Válka je blbost a my proti ní nesmíme přestat bojovat!

od redakce

Do metropole Vysočiny Jihlavy přijeli v sobotu lidé protiválečného přesvědčení, aby na mítinku na Masarykově náměstí projevili svůj občanský postoj, jenž lze zformulovat do tří hesel: NE vyzbrojování Ukrajiny!, NE vysílání českých vojáků!, NE podpoře válečného konfliktu!. Akci připravil OV KSČM Jihlava a podílely se na něm další spolky a vlastenecké organizace.

Europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná začala citátem z bohatého myšlenkového odkazu herecké legendy Jana Wericha, že »proti blbosti i bohové bojují marně«. Právě s marností se občané ČR v posledních dnech a týdnech setkávali, a nadále setkávají. Všem lidem zdražují potraviny, energie, někteří si zaplatí dvojnásobek za dopravu, inflace sžírá dlouholeté úspory. »A teď do toho všeho ještě válka. Slovo, které jsme vnímali již jen historicky. V posledních dnech a týdnech se k nám nebezpečně přiblížila. Válečný konflikt na Ukrajině, to už není Afghánistán a Sýrie, to je bída a utrpení pár set kilometrů od nás!«

Přestát si hrát na vojáčky

Konečná vysvětlila, v čem spočívá lež současné proválečné propagandy, která události vypráví zprostředka. Nebylo to žádné vojenské cvičení Ruska, které vyvolalo eskalaci napětí, ale organizovaný převrat na Ukrajině, na kterém se aktivně podílely USA. V nově ustavené ukrajinské vládě po Majdanu usedli tři cizí státní příslušníci. Nově instalovaný proamerický prezident vydal dekrety, atak se ukrajinskou občankou s funkcí vicepremiérky hbitě stala Natalija Jarešková, dříve pracovnice americké ambasády v Kyjevě.

Konečná upozornila, že »Rusko cvičí v rámci svých vlastních hranic, nikoli tisíce kilometrů od nich; 56 % všech vojenských výdajů na světě připadá členům NATO; na Rusko jen 3 % světových výdajů. O tom, jak je kdo potenciálně nebezpečný, ať si udělá obrázek každý sám«.

Předsedkyně KSČM se diví, že je bývalý americký prezident Trump vykreslován jako válečný štváč, zatímco Biden, jenž zvýšil americké zbrojní výdaje o dalších 40 mld., tak líčen není. Europoslankyně zopakovala stanovisko, že KSČM jako jediná politická strana odmítala vstup do NATO a stojí o to, aby ČR byla neutrální zemí, tak jako Rakousko.  

Vyzvala Fialovu vládu, aby si »přestala hrát na vojáčky« a začala řešit to, k čemu je určena, tedy problémy občanů. Vyzvala USA a NATO, aby splnily, co jejich představitelé slibovali na počátku 90. let: že se ani o kousek neposunou východním směrem. »Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy proti ní nesmíme přestat bojovat. Válka je blbost, a my proti ní nikdy nesmíme přestat bojovat!« zakončila předsedkyně KSČM.

Projev Kateřiny Konečné v Jihlavě.

Islamizace hrozí stále

Před válkou, jež by mohla přerůst v jadernou, varoval voják, generálmajor v. v. Hynek Blaško, europoslanec SPD, který byl dalším řečníkem na jihlavském mítinku. Připomněl v té souvislosti dřívější vyjádření ministryně Heleny Langšádlové použít proti Rusku i jadernou zbraň. »Nejsme nijak vzdáleni od Ukrajiny, místa případného válečného konfliktu. Kdyby někdo použil jaderné zbraně, tak to odskáčeme stejně jako lidé tam. To by měli mít tito váleční štváči na paměti – měli by mít na paměti zničenou a dvěma světovými válkami rozvrácenou Evropu. To chtějí znovu?«

Europoslanec Blaško připomněl, že pokračuje islamizace Evropy, ačkoli tento fakt zmizel z prvních stránek novin a prakticky se o něm nehovoří. To považuje za stálou hrozbu, protože uprchlíci do Evropy proudí stále.

Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí, jež pořádalo protiválečný mítink 29. ledna v Praze před Generálním štábem AČR, zdůraznil, že boj za mír není jen věcí komunistů, ale všech, kteří to myslí s ČR dobře. »Slibovali nám v roce 1999, kdy byla naše země zavlečena do NATO, že tento pakt nám zajistí mír a bezpečí. A jaká je realita? Afghánistán, Libye, Sýrie… A my nechceme, aby na tento dlouhý seznam přibyla jakákoli další země,« hřímal. Odmítl plány, aby ČR předala ze svého rozpočtu dar munice ve výši 37 milionů korun. Řešení aktuální situace spatřuje v mírové spolupráci, diplomatických jednáních, mezinárodním právu, Chartě OSN a Minských dohodách.

