Současný kapitalistický svět je světem rozdílů, nespravedlností a válek

od redakce

Pražský První máj KSČM byl i letos situován na tradiční místo – na Střelecký ostrov, kde se v roce 1890 konal první První máj v českých zemích, který tak vznešeně a s revolučním patosem zachytil Jan Neruda ve svém fejetonu. I letos přicházeli lidé ve sváteční náladě a vzájemně si tiskli ruce. A hrstička provokatérů třímajících dokonce americkou vlajku (která přece k Prvnímu máji, jenž se zrodil z obětí a bojů amerických pracujících, patří) vyšla naprázdno.

Úvod obstaraly velebné tóny Písně práce. Text »ó, zazni, písni vznešená, o práci, která vrozená přírodou lidstvu jest«, neztratil nic z trvalé platnosti.

»Za sociální jistoty zdravých i handicapovaných, mladých i dříve narozených, za vzájemnou solidaritu« – těmito slovy zahájila předsedkyně pražských komunistů Marta Semelová slavnostní akci.  Připomněla, že současný kapitalistický svět je světem rozdílů, nespravedlností a válek. Jsou pošlapávána všechna dříve vydobytá práva, za něž bojovaly generace našich předků. V 21. století mnozí lidé zažívají příjmovou chudobu, rodiny nemají kde bydlet, čelí exekucím. Pravicovou vládu Petra Fialy (ODS) však naši občané nezajímají, zdůraznila Semelová. Je to zřejmé i z toho, že namísto podpory lidem, kteří se propadají do chudoby, »teď tato vláda zaprodanců posílá zbraně do nejrizikovějších míst a jedná o smlouvě, která má umožnit vybudování základny pro americké ozbrojené síly na území ČR a z nás udělat terč«. Kdo se proti tomu ozve, je umlčen. Vládní inkvizitoři rozhodují o tom, co je jediná »svatá pravda«, kdo je vinný a kdo nevinný, kdo smí mluvit a kdo je zablokován. Svoboda slova se nehodí, člověk s jiným názorem je zastrašován a hrozí mu trestní stíhání.

Komunisté vždy proti válkám

»My komunisté jsme proti válkám, vždy jsme byli, jsme a budeme bránit mír a prosazovat mírová řešení,« podtrhla. Budeme však také otevřeně bránit pravdu a vystupovat proti lžím a úmyslným dezinformacím, které mají za cíl zastřít pravé příčiny toho, co se kolem nás děje. »Budeme vystupovat proti falzifikaci historie a současnosti. Jako každý rok, i letos položíme květiny u pomníčků rudoarmějců padlých za naši svobodu a život v míru. Jsou jich tisíce rozesetých po celé zemi, zaslouží si hlubokou úctu a naše poděkování. Bez těchto padlých bychom tu nebyli, a nebyli by tu ani ti, kdo dnes bezostyšně plivají na jejich památku, kdo odstraňují jejich pomníky a přejmenovávají ulice pojmenované po těchto hrdinech… My na padlé rudoarmějce nezapomínáme.«

Nenechat si vnutit cizí diktát

Kandidát na prezidenta všech vlastenců s podporou KSČM Josef Skála, který byl hlavním řečníkem pražského Prvního máje, nastínil, jak vyvést republiku do »trošku lepších časů«. Pokud sledujeme televizi a další mainstream, musíme se štípnout do tváře – uvedl – neboť prý žijeme v nejlepší době a máme nejmoudřejší politické předáky. Ti, kteří toto říkají, však současně přiznávají, že už lépe bylo, a vyzývají občany méně topit, méně jezdit, méně jíst – jak to jde dohromady?

Všeobecná drahota, která nastává v naší zemi a je prakticky nejvyšší ve srovnatelných zemích, není důsledkem »nějaké přírodní pohromy«. Plynu a elektřiny je, kolik bylo předtím, a potravin můžeme mít, a z vlastních zdrojů, tolik, kolik jsme mívali, za přijatelné ceny, pokud si nenecháme vnutit cizí diktát, míní Skála.

