Zastupitelstvo MSK: Rezignace hejtmana a diskuse o Mošnově

od redakce

V úvodu 12. zasedání zastupitelstva 8. června si vzal slovo hejtman Ivo Vondrák. Krátce zrekapituloval své dosavadní 6,5leté působení v této pozici za hnutí ANO ve vedení kraje. V závěru svého vystoupení oznámil rezignaci na pozici hejtmana.

Za spolupráci mu poděkoval ředitel krajského úřadu. Předseda klubu zastupitelů za hnutí ANO pak navrhl zařadit jako bod jednání zastupitelstva volbu nového hejtmana. Návrh většinou koaličních zastupitelů ANO, SPOLU a KDU-ČSL prošel a za hejtmana byl následně zvolen dosavadní náměstek za hnutí ANO Jan Krkoška. Na jeho uvolněnou pozici náměstka pro strategický rozvoj a cestovní ruch byla zvolena zastupitelka za hnutí ANO Šárka Šimoňáková.

Petice, i ta KSČM

Kromě této mimořádné situace, kterou si hnutí ANO 2011 řeší svou vnitropolitickou situaci ve vedení kraje, je potřeba zmínit aktivitu občanů. Ti se aktivně zúčastnili tohoto zasedání zastupitelstva zejména v bodech, které se týkaly přípravy projektu logistického centra Armády ČR v zóně Mošnov. Na podporu těchto požadavků byly před budovou krajského úřadu veřejnosti k dispozici petiční stánky. K dispozici byla i petice KSČM proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR.

Opozice navrhovala zařadit na program revokaci usnesení Zásad územního rozvoje č. 8 z března t. r. Jako argument byl uváděn fakt, že ve smlouvě o tzv. obranné spolupráci s USA je konkrétně vyjmenováno 11 vojenských lokalit, které může využívat americká strana. Jednou z nich je právě lokalita logistického centra Mošnov. Zastupitelé kraje v době schvalování těchto zásad tuto informaci neměli. Koalice však tuto možnost revokace usnesení nepřipustila. Toto kritizovali občané, kteří jsou obyvateli obcí, jichž se výstavba centra dotýká.

Proti výstavbě »logistického centra Mošnov«

K tomuto tématu vystoupil předseda klubu zastupitelů KSČM Josef Babka. Uvedl, že o návrat Armády ČR na území Moravskoslezského kraje jsme usilovali zejména pro potřeby Integrovaného záchranného systému, když na území kraje mimo Opavu AČR nepůsobí. Avšak s ohledem na smlouvu mezi ČR a USA, jež zmiňuje i lokalitu v Mošnově, která není ve vlastnictví České republiky a byla tam zařazena bez souhlasu většinového vlastníka pozemků. Tedy Moravskoslezský kraj nemůže předpokládat, že na tomto území bude působit Armáda Spojených států. Toto jednoznačně odmítáme.

Vysvětlil následující postup, ve kterém klub KSČM na následující zářijové zastupitelstvo navrhne jako bod přijmout usnesení Zastupitelstva MSK, kterým se jasně deklaruje, že zastupitelstvo kraje nemá záměr převést vlastnictví k nemovitým věcem v katastrálních územích Petřvald, Petřvaldík, Mošnov pro potřeby výstavby »logistického centra Mošnov«, zařazeného do »Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany« z důvodu jeho předpokládaného využití Armádou USA.

Rovněž navrhne revokaci usnesení, kterým bylo přijato Memorandum o spolupráci mezi MSK a MO ČR, ve kterém nebyla ani zmínka o využití pro potřeby Armády USA. Mimo jiné uvedené memorandum náš klub pro jeho nevyváženost v minulosti nepodpořil.

Navrhnou referendum

Pokud by tato usnesení nebyla přijata, bude klub KSČM iniciovat vyhlášení krajského referenda. To může být vyhlášeno usnesením, schváleným nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva nebo na návrh přípravného výboru, který budeme iniciovat a napomáhat jeho ustavení i z řad jiných subjektů a občanů. Tuto informaci přivítali občané v sále potleskem a po jednání účast v přípravném výboru nabídli.

K těmto zásadním bodům jednání je potřeba zmínit i body s předkladem, ke kterým patřila zpráva o stavu požární ochrany, jež zmínila, že profesionální a dobrovolné hasičské jednotky na území MSK řešily za minulý rok celkem téměř 25 tisíc mimořádných událostí, což je řadí na první místo v rámci ČR. Zmíněna byla rovněž účast krajských hasičů při likvidaci lesního požáru v Hřensku a účast odřadu z MSK při pomoci po zemětřesení v Turecku.

Dalšími z bodů s překladem byl postup přípravy projektů pro čerpání financí z fondů EU a informace o postupu ukončení těžby uhlí v Moravskoslezském kraji.

Ivan STRACHOŇ, zastupitel MSK (KSČM), předseda kontrolního výboru

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.