Sázejí duby na vysychající lokalitě Heraltice

od redakce

Energetici z Dukovan vysadili v pátek 21. října více než 1000 sazenic letních dubů v odlesněné a vysychající lokalitě Heraltice na Českomoravské vrchovině. Opakovaně již potřetí se vrátili na toto místo z důvodu důležité vodohospodářské funkce lesů v této oblasti.

Výsadba v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice pokračuje za dohledu odborníků pro správnou obnovu lesa. Základním cílem je tvorba smíšených porostů se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa.

»Aby bylo docíleno co největší stability, snažíme se vysazovat široké spektrum lesních dřevin. Dnes jsme vysazovali s dukovanským pracovníky letní duby, které nejvíce zadržují vodu v půdě. Postupně se do této lokality dosazují další stromy a tím docílíme pestré druhové skladby, tak aby byl les odolnější zdejším klimatickým podmínkám a další generace nemuseli čelit žádným kalamitám,« uvedl místní revírník David Horkýa dodal. »Energetici z Dukovan jsou už známí svým odhodláním zabrat v práci a udělat ji pečlivě. Jsou pro naše lesy přínosem.«

Brigádníci jsou napříč profesemi

Dobrovolnické dny organizuje Skupina ČEZ pro své zaměstnance dlouhodobě. Každoročně se jich účastní stovky zaměstnanců napříč všemi profesemi, které lze v elektrárně najít. »Je mi líto pohledu na vykácené planiny způsobené suchem a následně kůrovcem. Obnova lesa je důležitá z důvodu zadržování vody, zachování přirozené biodiverzity, vyrovnání bilance kyslíku a oxidu uhličitého. Oblast Heraltic, kde se les vysazuje, má také velký vodohospodářský význam, kdy je odtud zásobována část Třebíče pitnou vodou,« řekl k vysazování stromů Jan Šindelář, specialista vibračních diagnostik JE Dukovany.

Již 11 let pomáhá dobrovolným sazečům Nadace ČEZ. Za tu dobu zasázeli ve volné krajině 113 000 stromů. Jen v letošním roce to bylo v rámci grantu Stromy celkem 69 projektů napříč republikou, což je třetí nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011.

Výsadba nových alejí, větrolamů či obecních sadů se uskutečňuje právě nyní, během října a listopadu. Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 113 066 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

(vž)

Přečtěte si další články

1 komentář

jmm 25/10/2022 - 18:17

Sázel jsem je na Černé hoře rád na to vzpomínám už je z nich pořádný les….

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.