»Přátelé, jste ve válce?« obrátil se na občany, a ti odpověděli sborově »Ne!«. – »Má někdo právo toto vykřikovat jménem lidu ČR?« pokračoval směrem k účastníkům. »Nemá!« opět zněla spontánní reakce. To, co sdělují do médií někteří představitelé vlády, je podle Skály nebezpečná a hazardérská politika. Nepamatuje se, že by československá vláda kdy pokřikovala, že »jsme ve válce«, a přivolávala na republiku neštěstí.

Za široký politický blok

Skála stručně objasnil, že v elektrárnách, které byly kolektivní investicí nás všech, vyrábíme elektrickou energii za 15, resp. 25 haléřů, není tedy důvod, proč mají být český občan, české domácnosti a český průmysl decimováni vysokými cenami, v nichž cestami přes burzu platíme německou přirážku. To samé platí o plynu. Připomněl také, že Československo bylo zemí úplně soběstačnou v základních potravinách, dnes si doma vyrábíme třetinu až polovinu. Veškerý zisk ze zpracování a distribuce končí v zahraničí. Jsme zákazníky druhé kategorie.

Proto nezbývá, než vzít věci znovu do vlastních rukou a zabojovat o obnovu suverenity naší země, apeloval Josef Skála. »Proto i my jdeme do střetu o Pražský hrad, jménem všech skutečných českých vlastenců. Rád bych, abychom spojili síly a vyvázali Českou republiku z hazardérské zahraniční politiky, která na vlastní národní zájem vůbec nemyslí, vhání nás do samých dobrodružství a do samých ztrát. Pojďme se zamyslet, jak vybudovat široký politický blok, který promluví jménem dosud mlčící většiny a přečíslí ty, kdož naší zemi už jen škodí a politiku provádějí jen v cizím zájmu,« zakončil své vystoupení.

Jiný svět je možný

Mladý komunista Adam Nainar připomněl historii vzniku Svátku práce na konci 19. století. »Od té doby prošlo dělnické hnutí řadou změn, ale i dosažených úspěchů. Byla například vydobyta osmihodinová pracovní doba, právo na placenou dovolenou, právo na rodičovskou dovolenou, zaručenou minimální mzdu, bezpečnost práce, konec dětské práce, právo na vzdělání a na bezplatnou zdravotní péči… Ovšem ne vždy jsou tato papírově zaručená práva zaměstnanců dodržována, jelikož obyčejný dělník, který je ekonomicky závislý na části svého zisku ukrojeného zaměstnavatelem, se sám o sobě nemůže proti nespravedlnostem bránit,« zdůraznil.

Pro kapitalismus je typické střídání období relativní prosperity a období krize, přičemž nyní stojíme před jednou z největších ekonomických krizí. »Přitom žijeme v 21. století, kdy naše věda a technika jsou na takové úrovni, že bychom si tu všichni mohli žít jako králové. Mohli bychom pracovat třeba i šest hodin denně, řadu prací by za nás dělaly stroje. Mohli bychom více času věnovat osobnímu rozvoji, vzdělávání, kultuře, sportu, odpočinku, rodině a dalším činnostem,« zamyslel se Nainar. Ale lidstvo by nemělo dávat prostředky zbrojařským korporacím a podílet se na nesmyslných válkách, při kterých jen velmoci soutěží o svůj mocenský vliv ve světě a o sféry vlivu a ve kterých umírají zase jen obyčejní lidé jako my. »Podílet se na těchto geopolitických hrách mezi vládci není v zájmu pracující třídy žádného národa! V našem zájmu je důstojně žít, dělat práci, která je užitečná, a mít čas i na zábavu a přátele. Chceme žít v míru a bez neustálého strachu a nejistoty.«

I mladý komunista vyzval, aby se lidé sjednotili a ptali se svých vlád, jaké jsou možnosti života v 21. století. »Proč namísto pokroku směrem vpřed si musíme jen utahovat opasky, živořit a nechat se vykořisťovat? Přitom já pevně věřím, že jiný svět je možný.«

Punc mezinárodního rozměru oslavy Svátku práce na Střeleckém ostrově vtiskl velvyslanec Kubánské republiky v ČR Danilo Alonso Mederos, který vystoupil s krátkou zdravicí (tlumočenou Martou Semelovou), v níž poděkoval českým občanům za solidaritu a přátelství s jeho vlastí.

