V Plzni se nedostatečně řeší bezpečnost občanů, konstatují komunisté

od redakce

Před necelým půlrokem proběhly v České republice volby do zastupitelstev obcí. Jedním z klíčových požadavků volebního programu KSČM v Plzni bylo zajištění větší bezpečnosti občanů a jejich majetku.

Plzeňští komunisté tehdy prohlašovali, že »v Plzni jsou nedostatečně řešeny, tedy bezpečnostně nezajištěny a odpovídajícím způsobem nepokryty lokality, ve kterých se výrazně nad průměr generuje kriminalita a kam se občanům již nevyplácí chodit. Minimální pozornost se také věnuje místům, kde dochází v nočních hodinách ke konzumaci drog a alkoholu, často nezletilými a dětmi, stejně jako nelegálním ubytovnám či oblastem s vysokým výskytem bezdomovců aj.«

A jaká je bezpečnostní situace v Plzni dnes, tedy v době, kdy již půl roku vládne na radnici koalice Pirátů, STAN a PRO Plzeň, v čele s hnutím ANO 2011? »Městem se stále prohánějí v agresivních skupinkách opilá a zfetovaná individua s hladovými a zanedbanými psy, se kterými vstupují i do městské hromadné dopravy, a bezpečno přestává být v některých exponovaných lokalitách i za denních hodin,« píše se ve stanovisku KV KSČM Plzeňského kraje z 20. března.

Zadokumentována je i distribuce drog na veřejnosti. Jedním z takto dlouhodobě, strukturálně postižených míst je oblast kolem hlavního nádraží ČD a bývalého obchodního domu PRIOR, ovšem četná stanoviště sociálně vyloučených, a převážně také kriminálně závadových osob lze dohledat i kolem soustavy Boleveckých rybníků, špinavé stany jsou postavené i za VŠ kolejemi směrem k Roudné, zbídačelé osoby, naším nehumánním systémem degradované na lidské trosky, spí na kartonech pod mosty, mrznou v zimě v lesích apod.

»Opilí, zfetovaní a agresivní lidé bez domova, živící se především trestnou činností jsou zjevně produktem kapitalistické společnosti, ale ta si nyní s nimi neví rady, stejně tak jako statutární město Plzeň a mnohé další obce. Zvýšením počtu policejních hlídek a vytlačováním bezdomovců z centra krajské metropole je zcela neefektivní, po čase dojde k jejich návratu a znovuobnovení nárůstu rozličných trestních deliktů. Stejně bezzubá je i městská koncepce pro práci s bezdomovci, kterých je nyní na území města několik stovek,« upozorňují komunisté.

Snad jediným pozitivním krokem ze strany města – jak je uvedeno ve stanovisku – je přijetí vyhlášky, účinné od května loňského roku, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejných místech a vykázání problémových osob, což se jeví však jako velice nedostatečné.

»S těžkými narkomany a alkoholiky bez domova, získávajícími si prostředky na svoji drogu za každou cenu včetně násilí, je však nutno celospolečensky systematicky pracovat. Terénní sociální pracovníci však musí být odpovídajícím způsobem ohodnoceni, aby svoji náročnou práci nevykonávali pouze formálně, neboť pouhá policejní represe tristnímu stavu v této oblasti, a to nejen v Plzni, nepomůže,« uzavírá stanovisko KV KSČM Plzeňského kraje.

(za, mh)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.