Vnitřní krize vlády

od redakce

Aktuální hrozby, falešné recepty, skutečná řešení

Na osmdesát zájemců z celé republiky se zapojilo v sobotu do VI. ročníku Brněnského odborného semináře, který uspořádala městská organizace KSČM pod ústředními tématy: Aktuální hrozby, falešné recepty, skutečná řešení.

Kandidát široké vlastenecké fronty na příštího prezidenta ČR, politolog, historik, publicista Josef Skála poukázal na to, co dnešní společnosti hrozí a kudy z pasti ven. Uvedl, že v 60. letech minulého století lidé u nás byli přesvědčeni, že zítra budou žít líp. Kapitalismus drhnul a socialismus měl vize. V dnešní kapitalistické realitě se třetina lidí propadá do chudoby a za pár měsíců budou na tom ještě hůř. Podle vládní propagandy mají pochopit a jednat, jako bychom byli účastníky války na Ukrajině, která prý může za všechno špatné. Přitom velmi snadno může nastat technické a lidské selhání v obsluze zbraní a ČR se může stát terčem odvetného úderu.

Potíže lidí jsou podle Skály důsledkem vnitřní krize Fialovy vlády, která realizuje svoji politiku na cizí účty a cizí dluh. Pod falešnými hesly a moralizující hysterií zbavuje lidi základních občanských práv. Máme se úplně odstřihnout od ruských energetických, surovinových i potravinových zdrojů bez ohledu na to, co to v ČR způsobí. Členové vlády podporují spuštění nové »železné opony« východně od našeho území, přes kterou budou jen »velcí kluci« určovat, co se smí a co je správné. »Ohrožuje to národní zájmy ČR. Měli bychom se velmi rychle naučit tomu čelit, jak to uměli naši předchůdci ve 30. a 40. letech minulého století. Situace vyžaduje vytvořit širokou lidovou frontu proti ekonomickému a sociálnímu válcování společnosti. Prosazovat oprávněné zájmy lidí se nám daří velmi málo! Třeba řešení palčivého problému, např. bydlení, musí být věcí státu, který zahájí na pozemcích veřejného sektoru masivní bytovou výstavbu. Lidé k tomu mohou Fialovu vládu přinutit,« uvedl Skála.

Dále upozornil, že pokud KSČM nechce, aby se setrvačností posunovala ke svému vymazání z politické mapy ČR, musí se nejen komunisté umět domluvit s vlasteneckými spolky a stranami na vytvoření široké vlastenecké levicové sociálně cítící koalice. Jen tak bude mít šanci dostat se letos na podzim do postů na vedení radnic a později i do Poslanecké sněmovny. Někde se daří takové volební uskupení ustavit. Chyba byla, že KSČM se v minulých letech hodně zabývala sama sebou, místo aby přednostně pomáhala řešit aktuální problémy neprivilegovaných lidí.

Záleží jen na občanech

Vysokoškolský pedagog, spisovatel, ekonom a novinář Radim Valenčík potvrdil, že záleží jen na nás, občanech, kam až reakci ve společnosti pustíme. Sama si zábrany nevytvoří. Žel stále chybí teorie a vize perspektivní, realistické, přitažlivé společnosti. Jen málo politických představitelů dokáže pochopit realitu, najít schopnost komunikovat s různými lidmi kritizujícími dnešní poměry a sjednotit se do houfu pod společnou vlajkou. A pak hledat způsoby řešení potřeb obyčejných, nemajetných pracujících lidí, včetně osob sociálně vyloučených. Je to velmi náročný úkol!

Valenčík žil několik let v Oděse. Popsal, jak chybělo málo, aby Ukrajina byla nejrozvinutější zemí ze států vyhlášených po rozpadu SSSR. Nacionalistické aktivity její rozvoj zhatily a přinesly zemi devastující válku. Odpovídal i na dotazy k možnosti použít v ní taktické radiační zbraně. První jaderný útok byl při útoku NATO na Jugoslávii. Alianční vojáci tam použili munici s ochuzeným uranem k prorážení pancířů. Oblasti Srbska jsou dnes radiačně zamořeny, což klade velké nároky na rozpočet. Ukrajinští nacionalisté by chtěli použít radiační munici i proti Rusům.