Účastníci měli možnost podepisovat řadu petic. Sympatizanti a členové OI Ne základnám a mladí komunisté rozvinuli na trávníku poblíž pamětní desky historického prvního Prvního máje transparenty s nápisy »Svět bez válek je možný, svět bez válek je nutný«, »Ne světové válce«, »Pryč z NATO«, »Tato vláda musí skončit« či »Nechceme znovu fašismus«. První máj pražských komunistů na Střeleckém ostrově zakončila Internacionála.

(mh)

FOTO – Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

24 komentáře

PetJednaLenin 06/05/2022 - 22:56

S lidmi pro lidi. Pepo KSČ pěkně nasrals 🍒🤝

Martin Volný 06/05/2022 - 21:17

Totální válka Západu proti Rusku nabrala již takových obrátek, že neexistuje žádný západní politik, který by byl s to aktivně válku zastavit. Naopak, všichni bez rozdílu trvají na tom, že, Rusko musí být poraženo a Ukrajina zvítězit.

Ruku na srdce, když Trump o sobě tvrdil, že by válku na Ukrajině nepřipustil, tak mu lze stoprocentně věřit. Pokud by měl řešit dilema, zda ustoupit Putinovi v otázce hranic NATO, tak on, jeho odpůrce by s tím jistě neměl problém. I v otázce Krymu byl k názoru, že je ruský velmi tolerantní.

Dnes se trvale až odpudivě řeší donekonečna od rána do večera boje na Ukrajině i sankce.

Jediný, kdo by měl sílu věci změnit je právě Donald Trump.

PetJednaLenin 06/05/2022 - 22:55

S lidmi pro lidi. Martine KSČ děkuje 🍒🤝

Martin Volný 06/05/2022 - 21:15

Ten konflikt nejenom vojensky, ale zejména ekonomicky povede k rozvratu světa, nejen Ruska či Ukrajiny, ale i celého Západu. Dva roky jsou zdánlivě dlouhé, ale reálně není dnes síly, pokud Rusko například nevyhlásí mobilizaci a učiní zásadní obrat, aby vše skončilo dříve.
A Donald Trump je prakticky jedině možný, kdo tuto světovou válku může za Západ ukončit

PetJednaLenin 06/05/2022 - 17:42

BOLSEVIKU BRATRI

Sniper Wali na 🇺🇦⬇️
Také jsem věřil, že problémem nejsou Rusové, ale Putin.
I já jsem věřil, že chudí Rusové byli donuceni zúčastnit se této války, kterou nechtěli.
Pravdou je, že problém je v ruském lidu a nejen v Putinovi.
Jsou to obyčejní Rusové, kteří na Ukrajině páchají válečné zločiny a masakry.
Jsou to oni, kdo se smějí, když vidí zničenou ukrajinskou vesnici.
Jsou to obyčejní Rusové, kteří se zaměřují na budovy plné civilistů.
Jsou to oni, kdo už léta plivají svou nenávist na Ukrajince.

Hitler nezabil desítky milionů lidí. Hitler za celou válku nevypálil jedinou kulku, kromě případu, kdy přišel jeho čas zabít se.
Putin během této války nezabil rukama jediného člověka. To by nás mělo přimět k zamyšlení.
I já jsem byl přítel Rusů. už nejsem.
#StandWithUkriane 🇺🇦

Martin Volný 06/05/2022 - 21:33

Hitler nikoho nezabil , ale tvoje nenápadná propagace Hitlera nic nezmění na tom, že jeho Němci upálili v pecích 6 milionů Židů, použili na vyvraždili na Ukrajině taktiku spálené země a, obyvatelstvo chtěli zcela vyhubit, část ponechat jako otroky na zemědělské půdě pro svoje sedláky.Američané mají v Afgánistánu za sebou 70 000 mrtvých civilistů.
a dále : Charles Louis Montesquieu : “Nejvíce krve bylo prolito ve jménu kříže“ křížové výpravy, pálení kacířů, desítky tisíc upálených “čarodějnic,” přivádění pohanů na víru. Každá doba měla svoje oběti.

