětlováním podstaty zbavené nánosů špatné praxe,« zdůraznil Fišer. Odpoledne uzavřel konstatováním, že ačkoliv teorie (jejíž podstata není obecně pochopena) předpokládá přirozeným spádem nahrazení kapitalistické formy společnosti formou komunistickou, tak bez vlastního přičinění nedojde ani k socialismu. Naopak s koncem kapitalismu nastane jen konec lidstva, uvedl Fišer.

(vž)

FOTO – Václav ŽALUD

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.