Současné výzvy a rovnost žen a mužů

od redakce

Evropa v důsledku dopadů války na Ukrajině, rostoucích cen služeb a zboží a energetické krizi čelí řadě společensko-ekonomických výzev. Naprostou většinu z osob prchajících z Ukrajiny tvoří ženy a jejich děti. Ty čelí specifickým problémům při integraci na trh práce a do společnosti. Rostoucí inflace a zvyšující se ceny energií nejvíce dopadají na zranitelné skupiny – matky samoživitelky, seniorky či mladé rodiny s dětmi. Současně probíhá proces digitalizace a přechodu na zelenou ekonomiku, který má zásadní dopad na trh práce.

Právě tyto jevy mají souvislost s rovností žen a mužů. České předsednictví pořádalo ve dnech 3. až 4. října v Praze předsednickou konferenci Evropa zítřka: rovnost žen a mužů a ekonomika. Jejím gestorem byl Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Cílem konference bylo diskutovat o genderových dopadech aktuálních společensko-ekonomických změn v důsledku války na Ukrajině, rostoucích cen služeb a zboží a energetické krize. Průřezovým tématem konference postavení mladé generace.

Konference je příspěvkem ČR do diskuse o budoucnosti Evropy. »Výzvy, kterým současná Evropa čelí, mají různé dopady na ženy a muže. Proto je nezbytné mít tuto perspektivu na paměti při přijímání opatření reagujících na stávající krizi,« řekla Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Šimáčková očekává, že zúčastnění odborníci a odbornice pomohou hledat cesty k tomu, jak během českého předsednictví přispět k odstraňování genderových nerovností. »Jsem také obzvláště ráda, že se budeme věnovat perspektivě mladé generace,« zdůraznila. 

„Přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů nesnížíme bez větší podpory školek a dětských skupin. Je alarmující, kolik potenciálu a talentů ztrácíme především v mladých vzdělaných ženách, kterým není umožněno skloubit pracovní a rodinný život. Rovnost mezi muži a ženami dosáhneme jedině, když jejich startovací podmínky vyrovnáme. Podpora rovnosti se nám viditelně vrátí, nemluvme proto o útratách, ale raději o investicích,« řekla místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Digitalizace z pohledu rovnosti žen a mužů

Pandemie covidu urychlila digitalizaci práce a poptávku po IT dovednostech. V rámci ICT sektoru panuje dlouhodobě vysoká míra genderové segregace. Zastoupení žen na pozicích ICT specialistek bylo v roce 2021 v rámci EU jen 19,1 %, v ČR dokonce jen 10 %, což je vůbec nejnižší zastoupení v rámci EU.

Česká republika si vede také relativně špatně v tzv. Women in Digital Scoreboard měřícího rovnost žen a mužů v souvislosti s digitalizací – v roce 2021 se ČR umístila na 20. místě. Přední místa obsadilo Finsko, Švédsko a Dánsko. Na konci žebříčku jsou Rumunsko, Bulharsko a Polsko.

»Podporu digitálních kompetencí žen a jejich vyšší zastoupení v ICT oborech považuji za zásadní součást podpory rovnosti žen a mužů. Má-li být digitalizace trhu práce spravedlivá pro všechny, je nutné se specificky věnovat i genderové rovnosti. Proto spolupracuji s organizací Czechitas a hledáme cesty, jak ženy v ICT oborech podpořit. Na úrovni EU je důležitý Akční plán pro digitální vzdělávání a podpora vzdělávání dívek a žen v rámci programu Erasmus+,« uvedl ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády ČR pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Dopady inflace a chudoby na ženy

Míra ohrožení chudoby a sociálního vyloučení se v EU zvyšuje. Chudobou bylo na konci loňského roku dle Eurostatu ohroženo 95 milionů lidí. Průměrná míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením byla 21,7 %. Chudobě čelí ve větší míře ženy – mezi nejohroženější skupiny patří samoživitelky a seniorky. Česko dlouhodobě vykazuje nejnižší míru ohrožení chudobou – v roce 2021 to bylo 10,7 %.

Již před skokovou inflací a zdražením energií – v roce 2021 – každý pátý osaměle žijící senior a každá pátá neúplná rodina s dětmi dala za bydlení více než 40 procent příjmů. V obou skupinách převažují ženy. U domácností s jedním rodičem představuje inflace z bydlení, vody, elektřiny, plynu a dalších paliv zhruba 40 procent celkové inflace, oproti zhruba 28 procentům u domácností s dvěma rodiči. Asi 32 procent samoživitelů a samoživitelek udává, že přestávají zvládat platit své finanční závazky, snaží se proto domluvit snížení splátek nebo jejich odklad.

Ženy v EU: o 29 % nižší starobní důchody než muži

Úzkou souvislost s genderovými aspekty energetické chudoby má rozdíl v příjmech žen a mužů a rozdíl ve výši starobních důchodů. V průměru mají ženy v EU o 29 % nižší starobní důchody než muži a vydělávají o 14 % méně.

»K nejvíce ohroženým skupinám energetickou chudobou patří seniorky a samoživitelky – z rodin s jedním rodičem tvoří ty s matkou 85 %. Při formulaci sociálních opatření v reakci na inflaci a energetickou krizi proto musíme na rozdílné dopady na ženy a muže pamatovat. Jsem ráda, že české předsednictví usiluje o rychlé dojednání směrnice o transparentnosti v odměňování, která by měla zajistit spravedlivé mzdy žen a mužů. Na vnitrostátní úrovni považuji za zásadní valorizaci rodičovského příspěvku, přídavků na děti a také již schválené zvýšení starobních důchodů o 500 Kč za každé vychované dítě,« řekla Šimáčková Laurenčíková.

Mladí lidé

Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem mládeže. Průzkum Eurobarometru z letošního května ukázal, že k hlavním tématům pro mladou generaci patří nedostupnost bydlení, zlepšení duševního zdraví a pohody, ochrana životního prostředí, vzdělávání a boj proti nerovnostem. Eurobarometr i tuzemské průzkumy ukazují, že k prioritním tématům patří také potírání domácího a sexuálního násilí a vyšší zastoupení žen v politice.

»Velmi mě těší, že mládežnické organizace politických stran napříč politickým spektrem považují za prioritu rovnost žen a mužů. Tomu, že je nová generace této otázce nakloněná, svědčí i to, že tři mládežnické organizace parlamentních stran mají v čele předsedkyni. A zastoupení žen v řadách mládežnických organizací stoupají. Mám upřímnou radost, že tento fakt pomalu začíná bourat stereotyp o politické práci a o tom, jak vypadá politik,« dodala Jana Soukupová, zakladatelka organizace Youth, Speak Up!.

(za, mh)

Přečtěte si další články

1 komentář

Paterak 05/10/2022 - 17:26

Hlavně ne ženu s pánským přirozením Ani Ukrajinou…

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.