Josef 06/05/2022 - 17:14

Úkoly vědy v komunistické společnosti: (akademik V. A .Obručev):
1. prodloužit lidský život v průměru na 150-200 let, vymýtit infekční choroby a snížit na minimum neinfekční, zvítězit nad stářím a únavou, naučit se navracet život při předčasné, náhodné smrti
2. donutit všechny přírodní síly, sluneční energii, energii větru, podzemní teplo, aby sloužily člověku, využívat atomové a termojaderné energie v průmyslu, dopravě a stavebnictví, naučit se shromaždovat energii do zásoby a dopravovovat ji kamkoli bez použití vodičů.
3.předvídat a definitivně zneškodnit živelní pohromy – povodně, uragány, tajfuny, ifony, sopečné výbuchy a zemětřesení
4. zhotovovat v závodech všechny látky známé na zemi až po nejsložitější bílkoviny i látky v přírodě neznámé tvrdší než diamant, žáruvzdornější než ohnivzdorné cihly, nesnadněji tavitelné než volfram a osmium, ohebnější než hedvábí a pružnější než guma.
5. vypěstovat nové odrůdy zvířat a rostlin, které rostou rychleji a dávají více masa, mléka, vlny, ovoce, vláken či dřeva pro potřeby národního hospodářství
6. omezit, přizpůsobit k obývání a podrobit si oblasti k tomu ještě nevhodné – bažiny, hory, pouště, tajgu, tundru a snad i mořské dno
7. naučit se ovládat počasí, regulovat vítr a teplo, jako se nyní regulují řeky, posouvat oblaka, podle vlastní vůle rozhodovat o dešti a jasném počasí, o sněhu a vedru

PetJednaLenin 06/05/2022 - 22:56

S lidmi pro lidi. Pepo KSČ pěkně nasrals 🍒🤝

hogo fogo 06/05/2022 - 14:59

Převzato)
Co je pravda a jak je na prezidentské standartě, skutečně vítězí?
Je jedna velká pravda nebo řada pravd malých?
A jaký je rozdíl mezi informací a názorem?
Dnes si těžko ověříte, byť jen malé promile informací. Jste tedy lhář?

Nadace železné opony uspořádala besedu o pravdě nejen v médiích, na které se stručným, leč rázným příspěvkem vystoupil též ombudsman Stanislav Křeček:

Pravda, či lež? A co polopravda…
„Pravda sice vítězí, ale záleží na tom, kdo ji říká,“ uvedl na začátku svého projevu Křeček. „Jestli někdo mluví pravdu nebo někdo už zvítězil. Vítěz říká: Pravda vítězí – a to je pak vždycky podezřelé. Opakem malé pravdy je lež. Pak máme velké pravdy, jejíž opakem je jiná pravda, na to se velmi často zapomíná. Pravda není jen jedna, je jich několik. Těch velkých pravd, životních postojů, je celá řada.“

Autorit nevidno
Lidé měli podle Stanislava Křečka v historii jen málokdy možnost ověřit si to, co slyší. „Ověřit si informace bylo vždy problematické. Dnes je to téměř vyloučeno. Ale existovaly autority, kterým lidé věřili. Tak se tvořila společnost – lidé věděli, že je nějaká autorita, které mohou věřit. A tak se tvořil základ demokracie. Dnes na to lidé nejsou. Díky hromadnému šíření různých informací není ve společnosti žádná autorita, které bychom věřili. Komu věříme? Ani těm webbům, ani médiím, ani těm veřejnoprávním. Prostě nikomu nevěříme,“ konstatoval Stanislav Křeček a pokračoval: „A také nemůžeme věřit. Ověřit si to už vůbec nemůžeme. A tento problém se týká samotné podstaty demokracie. Na tom je demokracie založena.“

Shodneme se, že se neshodneme
„Výsledkem převažujících názorů, které mají společnost sjednocovat, které legitimizují činnost zvolených demokratických orgánů, dnes je, že jednota prostě není. Není žádný převažující názor ve společnosti. Kvalita demokracie pak dostává na frak, nefunguje a přestává fungovat. Jsou volby nástrojem, jak zjistit převažující názor? Nejsou! Volební účast je kolem jednapadesáti procent, a to není převažující názor,“ dotkl se ombudsman nízké účasti voleb. „Jaká tady vlastně existuje většina? Máme nějakou společnou myšlenku, na které se všichni shodneme? To je podstata demokracie! Demokratické instituty, zvolené v demokratickém procesu, nemají legitimitu. Nemají se o co opřít. Je tu celá řada velkých problémů a já jsem vždy toho názoru, že pravda nemůže být absolutní. Už také proto, že jednotlivá lidská práva se překrývají.“