Dar pro nový Drang nach Osten

Na mítinku promluvil také kandidát KSČM na prezidentský post Josef Skála. Konečná jej uvedla slovy, že je důležité, aby na Pražský hrad usedl člověk, který bude jednat v duchu míru. Bude podle všeho jediný, kdo z uchazečů o úřad prezidenta »neohne záda před NATO«.

Hanba České republiky, jež podle diktátu USA vyšle na Ukrajinu zbraně, je o to větší, vyslovil Skála, že se podvolila země-první oběť německé nacistické agrese. »A teď jako kdyby chtěla spáchat Mnichov napodruhé, a vlastnoručně! My se této hanbě musíme postavit. Tehdy po Mnichovu jsme museli nuceně v našich zbrojovkách vyrábět zbraně pro Němce, dnes chceme zbraně vyrobené v ČR dodávat jako dárek pro nový ‚Drang nach Osten‘,« podivil se nad neuvěřitelnou servilitou. Protestovat proti tomu není jen věcí radikální levice, protože mezi obyvatelstvem jde o většinový názor, který sdílí mlčící většina. Ta musí dostat hlas.

Jednou z nejnebezpečnějších pandemií současnosti je dle něho tzv. rusofobní vzteklina. Vzteklina proto, že přišla o rozum a čiší z ní fanatismus. Tuto vzteklinu musíme porazit – je přesvědčen – a až ji porazíme, vyřešíme naše problémy (například energetickou chudobu) lépe než Fialova vláda, ubezpečil Skála.

Ukrajinští pracující chtějí také mír

Na mítinku zazněly zdravice od představitelů organizací, které také sdílejí protiválečný názor. Předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková připomněla, že letos tomu bude 80 let, co němečtí okupanti vypálili obec Lidice. Zdeněk Trippé z Klubu českého pohraničí Táborska přednesl protest podepsaný předsedou Národní rady KČP Jaroslavem Hudcem. Klub českého pohraničí má zájem o udržování přátelských vztahů se sousedními národy a státy. Odmítá členství ČR v NATO, násilné řešení mezinárodních problémů, zapojování AČR do válečných konfliktů bez souhlasu OSN a budování cizích vojenských základen na našem území. Protestoval proti nerozvážnému počínání ministryně obrany a ministra zahraničí, vyzval vládu a parlament, aby přijaly optimální rozhodnutí směřující ke zmírnění napětí mezi státy.

Za jednu z odborových centrál, OS Čech, Moravy a Slezska, promluvil Stanislav Grospič. Zdůraznil, že na válečné šílenství vždy doplácejí obyčejní pracující, kteří se stávají oběťmi válečného utrpení. Hrozba války se dostává stále blíže k ČR.

»Dnes, kdy nám vláda předkládá nové ‚balíčky‘ podobné těm, co jsme zažili v roce 2008 a následujících letech (za vlády ODS), tak se upevňují koloniální vazby na USA… Sama Ukrajina a ukrajinští pracující netouží po ničem jiném, je přesvědčen Grospič, než po míru, ne válečné běsnění, jak nám ukazuje ČT a vnucují USA. Musíme udělat vše pro to, aby ČR přestala být kolonií.

Spojme se!

Právě když demonstrace vrcholila, dorazil z Bratislavy bývalý slovenský premiér a někdejší čs. vicepremiér Ján Čarnogurský. Znovu připomněl mainstreamovými médii zamlčovanou pravdu, že Spojené státy nikdy nevynaložily takové množství peněz na převrat jako na ukrajinský Majdan, čímž se chlubí sama vysoká americká představitelka Victoria Nulandová. USA chtějí změnit uspořádání světa. Čarnogurský poukázal na dvojí metr, kdy některé sdělovací prostředky vnucují tezi, že Ukrajina má mít právo na svobodné určení svého bezpečnostního rámce, ale když totéž oznámí druhá strana (např. Kuba či Venezuela mohou vojensky spolupracovat s RF), ministr zahraničí USA Blinken zareaguje podrážděně, že v takovém případě Spojené státy tvrdě zakročí.

Když se nevzepřeme tlaku na naše národy, bude to pokračovat, míní Čarnogurský. Evropa bude muset nakupovat drahý americký plyn, čeští a slovenští vojáci budou rukovat do amerických válek – »jaký byl náš či váš problém s Irákem? Ale museli tam slovenští i čeští vojáci rukovat, a byli i mrtví«…

Čarnogurský ocitoval z klasického díla, Kollárovy básně Slávy dcera, v níž se nachází verš o »dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům«. Právě současné Rusko vidí jako jedinou sílu, která je schopna mocensky se postavit rozšiřování USA a poskytnout ochranu tomu, kdo ji potřebuje.

