Rozpočtové škrty dále pokračují

od redakce

Jak to tak vypadá, čtyřčlenná koalice ve vedení statutárního města Brna vydrží až do konce volebního období. Shodla se i na jednom ze dvou přihlášených uchazečů o místo vedoucího tolik sledovaného Odboru dopravy Magistrátu města Brna (MMB). Nutno dodat, až po několikrát opakovaném výběrovém řízení.

Možná to bylo i s tím vědomím, že to, co neuděláš do pololetí, už v tomto volebním období nestihneš. Snad to též potvrdí (opět po několika pokusech) nyní již konečné schválení prodeje bytových domů na Ibsenově ulici. Možná i proto je na program dnešního zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) zařazeno k projednání jen několik málo nových, relativně menších investičních projektů. Z nich nejzajímavější by mohlo být posouzení projektu a návrh na rozpočtové opatření v částce 770 mil. Kč na Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec, s výstavbou 150 lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Ale pěkně popořádku

Po tradičních úvodních bodech je do programu zasedání ZMB zařazeno odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí s návrhem na navýšení do 100 % vládou určené maximální částky. Přece jak jinak, že? Zvláště při dnešním navyšování cen energií by stejně jako nás, i velkou většinu Brňanů zaujal bod č. 9, přicházející s návrhem na připojení se k mezinárodní deklaraci česky nazvané »Posílení klimaticky neutrálních metropolitních oblastí: zelené, chytré a odolné«. Bohužel dosud k němu nejsou zveřejněny žádné podkladové materiály, důvody proto neznáme. V následujícím bodě se pak návrhem dodatku ke Zřizovací listině vracíme k problematice loňského vzniku příspěvkové organizace Centra sociálních služeb, organizačně stahujících tyto služby z pravomoci jednotlivých městských částí. Zde od vedení města čekáme aktuálně velmi potřebné vyhodnocení ekonomických, organizačních a jiných přínosů jeho vzniku. Bude do konce volebního období k dispozici?

Kreditka pro zaměstnance

Ve 12. bodě programu je od zastupitelů ZMB požadován souhlas s čerpáním bankovního úvěru k pořízení kreditní karty pro zaměstnance MMB k úhradám výdajů při plnění pracovních povinností (nejenom zahraničními pracovními cestami) v maximální okamžité výši 1 mil. Kč. Jejich potřebu vyvolalo to, že všemi běžně využívané karty debetní nejsou akceptovány ve všech regionech a na všechny typy služeb. Pro které typy služeb a v kterých regionech je potřebné mít k okamžité dispozici až 1 mil. Kč, uvedeno nebylo.

Pochvala

Mezi tyto body je k samostatnému schválení zařazen návrh Zásad občanských návrhů pro Brno. Na základě pozitivních ohlasů na již několikaleté uplatňování participativních rozpočtů jako prvků přímé demokracie, přinášející zlepšení života ve městě, je v nich ukotvena možnost pro všechny obyvatele města podávat i neinvestiční návrhy, které jsou pro participativní rozpočet nevhodné. Mezi takové návrhy můžeme řadit např. projektové dokumentace, projekty regulativního charakteru anebo ideové podněty bez vazby na konkrétní místo či rozsah realizace. Vlastní rozhodnutí o návrhu je ovšem vždy plně na uvážení RMB a není těmito zásadami nijak garantováno ani přislíbeno. Schválení těchto zásad považujeme za prospěšné a tento počin vedení města hodnotíme velmi kladně.

Nekulturní politická hra

Za vkládání nekulturní politické hry do běžné komunální politiky, nepřínosné nejen pro obyvatele města Brna, pokládáme naopak návrh poskytnout městské příspěvkové organizaci Centrum experimentálního divadla příspěvek 300 tis. Kč na zajištění projektu Ambasáda nezávislé běloruské kultury v Brně, a to dokonce bez projednání ve výboru pro národnostní menšiny ZMB (co jiného by měl tento orgán přímo řízený zastupitelstvem projednávat?).

O docela zvláštním vztahu vedení města ke kultuře vypovídá také porovnání návrhů v bodech 32-34 programu zasedání ZMB na poskytnutí víceletých individuálních dotací (přes 24,3 mil. Kč) a jednoletých individuálních dotací (22,85 mil. Kč) z rozpočtu města v oblasti kultury s návrhem na poskytnutí individuálních dotací pro státní příspěvkové organizace v oblasti kultury (Moravské zemské muzeum a další muzea a galerie, Moravská zemská knihovna) na roky 2022-2023 ve výši 2 mil. Kč.

Protipovodňová opatření

Širší diskusi by si asi vyžádala problematika úrovně spolufinancování protipovodňových opatření. Pod 30. bod programu zasedání ZMB je totiž zařazen návrh smlouvy/závazku stavebníka – společnosti Nová Zbrojovka poskytnout městu investiční příspěvek ve výši 8 227 120 Kč, který bude použit na protipovodňová opatření v městské části Brno-Židenice. V této a obecně ve všech takových návrzích Smluv zde chybí posouzení skutečného významu daného území vzhledem k ceně protipovodňových opatření v rámci celého Brna (ve starých cenách až 4,5 mld. Kč).

A co na tradiční závěr?

Celkový rozsah lednového zasedání ZMB je svým počtem navržených bodů mírně podstandardní, předpokládaný počet »konfliktních« bodů pak minimální. V současné omikronové situaci a v období těsně před nastupujícím předvolebním hledáním partnerů staronových a vymezování se ke stávajícím lze proto očekávat minimální diskusi, a tedy jeho hladký a rychlý průběh. No ale uvidíme.

Brněnská Městská rada zastupitelů KSČM

Přečtěte si další články

1 komentář

PetJednaLenin 25/01/2022 - 22:17

Sociální demokraté a komunisté se po neúspěchu ve sněmovních volbách potýkají s velkými výpadky příjmů. PROPOUSTI proto okresni tajemniky a zaměstnance, budou se take snazit vyhodneji pronajmout svuj majetek

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.