Všechno zaplatí spotřebitel

Další řečník, Ivan Noveský, je expertem v energetice, dříve první místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Stavěl zásobníky plynu i tranzitní plynovody na jižní Moravě. Plynofikaci Československa zahájil v 60. letech plynovod Bratrství. Potřebujeme 8-10 miliard metrů krychlových plynu ročně. Toto topné médium vyčistilo životní prostředí. V Brně se podařilo zavést centrální zásobování více než 100 000 rodin teplem a k tomu i podniků a institucí. Nyní hrozí, že se od plynu jako topiva vrátíme ke spalování dřevní štěpky, což může přivodit lidem přírůstek výskytu rakoviny, a k lehkým topným olejům. Většinu zemního plynu z Ruska spotřebovává průmysl, který dnes neví, čím ho dle přání politiků rychle nahradit, aby průmyslovou výrobu nezastavil. Gazprom má s evropskými zeměmi a firmami 40 kontraktů na dodávku zemního plynu, jen s ČR nemá smlouvu žádnou. V roce 1996 stál kubík plynu tři koruny, Pražská plynárenská dnes nabízí jeden metr krychlový za 33 Kč. Jeho ceny stanovovalo do roku 2000 Ministerstvo financí ČR. Od roku 2001 zahájil činnost ERÚ. Zakládal jej Noveský, podle kterého je to dnes jen úřad. Také proto, že dnes všechno zaplatí konečný spotřebitel. I tak, aby vlastníci měli dividendy i v případě, kdy ekonomický zisk je menší.

V ČR je osm zásobníků plynu, vlastní je zahraniční firmy. Po zimě jsou plné z 20 procent a nařízením EU se mají naplnit do 30. září na 80 procent. V letech socialismu byly plněny na sto procent a čistil se zde od příměsí plyn proudící potrubím dál na západ.

Pokud jde o elektrický proud, ČR je zatím soběstačná a proud i exportuje. Jedna kilowatthodina vyrobená z jádra stojí 25 haléřů. Ale vloni na burze se prodávala kWh až za 8 Kč. Kam že se ztrácejí peníze? Není žádný důvod tomu, aby se česká elektřina prodávala ČR za stále rostoucí německé ceny. Rozumná cena elektřiny by mohla být dle Noveského za 3-4 koruny/kWh. Naopak Slováci si zafixovali její ceny do roku 2024. ČR by potřebovala mít vlastní smlouvy s dodavateli a nakupovat i ruský plyn za slovenské ceny.

Zdravý rozum

Sociolog a člen ÚV KSČM Karel Klimša na brněnském odborném semináři mluvil na téma: »Zdravý rozume, prosím, vrať se!« Když jej nemají ti navrchu, občas žije mezi obyčejnými lidmi dole. Klimša konkretizoval, že zdravý rozum to nemá lehké už od převratu. »Nejdříve bylo třeba zamlčet to dobré, co lidem přinesl socialismus, a zbavit se všeho, co by ho mohlo připomínat v průmyslu, zemědělství, kultuře, školství… Pak jsme se pomalu – my ani tak ne, hlavně nastupující generace – učili nenávidět Sovětský svaz a milovat dříve nenáviděný Západ. Potom začala perná práce na přepisování dějin (a šlo se dál a dál do minulosti). Něco bylo třeba dělat s národním cítěním, vlastenectvím a slovanskou sounáležitostí. Překážet začaly národní zvyky, tradice, svátky… Vždyť přece je Valentýn, Den matek místo MDŽ, Den veteránů místo Dne ČSLA. Postupně bylo třeba rozložit, anebo ‚přebudovat‘ morálku a hodnoty. Recept byl jednoduchý – otočit a postavit vše na hlavu! A taky lidem vysvětlit, že za ten úpadek, který bude stále zřejmější a citelnější, může někdo jiný, než tento režim. A proto je tak nutný obraz nepřítele. A přesto je žádoucí věřit, že nás zdravý rozum neopustil navždy. A hlavně nejen věřit, ale také pro to něco dělat!« vyložil Klimša s tím, že prožíváme proces zničení vlastenecké energie českého národa po roce 1945.

