Ženské organizace ocenily stanovisko k Istanbulské úmluvě

od redakce

»Vítáme rozhodnutí Vlády ČR o schválení Istanbulské úmluvy, kterou předá k projednání v rámci ratifikačního procesu parlamentu. Vláda tak učinila v souladu se svým programovým prohlášením, v němž se zavázala zlepšit ochranu obětí sexuálního a domácího násilí.« Zdůraznila Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, jež sdružuje desítky organizací pracujících s ženami a oběťmi domácího násilí. Vláda souhlasila s pokračováním procesu ratifikace úmluvy na svém jednání 21. června.

»Jsme jedna ze zbývajících šesti zemí Evropské unie, vedle např. Bulharska a Maďarska, které s přijetím Úmluvy proti násilí otálí. Jejím přijetím stvrdíme své místo mezi zeměmi, které dbají na lidská práva,« uvedla Stelzerová, která je také mluvčí koalice Hlas proti násilí. Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby a místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů, k tomu poznamenala: »V řadě evropských zemí mají Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí víc než 10 let. Zkušenosti ukazují, že Úmluva zlepšuje systém pomoci obětem. Je důležité, že se přihlásíme k evropským hodnotám a český stát jasně vyjádří, že osud obětí mu není lhostejný.«

Koalice Hlas proti násilí vedená ČŽL dlouhodobě prosazuje ratifikaci Istanbulské úmluvy, tedy Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, v České republice. Před časem například v Praze na piazzettě Národního divadla iniciovala shromáždění více než 200 podporovatelů a podporovatelek Istanbulské úmluvy (konalo se 24. května). K organizaci happeningu se připojilo celkem 20 organizací a iniciativ, které pracují s oběťmi násilí nebo se věnují osvětě v této oblasti. Vystoupily také známé osobnosti jako bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová, kazatel Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, herečka a zpěvačka Bára Kodetová Šporclová či zpěvačka Jana Fabiánová.

Jedno z příznačných hesel.

Úmluva proti násilí je mezinárodní smlouva, která usiluje o zastavení závažného problému porušování lidských práv –⁠ násilí na ženách a domácího násilí. Jejím cílem je předcházet násilí a obětem a jejich dětem poskytnout adekvátní pomoc, ochranu a podporu, aby se mohly vymanit z násilí. Je postavená na čtyřech pilířích: prevence násilí, dostupná pomoc obětem, spravedlivé stíhání pachatelů/lek a provázanost všech složek pracujících s oběťmi násilí.

Úmluva je unikátní v tom, že řeší násilí systematicky a komplexně a vyzývá ke spolupráci celou společnost. ČR je jedním z posledních států Evropské unie, který k úmluvě zatím nepřistoupil. (vž, mh)

FOTO – Monika HOŘENÍ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.