Bližší košile nebo kabát?
„Dáme přednost svobodě slova nebo ochraně důstojnosti člověka? Může jít svoboda slova tak daleko, že poruší důstojnost jiného člověka? Jak tedy máme vykládat svobodu slova? Můžeme omezit svobodu slova, aby byl jen jeden pravdivý názor? Co je informace a co je názor? Údajným dezinformačním heslem je, že Západ se roztahuje. Je to názor nebo je to skutečnost? To přece nejsou věci, které by byly informační, ale jsou to věci názorové,“ konstatoval dále Stanislav Křeček.

„Žijeme v době, kdy tyto věci nejsou ujasněny. Demokracie ztrácí svoji demokratickou oporu, protože neexistuje metoda, která by legitimizovala demokratické orgány a postupy. A to bohužel není nic optimistického,“ zakončil za velkého potlesku desítek přítomných, povětšinou starších lidí, svůj příspěvek ombudsman Stanislav Křeček

PetJednaLenin 06/05/2022 - 22:54

S lidmi pro lidi. Hogo KSČ děkuje 🍒🤝

hogo fogo 06/05/2022 - 14:58

Politici páchají s energiemi zločin proti lidskosti. Vyrábíme kwh za 0,15 Kč (uhelky) až 0,25 Kč (z jádra) a nakupujeme v Lipsku za 8 Kč. Musíme tyto keťase odstavit, zničí průmysl i ekonomicky slabší občany.

Burza je nefunkční a momentálně slouží jenom spekulacím. Především začít dělat znova dlouhodobé kontrakty a ne nakupovat přes spoty na burze. Problém je, že ceny na burze neodpovídají realitě. A to proto, že na burzu se dodává omezené množství volné kapacity. Protože de fakto žádná skoro není. A pak stačí málo a cena je vyhnána velmi rychle nahoru. Např u plynu to vzniklo tak, že Rusáci přestali dodávat na podzim na spotový trh plyn přes Jamal.

Vysoké ceny energií zvyšují cenou hladinu úplně všeho. Takže je lepší donutit energetické společnosti zastropovat cenu a budou mít nižší zisky a nemusíte pak řešit inflaci v celé ekonomice. Řada zemí to tak udělala, Francie, Slovensko, Itálie atd

PetJednaLenin 06/05/2022 - 18:02

HUGO, ty jak prectes nejake hovno, tak do neho musis strcit svuj rudohnedy rypak.

Posilam ti hadanku:
Radio Jerevan vyhlasi hadankarskou soutez. Otazka pro prvni tyden zni: ´Ivan a Natasa jdou po poli. Vtom prileti vcelka Trajdalka a vletne Natase pod sukni. Kam zabodne zihadlo?´ Po tydnu radio Jerevan hlasi: ´Prislo nam 3428 vesmes oplzlych odpovedi. Jen jedna byla spravna. Vcelka Trajdalka samozrejme bodne Ivana do ruky

hogo fogo 06/05/2022 - 19:17

Koukám, že některým mentálně méně zdatným jedincům nedochází co se tady děje.
Mongoloidní lap nick “PetJednaLenin” opět promarnil příležitost mlčet a přispívá na dřevěná akáčka.

https://respekt.mgwdata.net/9rfru9/c145813c456a443d70d8664e508a737e.webp

PetJednaLenin 06/05/2022 - 23:00

HUGO BLBE, ZNOVA

S lidmi pro lidi. Hogo KSČ pěkně děkuje 🍒🤝

V.I.Lenin (rimske cislice),
pro tebe pan Vladimír

hogo fogo 07/05/2022 - 15:56

Lernin šestý > kretýno a názorové impotento, že :o)

hogo fogo 06/05/2022 - 14:57

Ó JÉÉ :

Čeští sportovci možná bez vlajky > stejně jak Rusáci!

