Ve FN Motol se slavilo 30 let kochleárních implantací u dětí

od redakce

V kinosále Fakultní nemocnice Motol se 22. září slavilo. Foniatři, chirurgové, psychologové, logopedi, inženýři, sociální pracovníci, ale i sami uživatelé kochleárních implantátů se ohlédli za 30 lety implantací dětí v České republice. Program, kromě výsledků třicetiletého úsilí, nabídl i zajímavý pohled na budoucnost v této medicínské oblasti.

Centrum pro dětský sluch Tamtam má za sebou také více než 30letou historii a bylo po celou dobu rozvoje implantací v ČR u toho. Stálo a stále stojí po boku rodičům a jejich dětem, kteří procházejí procesem implantace, a pomáhá jim při následném rozvoji komunikace. Tamtam proto nechyběl mezi pozvanými hosty.

Odpoledne zahájila MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D., vedoucí lékařka foniatrické části FN Motol. Zdůraznila, že péče o osoby se sluchovým postižením je náročná a musí být komplexní. Ve svém příspěvku pak uvedla, že za 30 let dostalo 799 dětí celkem 995 kochleárních implantátů. Její slova – kvůli svým pracovním povinnostem virtuálně – potvrdil i současný přednosta Kliniky ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Krásným poděkováním za práci celého týmu lékařů a sociálních pracovníků byl příspěvek logopedky Mgr. Jitky Holmanové, která byla i u první kochleární implantace českého dítěte, která proběhla v roce 1992 ještě v zahraničí. V krátkém filmu představila první české implantované dítě Miroslava Radu, který po získání implantátu navštěvoval běžné školy, vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde dne i učí. Přímo v sále byly přítomny další tři implantované děti, dnes už dospělé. S dojetím děkovaly všem za navrácení sluchu, které jim umožnilo studovat a žít běžným způsobem života. Zkušenosti a osobní rozvoj první stovky pacientů implantovaných v ČR v letech 1992-2000 pak představila psycholožka PhDr. Eva Vymlátilová. O metachronních (časově následných) kochleárních implantací s delším časovým odstupem hovořil ORL chirurg MUDr. Jiří Skřivan. A o životě implantovaných promluvila Mgr. Leona Pejcharová, předsedkyně Spolku uživatelů kochleárních implantátů.

Informační stánek Tamtamu.

Tamtam s třicetiletou zkušeností

Svou třicetiletou zkušenost s prací s dětmi se sluchovým postižením prezentovalo i Centrum pro dětský sluch Tamtam, konkrétně jeho ředitelka Mgr. Jana Fenclová a vedoucí Rané péče Čechy Mgr. Martina Péčová. Připomněly milníky ve spolupráci s jednotlivým centry kochleárních implantací v ČR a nabídly i pohled do budoucnosti. »Třicet let spolupráce s centry kochleárních implantací neznamená ukončení jedné etapy, ale naopak kontinuální rozvoj a systematizaci mezioborové spolupráce ve prospěch klienta,« uvedla Fenclová. I v budoucnu bude k cílům Tamtamu patřit včasná diagnostika, kvalitní kompenzace i rehabilitace dětí se sluchovým postižením a podpora jejich rodin.

ČR má vysokou úroveň péče

Stejně zajímavý pohled na současnost a především budoucnost této medicínské oblasti nabídl také Ing. Miroslav Okluský. Biomedicínští inženýři vyvinuli například robotické zavádění elektrody prostřednictvím systému Robotol, které nabízí atraumatický průběh zavedení kochleárního implantátu. Česká republika je jednou z pěti zemí Evropy, která tento systém již používá. Studuje se i možnost plně implantabilního kochleárního implantátu, který by byl celý pod kůží, tedy bez umístění řečového procesoru vně hlavy. Připravuje se využití zobrazovacích metod během operací či automatické nastavení procesoru pomocí deep learning. Pracuje se i na možnosti optického kochleárního implantátu, tedy nahrazení stimulace nikoliv elektrickým proudem, ale optickým zaměřením.

Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu již 32 let. Poskytuje jim komplex bezplatných, vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb a podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Realizuje i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem.

Kontakt: www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz

(za, mh)

FOTO – Centrum pro dětský sluch Tamtam

Přečtěte si další články

2 komentáře

negárfýld 30/09/2022 - 09:20

taky dobrý – už 29. dát článek o akci z 22. září… A dokonce ho psaly(i) dvě(dva) autorky(ři) – fakt dobrý, zřejmě slušnej oddíl…

Vilma 30/09/2022 - 11:51

Vždyť to je oslava kapitalistického zdravotnictví

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.