Staví další moderní základny záchranářů

od redakce

Slavnostním poklepem základních kamenů začala v Bučovicích na Blanensku a ve Slavkově u Brna stavba dalších moderních základen Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Hotovy mají být shodně v polovině příštího roku. Objekty budou oproti ostatním základnám energeticky velmi úsporné.

V Bučovicích bude sídlo záchranky v bývalém hospodářském areálu. Toto místo je výhodné s ohledem na blízkost výjezdu na silnici I/50 i z hlediska sousedství stanice hasičů. Blízkost sídla hasičů a možná koordinace obou složek integrovaného záchranného systému je rozhodující i pro umístění nové základny ve Slavkově u Brna – tady vznikne v jejich novém areálu v intravilánu města.

»Celkové náklady na nová stanoviště v Bučovicích a Slavkově u Brna jsou 114 milionů korun. Využijeme prostředků, které máme k dispozici z úvěru od Evropské investiční banky, a zbytek z našeho rozpočtu. Věřím, že nové prostory budou našim záchranářům dobře sloužit,« řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Základna v Bučovicích vyjde na 74,5 milionu korun, ve Slavkově bude stát o téměř polovinu méně – 39,5 milionu korun.

Základny byly připravovány podle jednotného konceptu. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí dvě stání sanitních vozidel, sanitační box, sklady zdravotnického materiálu, prádla, použitého prádla, infekčního odpadu a komunálního tříděného odpadu. Ve druhém nadzemním podlaží se počítá s umístěním pobytových prostor posádek, šatnami a hygienickým zázemím. Samostatný objekt je kryté stání pro vozidla a navazující nezastřešená parkovací stání. Stanice jsou navrženy v pasivním energetickém standardu s využitím dvou fotovoltaických elektráren, z nichž první svým výkonem zásobuje běžný provoz základny a druhá pohání tepelná čerpadla využívající teplo z hlubinných vrtů, které efektivně vyrábí teplo k vytápění a teplou vodu pro potřeby výjezdové základny. Tento systém má i reverzní funkci se schopností budovu výjezdové stanice v létě chladit.

»V porovnání s dosavadními základnami všechna tato opatření přinášejí úsporu až 80 % energie potřebné k zajištění provozu nových výjezdových středisek. Základny jsou více energeticky nezávislé na externích zdrojích a na zemním plynu,« doplnil krajský radní pro investice Vladimír Šmerda. »Pamatovali jsme i na podzemní nádrže k akumulaci dešťové vody, která bude využita pro provoz základen, aby dál klesaly jejich provozní náklady.« Je to v souladu s požadavky energetické politiky Jihomoravského kraje k trvalému snižování spotřeb energií v rámci ISO 50001, kterých je Jihomoravský kraj držitelem.

»Na slavkovské základně máme v současnosti jednu záchranářskou posádku, a tak to bude i v budoucnu. V Bučovicích je jedna lékařská posádka a v nové budově budou fungovat posádky dvě, lékař v setkávacím systému a záchranářský tým, tedy zjednodušeně řečeno malá a velká sanitka. Naše základny teď dimenzujeme tak, aby v nich byl vždy prostor pro případné navýšení počtu výjezdových skupin. Musíme takto uvažovat vzhledem k současnému trendu, kdy počty námi ošetřených pacientů se neustále zvětšují,« vysvětlila Hana Albrechtová, ředitelka jihomoravské záchranky.

(vž)

VIZUALICE – ZZS Jihomoravského kraje

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.