Home Aktuálně Brněnští komunisté pomáhají: V první řadě je bydlení, jídlo a ošacení

Brněnští komunisté pomáhají: V první řadě je bydlení, jídlo a ošacení

od redakce
0 komentář

»Pod povrchem této společnosti je mnoho bolesti, nemáme obranu. Lidská lhostejnost je od nepaměti náš velký nepřítel,« napsal mi náš redakční spolupracovník Ladislav Blahuta, jenž niterně vnímá rozpory současnosti. Na jedné straně se nepředstavitelně obrovské prostředky vydávají na vedení válek, na vyzbrojování armád. Na druhé straně není dostatek prostředků pro potřebné. Dobře míněná charita nemůže vše zvládnout. To zásadní musí být zajištěno systémově. V tomhle kapitalismus, jenž neumí nakládat se zdroji ve prospěch všech lidí, selhává.

Své nelhostejné srdce otevřeli znevýhodněným lidem, zvláště seniorům, rodinám v nouzi či rodičům samoživitelům, brněnští komunisté, jejichž Facebook nabízí řadu fotografií, které dokládají, že nedělají »jen« politiku, tedy neusilují o systémové změny, ale již dnes pomáhají konkrétním občanům tam, kde pomoc od státu či samosprávy selhává. »Při volební kampani do obecních zastupitelstev jsme zřídili kancelář, kam si mohli lidé v tíživých životních situacích chodit pro radu. Po skončení kampaně nám připadalo, že těch potřebných je čím dál tím víc,« vysvětlil Martin Říha z městské organizace KSČM Brno. »Navázali jsme tedy spolupráci se spolkem Akátky, s nímž se výborně doplňujeme. Vymysleli jsme společně plán, jak na to, aby se lidem účelově pomohlo. Je to opravdu jednoduché, když se člověk zamyslí. V první řadě je bydlení, jídlo a ošacení.«

Sami, bez dotací

A od myšlenky byl jen kousek k realizaci. Vyčlenili prostor a zřídili výdejnu ošacení a posléze potravin. Akátky, z.s., coby zkušený partner, pomohl radou. A co víc, protože je tento spolek registrován u potravinové banky, začali každou sobotu přivážet balíčky základních potravin a drogerie od spolupracujících dárcovských organizací. »Od členů, přátel a dobrovolných dárců získáváme ošacení a potřeby pro děti. Zpočátku jsme mysleli, že to nebude fungovat, pro celospolečensky pěstovaný antikomunismus. Ale skutečnost nás mile překvapila,« pokračoval Říha s tím, že potravin vydali již 12 tun a 500 kilogramů ošacení.

Zavedeny jsou dva výdejní dny. Úterý pro výdej ošacení, potřeb a hraček, v sobotu je výdej potravin. »Vše hradíme z vlastních zdrojů, nemáme žádné dotace od státu,« podtrhl Říha a pokračoval: »I dopravu si platíme téměř ze svého. Jedna paní nám například na vlastní náklady pravidelně posílá oblečení a hračky. A příkladem jde i předsedkyně KSČM, která nakoupila velmi žádané dětské pleny, sunary, hračky a potřeby pro děti.«

Pomoc i v bydlení

Druhou fází jejich projektu je pomoc v bydlení. Brněnští komunisté poskytli prostory v objektu strany v jihomoravské metropoli (adresa Křenová 67), a po rekonstrukci a změně užívání je budou nabízet k ubytování sociálně slabých a invalidů. Martin Říha opět položil důraz na to, že vše je v režii KSČM a spolku Akátky, oba subjekty do projektu vstoupily rovným dílem, brněnští komunisté navíc poskytují nemovitost. »Jak jsme zjistili, žádná politická strana toto dobrovolně nedělá, a to inkasují peníze od státu (za volební hlasy – pozn. aut.)«

Přehled o tom, kdo v dosahu těchto dvou brněnských organizací potřebuje neodkladnou pomoc, mají právě Akátky. Bohužel kapacita není bezedná a pomoc se dostává cca ke dvěma stovkám lidí. Přivítali bychom, kdyby se podařilo projekt rozšířit do celé republiky, konstatovali pro náš týdeník komunisté i spolek Akátky.

Mezi spolupracovníky na tomto projektu je velké množství dobrovolníků, mezi nimi i členky Levicových klubů žen. Dokonce se zapojují do veřejně prospěšné práce i mnozí z těch, kteří pomoc čerpají.

Kam nás dovedl »samet«?

Ohlasy na humanitární činnost jsou milé. »Víte, ono není nad to, když vám dojde matka s dítkem, které nemá pořádné boty a zimní oblečení. To se stalo před Vánocemi. Dítko dostalo zimní oblečení a boty a navrch spoustu hraček. Ta radost v dětských očích je tou nejlepší odměnou pro nás všechny. Jsem 54 roků na světě a nikdy jsem nevěřil, že něco takového zažiji. Kam nás přivedly vlády za více jak 30 let po tzv. sametu!« svěřil se Říha. Ta radost v očích dětí a seniorů sobotu co sobotu ho ještě více »nako- pává« a dnes ví, že to, co rozjeli, má smysl. »Komunisté chtějí a budou pomáhat lidem. Proto jsme se také rozhodli, že poskytneme třem dětem z nízkopříjmových rodin zcela zdarma pobyt na táboře, který pořádají pionýři.«

Na podzim tedy budou brněnští komunisté otvírat ubytovnu a sociální byt. Třeba i pro vybavení těchto prostor mohou mít (zejména) Brňané něco, co sami nepotřebují. »Když se každý podívá doma, jistě najde ošacení i hračky, ale i nábytek či vybavení bytu, spotřebič apod.,« vyzval Říha.

Monika Hoření

FOTO – Facebook KSČM Brno a Akátky

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.