Znojmo od ledna zásadně mění městskou dopravu

od redakce

Veřejná doprava nikdy nespí. Druhé největší jihomoravské město Znojmo od počátku ledna nového roku zásadně změní městskou dopravu – údajně k lepšímu.

Květoslav Havlík ze společnosti pro koordinaci dopravního systému Jihomoravského kraje KORDIS JMK informoval: Městská doprava ve Znojmě zahajuje novou éru. Nové autobusy jsou připravené k vyjetí. Ve výběrovém řízení zvítězila jako nový dopravce na linkách městské dopravy společnost Autobusy Karlovy Vary, a. s. Dosavadní dopravce Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s. r. o., bude nadále obsluhovat regionální autobusové linky.

Nejviditelnější změna je nasazení zcela nových městských nízkopodlažních autobusů Mercedes a malých autobusů ISUZU. Mění se vedení linek, jízdních řádů a jednodušší je odbavování cestujících. V provozu jsou nadále linky 801, 802, 803 a 804. Linka 805 se sloučila s linkou 804. Navíc vzniknou dvě nové linky obsluhované malými autobusy – 806, která obslouží Cínovou horu a k Domu s pečovatelskou službou Vančurova, a 807, které pojede z Přímětic k muzeu Motorismu. I nadále zůstane zachována noční linka 808. Linka 809 bude fungovat celodenně.

Co to přinese cestujícím? Páteřní linka 804 bude jezdit nově v dopoledním sedle každých 15 minut místo dosavadního intervalu 20 minut, o víkendech pojede každých 30 minut místo nynějšího hodinového intervalu; zkracuje se interval na lince 802 ve směru Melkusova, plavecký bazén a Nový Šaldorf, ve špičkách pracovních dnů bude nově společný interval linek 802 a 809 tímto směrem až každých 20 minut místo současného hodinového intervalu.

Zkrátí cestovní dobu

Rychlejší cestování: nástup všemi dveřmi a zrušení kontroly jízdních dokladů u řidiče umožní zkrátit cestovní dobu. Např. nyní zvládá autobus linky 804 trasu mezi zastávkami Dukelská u mostu a Nemocnice za 28 minut. Od 1. 1. 2023 to díky novému odbavení a zkrácením pobytů na zastávkách zvládne za 20 minut.

A jaké změny jsou v regionálních autobusech? Linka 817: Dochází k úpravě jízdního řádu, aby byla lepší provázanost mezi linkami 801 a 817 pro Hradiště. Linka 817 bude v ranní špičce posílena na pravidelný hodinový interval a spolu s linkou 801 budou tak zajišťovat spojení pro Hradiště ráno každou půl hodinu. A mnoho dalších změn…

Cestující, kteří mají předplatní jízdenku nebo právo na bezplatnou dopravu, využijí druhých či třetích dveří. Jízdenku pak ukážou až na případné vyzvání pracovníka přepravní kontroly. Zavádí se tak odbavení známé z velkých měst s městskou dopravou. Cestující bez jízdenky, kteří budou platit za jízdné bankovní kartou, využijí druhé dveře. Nástup u řidiče je pak doporučen jen pro ty, kteří budou chtít platit v hotovosti nebo nebudou vědět, jakou jízdenku si mají koupit.
Velká změna je i zrychlení prodeje jízdenek. Pro cesty po Znojmě je možné koupit jízdenku systémem Pípni a jeď známým z Brna. U druhých dveří autobusu bude umístěn validátor. Pro cestu linkou 801 až 809 bude stačit při každém nástupu jen přiložit bankovní kartu umožňující bezkontaktní platby. Není nutné nic vybírat ani potvrzovat. Celokrajský systém provozovaný KORDIS pak vyhodnotí počet jízd a zajistí, aby cestující za jeden den cestování Znojmě nezaplatil víc než 40 Kč, po případné registraci pro slevovou skupinu na eshop.idsjmk.cz pak 20 Kč. Za jednu jízdu městskou dopravou zaplatí cestující při platbě ve validátoru bankovní kartou 10 Kč. Při případném přestupu na další spoj a opětovném přiložení karty k validátoru do 30 minut bude cena takto vzniklé přestupní jízdenky činit místo 20 Kč jen 16 Kč.

Pokud bude chtít cestující platit jízdenku i pro spolucestujícího, stiskne na validátoru tuto volbu a vybere jízdenku ze seznamu. Ve validátoru je možné koupit i kompletní sortiment jednorázových jízdenek pro celý IDS JMK (třeba i pro cestu Znojmo – Brno) a dokonce i vybrané jednodenní jízdenky – zejména výhodnou jízdenku pro cestování po celé oblasti Podyjí za 100 Kč.

Ve validátoru je možné rovněž zakoupit libovolnou vícezónovou jízdenku pro cesty v rámci IDS celého Jihomoravského kraje, i v tomto případě není nutné si kupovat jízdenku u řidiče.

S cílem co nejvíce dopravu zrychlit pobyt na zastávkách omezením plateb u řidičů byla upravena cena jízdného placeného v hotovosti u řidiče na 20 Kč (zlevněná 10 Kč). Doporučujeme tedy cestujícím buď využívat předplatní jízdenky nebo si kupovat jednorázové jízdenky přes validátor a nastupovat prostředními dveřmi. Úplné informace ke znojemské MHD jsou na webu www.znojmojede.cz. S dotazy a připomínkami nejen k městské dopravě ve Znojmě či k platbám i cenám jízdného se cestující mohou obracet na KORDIS JMK: na e-mail info@kordis-jmk.cz, telefonní informační linku 5 4317 4317 – volba 1 regionální doprava, nebo mohou osobně navštívit nově zřízené Kontaktní centrum IDS JMK na znojemském vlakovém nádraží.
Nejvýhodnější jízdenka pro cestování po Znojmě je roční jízdenka. Dospělého vyjde na 2500 Kč, zlevněná vyjde na 1250 Kč. Protože pro některé občany může být složité tuto částku uhradit jednorázově, zavedlo město Znojmo jako první v kraji, zásadní novinku: Ten, kdo si prostřednictvím oficiálního krajského e-shopu: eshop.idsjmk.cz koupí po 1.1.2023 10 stejných na sebe navazujících základních nebo zlevněných jízdních dokladů pro město Znojmo (zónu 800), dostane jako bonus dvě stejné měsíční jízdenky pro zónu 800 bezplatně.

(vž)

FOTO – KORDIS JMK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.