Vypustili jez a rozhrnuli štěrk v korytě

od redakce

Každoroční srážku hladiny na jezu v Přerově zahájil s. p. Povodí Moravy. Po vypuštění tam čekala dělníky pravidelná údržba jezu i nadjezí a rozhrnování štěrku v korytě Bečvy z míst jeho nadbytku do míst, kde je silný proud, který jej odnese dál k dalšímu obrušování kamenů. Letos běží i těžba žádaného druhu štěrku v nadjezí. Práce potrvají týden, pak vodohospodáři jez opět napustí.

V pátek 22. července tam začalo vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Vodohospodáři udělali kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí a především těžbu a rozhrnutí proudem vytvořených štěrkových lavic, které zmenšují průtočnost koryta řeky. Hlavní práce jsou nad jezem, nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a v lokalitě Tyršova mostu.

Snížení hladiny na jezu Přerov vytvořilo pro těžbu štěrků a rozhrnutí nánosu optimální podmínky. Těžbu schválily orgány ochrany přírody. »Část štěrkopískových nánosů převezeme a vrátíme do Bečvy, kde budou dále přirozeně sedimentovat. Práce se štěrkem je pro Bečvu přirozená. Rozhrnování štěrků není tak efektivní, postupně se totiž jezová zdrž zanáší. Na konci července tak díky těžbě a rozhrnutí štěrků dojde k obnovení kapacity průtočného profilu a zejména koryto řeky Bečvy bude připravené na pravidelné jarní ledochody,« řekl generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dál po toku, kde se znovu usadí. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody. Zahájení nového napouštění je naplánováno na 29. července.

Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí je voda odebírána pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby, vodních sportů a dalších aktivit. Jez stabilizuje sklonové poměry řeky Bečvy v městském úseku toku a toku pod jezem a slouží k útlumu energie při větších průtocích, aby se ochránil níže ležící tok. Za nízkých průtoků naopak umožňuje zadržení vody v nadjezí pro udržení života fauny a flory v toku a umožnění odběrů i při nízkých průtocích. Jez podporuje velmi potřebné rozumné hospodaření s vodou.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.