Na Slovensku vedeme zápas – pokračoval Čarnogurský – abychom se ubránili tzv. obranné dohodě s USA. Strany slovenské vládní koalice před volbami i po nich lhaly, když ubezpečovaly občany, že žádná smlouva s USA nebude. Ejhle, smlouva USA-SR byla minulý týden ve Washingtonu podepsána. Slovensko bude následovat osud kolonie, obává se právník Čarnogurský, bývalý slovenský ministr spravedlnosti a někdejší chartista. Ale slovenští odpůrci americké nadvlády se nevzdávají, neboť probíhají »pomalu každé dva dny« demonstrace ve slovenských městech. »Pokud se nám nepodaří zabránit ratifikaci, tlak USA bude pokračovat,« vyjádřil obavy.

V tomto zápase, který vedeme v ČR a na Slovensku, se musíme spojit, což nevyžaduje vzdát se jiných svých názorů, vyzval Čarnogurský.  »Nikdo ode mě nepožaduje, abych se vzdával svých postojů, které mám v mnoha ohledech jiné, než mají komunisté, ale teď máme jiné protivníky a je nutné považovat za své spojence všechny, kteří mají stejného protivníka.«

Republiku ovládá strach

Na závěr vystoupil expředseda ÚV KSČM a bývalý místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Českou republiku ovládá dle něho strach, jestli bude či nebude válka, jestli budou občané schopni ze svých výplat zaplatit potraviny a teplo. I on poukázal na dramatické rozdíly mezi nízkou cenou plynu z Ruska a vysokou cenou přes burzu.

Česká vláda podporuje válečné úsilí Ukrajiny, protože jí dodává zbraně, a útočnou válku, což ostatně vedlo některé občany k podání trestního oznámení na členy Fialovy vlády podle paragrafů 406 a 407 trestního zákoníku (Příprava a podpora útočné války). »To by se Američanům líbilo, že by se válka vedla zpoza moře a do východní Evropy by dodávali zbraně,« uvedl Filip a připomněl následky války v Jugoslávii, jež jsou obrovské.

Jestliže platí princip lidských práv, tak platí i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a ten v úvodu říká, že každý národ má právo na svůj politických režim a na využívání svého přírodního bohatství. »A o to jim jde, aby mohli krást cizí přírodní bohatství a obohacovat se na náš úkor. To nesmíme připustit!«

Filip vyzval ke spolupráci Slovanů v duchu vynikajících vztahů mezi Čechy a Slováky i po rozpadu společného státu, které by mohly být příkladem i pro Ukrajince a Rusy.

Záznam z demonstrace v Jihlavě.

(mh)

FOTO – ihalo.cz/Martin Kalous

Přečtěte si další články

10 komentáře

fronda 07/02/2022 - 23:19

Ukrajina zase bude svobodná a demokratická a banderovci zase budou prchat ke svým chlebodárcům na západ.

o.motl 07/02/2022 - 10:31

Myš, která řvala.

PetJednaLenin 06/02/2022 - 22:21

Ja bych za ANO, SPD, KSC a CSSD svolal kvuli pandemickemu zakonu, distancni volbe a za Rusko na Letnou milionovou demonstraci. Uvadi Jiri Ovcacek, proslovy proti totalite a diktature Okamura, Babis, Filip atd + prekvapeni (s. Lukasenka, Chavez?). Kulturni vlozka Landa, Kolar a Csakova, sibenice a gilotiny s sebou, vbodneme Fialove vlade zluty spendlik!

PetJednaLenin 06/02/2022 - 17:41

KGB děkuje za podporu!!! 🇷🇺💓

fronda 06/02/2022 - 20:59

A CIA se vzteká.

jmm 06/02/2022 - 11:44

NE vyzbrojování Ukrajiny!, NE vysílání českých vojáků!, NE podpoře válečného konfliktu!.
A “Go Home USA”….

Yurri Simon 06/02/2022 - 14:54

Ty běž domů, kašpare…

PetJednaLenin 06/02/2022 - 17:42

KGB děkuje za podporu!!! 🇷🇺💓

PetJednaLenin 06/02/2022 - 22:21

Ja bych za ANO, SPD, KSC a CSSD svolal kvuli pandemickemu zakonu, distancni volbe a za Rusko na Letnou milionovou demonstraci. Uvadi Jiri Ovcacek, proslovy proti totalite a diktature Okamura, Babis, Filip atd + prekvapeni (s. Lukasenka, Chavez?). Kulturni vlozka Landa, Kolar a Csakova, sibenice a gilotiny s sebou, vbodneme Fialove vlade zluty spendlik!

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.