Sociální služby dostávají zabrat

od redakce

Na Evropský den obětí trestných činů, který připadá na 22. únor, jednali v Brně preventisté trestných činů s policisty a představiteli sociálních služeb. Zapojili se i studenti příbuzných oborů.

Pavel Krpata z jihomoravské krajské mediační a probační služby uvedl, že jedině všichni spolu nejsme bezmocní ve zvládání stále rostoucího počtu trestných činů. Vyplatí se pomáhat obětem a ovlivňovat trestní aparát ČR.

Milan Fára z odboru prevence kriminality českého resortu vnitra uvedl, že Charta práv obětí z roku 1990 momentálně nejčastěji řeší obchodování s lidmi. Špatně se to daří odhalovat v uzavřené ukrajinské komunitě v ČR. Málo účinné je i stíhání projevů extremismu ve společnosti. Krizové a podpůrné telefonní linky využívají asi 30 dotačních titulů, na které bude letos rozděleno v České republice 20 milionů Kč. A to v kraji také na dovybavení sedmi výslechových místností (Středočeský kraj jich má naopak devět).

Pražským kriminalistickým preventistům JUDr. Fáry se v republice nejlépe daří spolupracovat se členy Senior-akademií. Snaží se dělat vše pro to, aby se člověk obětí trestného činu nestal! Zavést chtějí systém včasné prevence, u které bývají mezi oběťmi i sami pachatelé trestných činů. Včas musí proto odhalovat např. týrání dětí. Jejich zneužívání je věc rodičů, školy, zájmových klubů či kroužků.

Nutná vícedisciplinární součinnost

Dle majorky Andrey Kornetové, vedoucí 4. oddělení obecné kriminalistiky Městského ředitelství Policie Brno, je důležitá individuální identifikace oběti a její ochrana. Ve vícedisciplinární součinnosti se policistům v Brně daří poskytovat komplexní pomoc. Je synergická, takže jednotlivé do řešení problému zapojené organizace se doplňují a vzájemně podporují

Vladimír Vedra z Bílého kruhu bezpečí v brněnské Slovinské ul. 41 připomněl, že zákon o obětech trestných činů platí deset let. Rozšířil katalog trestných činů. Bezplatnou telefonní linku má tato organizace non-stop. Dělá právní a psychickou podporu. V poradně končí jen třetina trestných činů, naopak dvě třetiny jich oběti vůbec neohlásí. Zákon o obětech trestných činů je málo viditelný i málo známý. Lidé vědí málo např. práva oběti. Práce s obětí trestného činu směřuje k tomu, aby měla možnost pokládat pachateli různé otázky. Pak dostat oba k jednomu stolu, případě k uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání, o náhradě škody. Má to velký vliv na oběť i pachatele natolik, že se pak mohou v klidu potkávat (to v ideálním případě, když nejsou v záležitosti zranění nebo mrví).

Ředitelka brněnské organizace Spondea (ul. Sýpka 25) sdělila, že svým klientům ve věku od tří do 65 let nabízí krizovou pomoc, službu intervenční pomoci (např. po náhlém úmrtí osoby blízké). Řeší rodinné problémy, vztahové potíže, sociální chování, deprese a úzkosti, školní potíže. Přibývá počet zneužívaných dětí.

(vž)

Snímky z brněnského setkání zainteresovaných představitelů státu k Evropskému dni trestných činů. FOTO – Václav ŽALUD

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.