Rozšíří Masarykův les v Izraeli

od redakce

Zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny na Blanensku předali poukaz na výsadbu jednoho sta stromů v Masarykově lese v Izraeli. Symbolicky tak darují jeden strom za každý rok, po který je Školní lesní podnik dosud činný. Letos totiž podnik slaví sto let svého trvání.

Předání poukazu se uskutečnilo na benefiční akci Židovského národního fondu, kterou organizace pořádala s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským v Černínském paláci v Praze při příležitosti 120 let od svého založení. Datum akce symbolicky vyšlo na židovský svátek Tu bi-švat, který bývá označován jako »Nový rok stromů«. Jde o svátek, který připadá na přelom ledna a února, kdy v Izraeli začíná vegetační období a začínají kvést první stromy – mandlovníky.

»Stromy jsou symbolické pojítko dvou lesů, které nesou jméno po prezidentu Osvoboditeli. My v tomto spojení více akcelerujeme vědomí sounáležitosti s původně českým kibucem a společné sdílení masarykovských hodnot v občanském životě. A samozřejmě i skutečnou pomoc při obnově malého lesa v pouštních oblastech severního Izraele,« uvedl Tomáš Vrška, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny při Lenické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Rekreační oblast poblíž Nazaretu a Haify

Studenti a odborníci Lesnické a dřevařské fakulty se od roku 2020 podílejí na revitalizaci Masarykova lesa a přilehlých lesů v Dolní Galilei – v oblasti Nazaretu a Haify. »Jde o příměstské lesy, a tomu odpovídá i škála vykonávaných lesnických, krajinářských a arboristických prací. Společně s místními lesníky z Židovského národního fondu odstraňujeme z porostu nebezpečné stromy, prořezávky živelně se zmlazující borovice halepské a upravujeme druhovou skladbu, včetně dosadby cílových dřevin smíšeného porostu s dubem, řečíkem, karobem a cypřišem,« uvedl Jiří Volánek z Ústavu geologie a pedologie LDF Mendelovy univerzity. Současně lidé z této univerzity pečují o výsadbu z předchozích let. Důležitou součástí revitalizace je i likvidace invazních dřevin, jako je parkinsonie, pajasan, akácie nebo skočec.

Izraelský Masarykův les roste nedaleko kibucu Sarid u Nazaretu. Byl založen v roce 1930 jako dar k 80. narozeninám prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka československými osadníky, kteří do Palestiny přišli ve 20. letech minulého století. Ti na místě vysadili asi 13 000 sazenic. Existence lesa byla na dlouhá léta zapomenuta, ale před nedávnem začala jeho obnova. Odborníci Mendelovy univerzity jezdí do Izraele pečovat o Masarykův les pravidelně.

Fragmentovaný les, který svou rozlohou pokrývá zhruba polovinu botanické zahrady univerzity, byl ještě před pár lety ve špatném stavu a prakticky dožíval. Nyní má za sebou už několik pomocných zásahů, na místě pokračuje také jeho výsadba. Cíl je vybudovat spíše lesopark, a ne jen borový les, který zde byl původně.

Partnerem Mendelovy univerzity a správcem většiny izraelských lesů je právě Židovský národní fond, který si za svoje hlavní cíle už roku 1901 stanovil zalesňování, obnovu lesa, péči o les, vodní zdroje a krajinu. Masarykův les v současné době slouží především potřebám obyvatel okolních sídel, poskytuje jim místo k relaxaci a odpočinku a stává se turisticky vyhledávanou lokalitou, plní především funkci rekreační.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Mendelova univerzita

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.