Zjistí hlavní důvody nedostatku zdravotníků

od redakce

České zdravotnictví trápí nedostatek zdravotnického personálu. Odborníci odhadují, že v nemocnicích chybí tisíce sester. Důvod zřejmě není nedostatečné platové ohodnocení, protože v tomto oboru nastalo mnoho změn. Problémová je i fyzická náročnost zaměstnání a s tím související zdravotní problémy, jako jsou bolesti zad. Svou roli může sehrávat i skutečnost, že někteří lékaři ještě stále nevnímají sestry jako rovnocenné partnery.

Zjistit, co za problémem hlavně je, a jak to řešit, chtějí díky rozsáhlému průzkumu mezi sestrami vědci z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI.

»Profese sestry není v ČR tolik populární, jak je tomu v zahraničí. V řadě zemí jsou lékaři a sestry rovnocennými partnery. U nás jsou ale na některých pracovištích pořád ještě sestry vnímány i ze strany lékařů jako personál v submisivní pozici. Také proto tato profese není tak atraktivní pro studenty a pozdější pracovníky,« řekla výzkumnice SYRI Denisa Macková, která sama jako sestra působila osm let v Saúdské Arábii. V této arabské zemi přitom pracují multikulturní týmy. »Sestry s lékařem spolupracují, jejich kompetence jsou vyšší, a jejich názor je brán v potaz,« vysvětlila.

Vztah sester a lékařů může být jedním z dílčích problémů. Náročnost profese zvýraznila pandemie covidu. Záběry vyčerpaných sester zná každý ze sdělovacích prostředků. »Každému je od té doby jasné, že jde o velmi náročné povolání. Řada studentů přitom za covidu musela nastoupit rovnou do terénu a vykonávat činnosti, s nimiž neměli dostatek zkušeností, což mohl být pro některé šok. Zároveň se ale po covidu počet studujících ve zdravotnických oborech zvýšil, což je pozitivní,« uvedla Macková.

Výzkumníci chtějí zjistit, jaká přesně situace v České republice je. Proč absolventi nechtějí pokračovat ve své profesní dráze, zda rozhodují finanční vjemy, strach z covidu či jiné pandemie a případně další faktory. Dotazovat se budou sester, které z oboru odešly, stejně jako těch, které v něm ještě působí, a hledat přesné důvody fluktuace.

Na jeden problém už vědci SYRI v minulosti upozorňovali. Jsou jimi bolesti zad. »Podceňování závažnosti prevalence bolestí dolní části zad a jejího psychosociálního dopadu mohou být příčinou další fluktuace nelékařského zdravotnického personálu, a zejména všeobecných sester, které stráví nejvíce času u lůžka nemocného,« uvedla Andrea Gilchrist ze SYRI. Spolu s kolegyněmi se snaží i v této zdravotnické profesi zjistit aktuální stav a navrhnout vhodná preventivní opatření.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.