Vláda posílí boj proti domácímu a sexuálnímu násilí

od redakce

Domácí a sexuální násilí zůstávají častými formami násilí v naší společnosti. Policie v loňském roce zaznamenala nárůst u všech trestných činů souvisejících právě s domácím a sexuálním násilím. Vláda ČR proto ve středu 23. srpna 2023 schválila nový akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026.

Akční plán reaguje na nárůst případů i na to, že mnoho z nich zůstává nenahlášeno. Policie evidovala loni přes 430 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí a 318 případů nebezpečného pronásledování. Stejně jako v roce předcházejícím byl zaznamenán nárůst ohlášených případů znásilnění. V roce 2022 vzrostl počet případů ze 773 na 880 případů. Na vzestupu je též počet vražd motivovaných osobními vztahy, zahrnující také případy domácího násilí. V roce 2022 bylo zaznamenáno 76 případů, což je o 19 skutků více než v roce předchozím. Data policie za 1. polovinu roku 2023 naznačují, že k nárůstu všech ukazatelů dojde i v tomto roce – policie totiž eviduje již 42 vražd motivovaných osobními vztahy.

Akční plán má proto zlepšit stávající úroveň pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. Obsahuje 22 opatření se 104 úkoly pro jednotlivá ministerstva na následující 4 roky a je rozdělen do 3 strategických oblastí: prevence, podpora obětí a systémové zabezpečení řešení genderově podmíněného násilí. Akční plán byl zpracován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Vládě jej předložila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

»Ze své předchozí praxe i ze spolupráce s organizacemi jako Rosa, proFem a řadou dalších vím, že náš systém pomoci obětem není zdaleka dokonalý. Stále chybí specializované služby, dostatečné proškolení různých profesí či větší důraz na prevenci. V červnu proto vláda schválila návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Nyní schválila nový akční plán a v následujících týdnech vládě předložíme také nový zákon o domácím násilí. Všemi těmito opatření přispíváme k plnění programového prohlášení vlády, ve kterém se zavázala k podpoře obětí domácího a sexuálního násilí,« říká Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

»Akční plán obsahuje řadu konkrétních opatření. Většina z nich bude realizována ve spolupráci s organizacemi poskytujícími specializovanou pomoc obětem. Jde třeba o zajištění provozu bezplatné telefonní linky pro oběti, další rozvoj specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí či zvýšení dostupnosti terapií pro osoby, které se dopouštějí násilí. Chceme se také zaměřit na další vzdělávání policie a dalších profesí přicházejících do styku s oběťmi,« dodává Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

»V souvislosti s plněním akčního plánu Rosa spustila bezplatnou telefonní linku pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Rozšířili jsme také počet lůžek v našich krizových bytech. To vše díky financování z Norských fondů. Věřím, že přijetí akčního plánu i případná ratifikace úmluvy proti domácímu násilí přispějí k tomu, že dostatečné financování služeb pro oběti bude zajištěno i v budoucnu,« říká Branislava Marvánová Vargová, vedoucí služby odborné sociální poradenství organizace ROSA – centra pro ženy, z.s., a předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

»V současnosti dokončujeme přípravu PORTu, prvního komplexního centra pro oběti sexuálního násilí v Česku. Jde o jednu z priorit nového akčního plánu, kterou tímto naplňujeme. Ovšem financování PORTu i ostatních specializovaných služeb pomoci obětem genderově podmíněného násilí není dostatečné a my musíme vynakládat značné kapacity, abychom finance na rozjetí a provoz PORTu zajistili,« upozorňuje Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí.

»Práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích, je klíčovou součástí řešení problému. Prostřednictvím terapie lze násilí zastavit a zabránit jeho opakování i transgeneračnímu přenosu. Organizace, které tuto terapii poskytují, však dlouhodobě nezvládají naplnit poptávku po službách. Je proto nutné, aby došlo k navýšení jejich kapacit a systémovému ukotvení, včetně financování. I proto jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi spustili kampaň #zastavnasili, která o tématu informuje laickou i odbornou veřejnost. Na webu www.zastavnasili.cz lze najít i mapu podpory pro všechny, kteří se násilí dopouští a chtějí to změnit,« dodává Josef Petr, z Ligy otevřených mužů z.s..

(red)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.