Studenti uspěli v jaderné stáži

od redakce

Třicet dva vybraných studentek a studentů českých vysokých škol úspěšně prošlo unikátní dvoutýdenní odbornou stáží v nejpřísněji střežených prostorách Jaderné elektrárny Dukovany. Přinesla jim mnoho praktických zkušeností i zážitků z reálného provozu jaderné elektrárny. Několik účastníků projevilo zájem o budoucí spolupráci s ČEZ a mnozí z nich už od září získají podpůrné stipendium. V závěrečném testu nejlépe uspěl Jiří Kaňa z VUT Brno.

Studentkám a studentům z například brněnského Vysokého učení technického, ostravské Vysoké školy báňské či Masarykovy nebo Mendlovy univerzity se v průběhu dvou týdnů věnovalo více než 70 odborníků ze společnosti ČEZ. Účastníci Letní univerzity prošli základním školením, co je ale obzvlášť zajímalo, byla prohlídka reaktorového sálu, strojovny a odborných pracovišť, nakoukli také do útrob chladicí věže.

Ve znalostním testu uspěli Jiří Kaňa z VUT FEKT v Brně, druhý nejlepší výsledek měl Radek Sláma z Masarykovy univerzity a 3. místo obsadil Vilém Planka z VŠB-TU Ostrava.

»Na Letní univerzitu jsem se přihlásila, protože mě zajímá jádro, chtěla jsem strávit dva týdny s lidmi, kteří smýšlí jako já, a nyní můžu říct, že Letní univerzita předčila má očekávání,«řekla Magda Krčmářová z VŠB-TUO na konci stáže.

V závěrečném znalostním testu nejlépe uspěl Jiří Kaňa z VUT FEKT v Brně, který získal titul Král Letní univerzity. Druhý nejlepší výsledek měl Radek Sláma z Masarykovy univerzity a 3. místo obsadil Vilém Planka z VŠB-TU Ostrava.

Ze 111 přihlášených uchazečů o prestižní dvoutýdenní odborný pobyt v jaderné elektrárně jich odborníci vybrali 32. Jde o nejvyšší možný počet lidí, který může provozovatel pustit například na reaktorový sál a do dalších přísně střežených prostor. Absolventi Letní univerzity tvoří statisticky až polovinu budoucích zaměstnanců ČEZ.

(vž)

FOTO – Jiří BEZDĚK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.