CGTN spouští online show zaměřenou na globální Jih

od redakce

Na mezinárodním poli se odehrávají bezprecedentní globální změny. Globální Jih získává stále větší význam v mezinárodní politice a veřejném diskurzu a objevuje se jako významná nová síla utvářející globální politiku. Hlasy zemí Jihu však zatím nejsou v mainstreamových médiích dostatečně výrazné. Některá západní média jsou známá tím, že pošpiňují země globálního Jihu jako je Čína, a usměrňují veřejné mínění v rámci jejich daných programů. Proto se země globálního Jihu potřebují naléhavě oprostit od západocentrické perspektivy a vyprávět své vyvíjející se příběhy samy.

V této souvislosti CGTN začala intenzivně spolupracovat s pěti mainstreamovými médii ze zemí Jihu na spuštění své první online show specificky zaměřené na právě na globální Jih »Global South Voices« (Hlasy globálního Jinu). Tento seriál výstupů si klade za cíl řešit obavy globálního Jihu tím, že nabízí pohled na aktuální žhavá témata z jeho perspektivy. První show moderoval pákistánský senátor Mushahid Hussain Syed, předseda pákistánského senátního obranného výboru a Pákistánsko-čínského institutu.

Premiérová epizoda byla odvysílána 5. března během Dvou zasedání a zaměřila se na žhavá témata týkající se mezinárodních vztahů s Čínou, kde se zaměřila na vyvracení negativní narativy ze západních médií, jako je »Teorie zhroucení Číny«, která znevažuje čínskou ekonomiku.

Do show se zapojili hosté z Pákistánu, Indie a Číny – Ishrat Hussain, bývalý guvernér Státní banky Pákistánu a bývalý hlavní ekonom Světové banky, Sudheendra Kulkarni, indický politik, publicista a bývalý poradce předsedy vlády Indie a čínský profesor Li Xiguang, ředitel univerzity Tsinghua, mezinárodního centra pro komunikaci na Tsinghua University.

V první epizodě se hovořilo o čínské ekonomice a její zahraniční politice a diplomacii, čínské moudrosti při řešení globálních sporů a dvojích standardech Západu.

Ishrat Hussain poukázal na to, že hospodářské úspěchy Číny v posledních několika letech byly pozoruhodné. Jako příklady pro ilustraci rozdílu mezi čínskou a západní pomocí uvedl čínsko-pákistánský ekonomický koridor (CPEC) a iniciativu Nové hedvábné stezky, Belt and Road Iniciativ: »Západní země opakovaně tvrdily ostatním zemím, že Čína dává pouze půjčky, ne granty.« řekl Hussain, a dodal »Realita je ale jiná. Čína přišla do těchto zemí a vždy se konkrétně ptala, co je v každé konkrétní zemi prioritou pro hospodářský růst a rozvoj. Při démonizaci Číny je na Západě oblíbený mýtus, že Čína vytváří ‚dluhovou past‘ pro tyto rozvojové země. Fakta jsou však zcela v rozporu s tím.«

Sudheendra Kulkarni poskytl z první ruky svědectví o pozoruhodných úspěších Číny při zmírňování chudoby, čímž čelil západním konspiračním teoriím o »ekonomickém kolapsu Číny«. Prohlásil: »800 milionů lidí, kteří se během čtyř desetiletí vymanili z chudoby, je dalším počinem, který nemá obdoby v žádné jiné zemi v historii.« Kulkarni potvrdil, že »Čína je v mnoha ohledech vzorem pro zbytek globálního Jihu.«

Profesor Li Xiguang navíc zmínil čínskou Globální civilizační iniciativu – Global Civilization Initiative (GCI) jako příklad k vysvětlení rozdílů mezi čínskou modernizací a modernizací západní: »Čínská modernizace neznamená, že by jiné země měly následovat čínskou kulturu, jazyk nebo hodnotový systém, aby se poměřily. Místo toho to znamená, že každá země má svůj vlastní kulturní základ, tradice, náboženské přesvědčení, politické systémy a ideologie a že by na nich měla budovat svou vlastní zemi. Země globálního Jihu by měly vytvořit budoucí svět s různými hodnotovými systémy a ideologiemi. Lidé a média v zemích globálního Jihu by se měli sjednotit a spolupracovat, aby neupadli do propagandistické pasti nastražené západními médii.«

Na vysílání této epizody budou spolupracovat národní televizní stanice nebo hlavní soukromé televizní stanice Pákistánu, Jižní Afriky, Keni, Libérie a Brazílie.

CGTV

Přeložila Helena KOČOVÁ, Peking

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.