Home AktuálněZpravodajstvíZ domova Rodiny ve Valči vysázely na hrázi rybníka 50 vzrostlých dubů

Rodiny ve Valči vysázely na hrázi rybníka 50 vzrostlých dubů

od redakce
0 komentář

Nápad, zasadit na hráz valečského rybníka na Třebíčsku stromy, vznikl asi před dvěma lety. To, když zastupitelé vzpomínali, jak si v těchto místech jako děti hrávaly pod duby. Myšlenka byla zhmotněna také díky Nadaci ČEZ, která prostřednictvím grantu Stromy podpořila výsadbu částkou 150 000 korun. A ruku k dílu přidali samotní občané, když se s plnou vervou pustili o proběhlém víkendu do sázení.

Avizovaná akce výsadby stromů měla velký ohlas, již dopředu se hlásily rodiny, které si mohly označit strom a nechat na něm kromě jména i vzkaz pro další generace. »Díky Nadaci ČEZ to bylo už třetí sázení stromů. První sázení bylo před dvěma lety, kdy se podařilo zlikvidovat černou skládku na křižovatce k obci Stropešín a na ní vysadit nový ovocný sad, který tam kdysi také býval,« řekla starostka obce Romana Nováková. Další sázení nastalo vloni, kdy se podařilo vysadit 70 ovocných stromů podél komunikace na Dolní Vilémovice. »Bohužel v době covidu jsme nemohli sázet stromy společně s občany. Dnes si to vynahrazujeme,« doplnila s úsměvem starostka Nováková.

Během nedělního odpoledne se k rybníku dostavilo na 250 místních občanů, kteří osázeli hráz rybníka, kde v minulosti opravdu duby rostly. Když se tvořil rybník, tak bohužel musely být duby odstraněny a byla vytvořena umělá, holá hráz. Pro děti byla připravena velká lesní soutěž, pro tatínky točené pivo, pro všechny pak v závěru oblíbené opékání špekáčků. »Časem bychom chtěli u hráze rybníka vybudovat altánek a uzavřené ohniště, které by sloužilo pro odpočinek při vycházkách a také jako zázemí pro pěkné akce v přírodě,« dodala starostka Nováková.

Na zlepšení životního prostředí

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V grantovém řízení je podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která vede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Termín vyhlášení grantu pro podzimní výsadbu je od 1. června do 29. července 2022. Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč. Více informací na www.nadacecez.cz


(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.