Více než čtyři desítky pochybení a porušení pravidel odhalil audit činnosti Antidopingového výboru České republiky, který v listopadu provedla Světová antidopingová agentura (WADA). Česká strana dostala čas na nápravu tak, aby od 10. září organizace pracovala správně, uvedl Radiožurnál. V opačném případě by WADA mohla zahájit řízení, jehož výsledkem by podle šéfa antidopingového výboru Jiřího Janáka mohl být v mezním případě například i zákaz pořádání mezinárodních soutěží nebo nemožnost sportovců startovat pod českou vlajkou.

https://www.sport.cz/clanek/ostatni-problem-pro-cesky-sport-audit-wada-odhalil-desitky-chyb-v-praci-antidopingoveho-vyboru-3335179

Martin Volný 06/05/2022 - 13:52

Americký republikánský senátor Rand Paul označil vládu USA za hlavního šiřitele dezinformací v historii.
Senátor takovým způsobem reagoval na informace o vytvoření krok federálního Ministerstva vnitřní bezpečnosti, které vytvořilo Radu pro kontrolu dezinformací.
„Nemáte ponětí, co jsou dezinformace… Víte, kdo je hlavním šiřitelem dezinformací v dějinách světa? Vláda USA,“ uvedl Paul.
Jako příklad americké dezinformace senátor uvedl zprávy o tom, že Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení.

PetJednaLenin 06/05/2022 - 17:49

BOLSEVICI aby si ho mohli vyhonit nad dezinformacemi, by tady místo cekisty Putlera klidne privitali obrkapitalisty Trumpa s Paulem

PetJednaLenin 06/05/2022 - 13:37

BOLSEVICI JAK TO JE?

Ukrajinský premiér říká, že podle informací, které má k dispozici, má Rusko v plánu 9. května vyhlásit Ukrajině válku.

Taková možnost se teď prý projednává na nejvyšší politické úrovni Ruska.

honza gajdoš(gajdosh) 06/05/2022 - 13:22

A že se nejhlasitěji ohánějí dělníky, dělnickým hnutím, ti, kteří dělníky nikdy nebyli. Ve Skřiváncích na niti byl jediný “dělnického původu” skvělý R.Hrušínský. Jojo tavárišči, Píseň práce vám zní vznešeně, ba i velebně, ale vlastní práce vám vždy smrděla, jak zdechlá krysa. Pořád stejná písnička. Naštěstí teď už jen k pobavení. Lidi nepotřebují vedení pokrokových, revolučním učením vyzbrojených vyčuránků, ale postarají se o sebe sami. Howgh, práci čest, dasvidánia atd

Milan Honusek 06/05/2022 - 15:01

V dějinách lidstva byla spousta vynikajících filozofů (spisovatelů, básníků), kteří přispěli k rozvoji Člověka.
Někomu stačí Blesk a TV.
Lidé opravdu nepotřebují pokrokové filozofy ke konzumnímu prožití života.
Za pokrokového člověka považuji např. papeže Františka – dle Vás zřejmě vyčuránka.
Mgr. Milan Honusek, CSc.

honza gajdoš(gajdosh) 07/05/2022 - 07:48

Vy jste asi trošku nepochopil co jsem napsal, pane magistře. Filozové, vědci, básnici, skladatelé a i rozumní političtí lídři, mají samozřejmě můj obdiv a patří jim neskonalý dík za rozvoj schopností lidstva. Ale obdivovatelé tzv. vědeckého komunismu, jsou pořád stejní. Ne opravdu běžný, řadový občan nepotřebuje nad sebou bič jediné správné ideologie, která ho vede, chrání před jinými názory a hlavně trestá ty, co sešli z jediné správné cesty. A v tom jsou komunisté pořád stejní, stačí se podívat na jejich zaťaté pěsti. Co vidím dělníku je nenávist. Nech odpadne čo je opurtunistické. Jen ten kdo miluje soudruha Stálina. Ztroskotanci a samozvanci. Stačí?

PetJednaLenin 06/05/2022 - 23:02

S lidmi pro lidi. Hogo KSČ děkuje 🍒🤝

PetJednaLenin 06/05/2022 - 23:16

S LIDMI PRO LIDI. Honzo KSČ pěkně nasrals🇨🇳👎

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.