Vize není dogma

Na jednání vystoupil též Vítězslav Pilmajer z Plzně, který studoval v Kyjevě. Podle něj česká vláda je výraz hrůzy, nic řádně neřídí ani nekontroluje, nemá ani vizionáře, kteří se naopak občas vyskytují v pozicích politické levice. Vize není dogma, potřebuje odvahu k racionálnímu uvažování a trochu politického talentu ke spojování potřebné většiny v koaličním zájmu. Zatím se to levicovým aktivistům nedaří. Letošní podzimní komunální volby budou první zkouškou, jak se podaří většinovou levicovou koalici s účastí KSČM vytvořit. Demokracii vláda považuje za diktát menšiny nad většinou. Dle Pilmajera k nápravě stavu je nutné aktivovat lidi do společné široké předvolební fronty proti pětikoalici.

Stát je zadlužen částkou 3,7 bilionu korun. ČR jako jediný stát mezi okolními zeměmi nemá s Ruskem podepsaný dlouhodobý kontrakt na dodávku plynu. Dále zaznělo, že Fialova vláda nedělá nic pro to, aby český spotřebitel měl levnější plyn, protože premiér je německý exponent. Kdyby zařídil levnější plyn pro Čechy, zchudli by kvůli tomu Němci. A to je naprosto nepřípustné! ČR je v situaci, kdy si hlavně v Německu draze nakupuje právo dodávat Evropě levnou energii. Tu pak o to dráž nakupuje zpátky. Dle renomované západní firmy v roce 2033 budou držiteli 95 procent evropských povolenek Polsko, Bulharsko a ČR. Současné nízké ceny energií prudce stoupnou.

K politickému dění na Ukrajině Pilmajer dodal, že základ nacismu pochází z katolických haličských oblastí. Ukrajina je obětí nacifikace. Prapor Azov tvoří zahraniční žoldáci a sociální živly. V roce 2014 zabili v Doněcké oblasti 15 000 obyvatel, hlavně Rusů. Až nyní pomohlo Rusko vyčistit oblast od nacistů a fašistů.

Z HaNo NAŠE PRAVDA

V následné rozpravě účastníků Skála potvrdil, že celostátní levicový deník Haló noviny ukončí svoji činnost 28. dubna. Důvodem je nedostatek provozních financí na jeho vydávání. Žádný deník se neobejde bez dotace, o to víc, když postrádá obchodní objednávky k publikování reklamy. Od 29. dubna proto na Haló noviny naváže týdeník pod názvem NAŠE PRAVDA.

(vž)

Přečtěte si další články

10 komentáře

Fery 25/04/2022 - 07:51

…což je úplná pitomost. Vy komunisté jste například zavraždili mnohem víc lidí než nacisté, ty trotle. Jenom počet obětí maoismu se odhaduje minimálně na 40 milionů lidi…kam se hrabe nějaký Hitler.

fronda 25/04/2022 - 22:46

Nesmysl. Mao byl přítelem amerického režimu. A zdaleka nejvíc lidí povraždili “demokrati”. Samozřejmě ti “liberální”. A stále v tom vraždění pokračují.

psy_cho 26/04/2022 - 14:54

Kam na ty pitomosti chodíš, ty ses dostal maximálně do druhé třídy Zvl.Š. Mao, Stalin a Lenin jsou největší komunističtí vrazi, na ty nemá nikdo a nic. Jejich teroru se nic nevyrovná, za nimi pokulhává Hitler a jeho boys.

hogo fogo 24/04/2022 - 23:22

SLÍĎÁK americký HOMER 71 u Moldavka

https://www.flightradar24.com/HOMER71/2b9a1db2

hogo fogo 24/04/2022 - 23:21

Bezpilotní SLÍĎÁK americký FORTE 12 u Moldavska

https://www.flightradar24.com/FORTE12/2b9a3cbf

NINO 24/04/2022 - 18:11

V Halo novinách redaktoři šířli naši komunistickou pravdu. Komentáře na to dávali většinou nesoudruzi antikomunité s bizarními jmény.
Doufám, že nový týdeník bude jen o jedné naší komunistické pravdě?

Fery 24/04/2022 - 20:33

Vaše komunistická “pravda” zkrachovala a nechala po sobě milióny mrtvých, ty blbe.

fronda 24/04/2022 - 22:56

…což je nejméně ze všech významných ideologií.

NINO 25/04/2022 - 08:27

Nesoudruh, antikomunista FERY, nám sem hodil jedno velký smradlavý antikomunistický HOVNO. Nečekejte od nich něco jiného.

psy_cho 27/04/2022 - 08:22

Hovna si nezaslouží nic než hovna.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.